Mobiele telefoon - Arrest

Mobiele telefoon, BC 17 maart 2005, kenmerk: 04/3218/ GA

 

Rechtsregel:

Oplegging van een disciplinaire straf van intrekking van het eerstvolgende weekendverlof is in strijd met de wet, als op geen enkele wijze aannemelijk wordt dat huisregels overtreden zijn.

 

Casus:

De klager heeft een disciplinaire straf van intrekking van het eerstvolgende weekendverlof gekregen, omdat er een mobiele telefoon is gevonden in de gezamenlijke ruimte van het appartement. De beoordelingscommissie moet beslissen of deze beslissing rechtens juist is geweest.

Klager geeft aan dat de directeur afgegaan is op het opgemaakte rapport. Bij het opmaken van het rapport is niet aan klager gevraagd of de gevonden mobiele telefoon van hem was. Volgens de raadsman van klager is de disciplinaire straf in strijd met de wet, nu zijn schuld aan het overtreden van de huisregels niet is komen vast te staan. Het opleggen van eenzelfde straf aan alle vier bewoners van het appartement terwijl maar één de schuldige geweest kan zijn, is in strijd met het beginsel ‘geen straf zonder schuld’.

 

Beoordeling BC:

De BC is van mening dat de beklagcommissie ten onrechte is uitgegaan van het standpunt van de directeur, zonder de argumenten van klager mee te wegen.

Een ordemaatregel mag altijd opgelegd worden. Een disciplinaire straf zoals in casu kan alleen opgelegd worden wegens het begaan van feiten die onverenigbaar zijn met de orde of de veiligheid van de inrichting dan wel met de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming. Nu niet duidelijk geworden is dat klager zich hieraan schuldig heeft gemaakt is de oplegging van de disciplinaire straf in strijd met de wet.

 

Oordeel BC:

Het beroep wordt gegrond verklaard en de beslissing van de directeur wordt vernietigd. De directeur wordt opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de BC.

 

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
330
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.