Stafford/VK - Arrest

Stafford/VK, EHRM 28 mei 2002, NJB 2002 

Samenvatting:Art. 5 lid 1 EVRM. Klager wordt tot levenslang veroordeeld wegens moord. Zijn daaropvolgende voorwaardelijke invrijheidstelling wordt ingetrokken na het plegen van een ongerelateerd delict. Na ‘uitzitten’ gevangenisstraf voor tweede delict duurt vrijheidsberoving voort. Arbitraire detentie? Het hof gaat om. Schending.Art. 5 lid 4 EVRM. Geen mogelijkheid om regelmatig de rechtmatigheid van de voortdurende detentie voor te leggen aan een orgaan dat een judiciële vereisten voldoet. Schending. 

Casus:Stafford werd in 1967 veroordeeld wegens moord. In 1979 werd hij voorwaardelijk vrijgelaten. In 1989 werd hij wederom gedetineerd wegens een schending van deze voorwaarden. In november. 1990 adviseerde de Parole Board tot een voorwaardelijke vrijlating en in maart 1991 werd Stafford vrijgelaten. Echter, in juli 1994 werd hij veroordeeld wegens fraude en werd een gevangenisstraf van 6 jaar opgelegd. De staatssecretaris besloot tevens zijn voorwaardelijke invrijheidstelling voor het eerder begane strafbare feit (de moord) in te trekken. Rond juli 1997 zou Stafford normaliter zijn vrijgelaten voor zijn veroordeling wegens fraude. De staatssecretaris besloot echter om Stafford o.g.v. de intrekking van de voorwaardelijke invrijheidstelling wegens moord te blijven detineren. Stafford klaagde hierover bij de House of Lords. De Lords overwogen dat de Criminal Justice Act ruime discretionaire bevoegdheden aan de staatssecretaris verleent. De staatssecretaris was deze ruime bevoegdheden niet te buiten gegaan. Op 22 december 1998 wordt Stafford toch voorwaardelijk vrijgelaten

EHRM:Stafford klaagt bij het EHRM over schending van art. 5 lid 1 EVRM. Zijn detentie tussen juli 1997 (wanneer hij normaliter zou zijn vrijgelaten voor zijn veroordeling wegens fraude) en dec. 1998 was arbitrair. Stafford klaagt verder over schending van art. 5 lid 4 EVRM. Hij zou niet het recht hebben genoten om regelmatig de rechtmatigheid van zijn voortdurende detentie door een rechter te laten toetsen.Mbt art. 5 lid 1 EVRM overweegt het hof dat er voldoende causaal verband moet bestaan tussen de strafrechtelijke veroordeling en de vrijheidsberoving. Het hof is van mening dat er hier onvoldoende causaal verband aanwezig is, tussen de mogelijkheid dat Stafford andere niet-gewelddadige strafbare feiten zou begaan en de oorspronkelijke veroordeling wegens  moord in 1967.Het Hof kan niet aanvaarden dat een bestuurlijke bevoegdheid iemand te detineren op basis van een gevoelde vrees dat die persoon in de toekomst verdere (niet-gewelddadige) delicten zal begaan die geen betrekking hebben op zijn oorspronkelijke veroordeling wegens moord, in overeenstemming zou zijn met de geest van het EVRM, die de nadruk legt op de rule of law en bescherming tegen arbitrair overheidshandelen.Mbt art. 5 lid 4 EVRM stelt het Hof vast dat de voortdurende detentie van Stafford was gegrond op een vermeend gevaar van Stafford en een vermeend risico van het begaan van verdere strafbare feiten. De gegrondheid van deze elementen zou met de tijd kunnen veranderen. Dit noodzaakt regelmatige rechterlijke toetsing door een orgaan dat voldoet aan de vereisten van art. 5 lid 4 EVRM. 

Slotsom:Schending van art. 5 lid 1 en lid 4 EVRM. Het hof kent een bedrag van EUR 16 500 toe ter vergoeding van de materiële in immateriële schade en een bedrag van GBP 17 865 ter vergoeding van de kosten gemoeid met de rechtsbijstand. 

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
417
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.