Pirouette/Broekmeulen - Arrest

HR 3 februari 1989 (Pirouette/Broekmeulen)

Een beroep op het huurbeding door de executerende hypotheekhouder komt ook toe aan de eigenaar geworden veilingkoper. Aan een latere koper komt dat beroep niet toe.

 

Feiten

Pirouette huurt van Berendrecht een aantal gebouwen. De huurovereenkomst is in strijd met het huurbeding dat gemaakt was door de hypotheekhouder; de Bank. Berendrecht gaat failliet en de Bank gaat over tot executie. In de veilingvoorwaarden doet de Bank een beroep op de nietigheid van de huurovereenkomst en draagt het recht op ontruiming over op de potentiële koper. Die koper wordt de Bank zelf; er vindt echter geen levering plaats (Berendrecht is dus nog steeds eigenaar). Het pand wordt door de Bank doorverkocht en geleverd aan Broekmeulen. Pirouette stelt nog steeds huurder te zijn.

 

Beslissing

Het recht op ontbinding van de huurovereenkomst op grond van een gemaakt huurbeding is een uitzondering op de algemene regel "koop breekt geen huur"; art. 7A:1612 BW Die uitzondering is gemaakt' omdat de hypotheekhouder beschermt dient te worden tegen de waardedaling van het onroerend goed als gevolg van de verhuur. Die strekking brengt mee dat het beroep in de veilingvoorwaarden op de onverbindendheid van de huurovereenkomst, ook toekomt aan de koper op de veiling. Er is echter geen grond om aan dat beroep nog verdergaande gevolgen toe te kennen. Aan een latere koper (Broekmeulen) komt dan beroep dus niet toe.

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
587
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.