Derksen/Rabobank - Arrest

Derksen/Rabobank

HR 16 juni 2000, NJ 2000, 733

 

 

Casus

Een vrouw is eigenaar van een perceel. Zij sluit een overeenkomst met een aannemer om dit perceel voor 275'000 gulden te laten verbouwen. Later sluit haar man, waarmee ze buiten iedere gemeenschap van goederen is getrouwd, een aanvullende overeenkomst met de aannemer, op basis van een open begroting.

 

Wanneer de kosten op grond van de aanvullende overeenkomst onbetaald blijven, oefent de aannemer een retentierecht op het huis uit. In cassatie gaat het erom of de bank een ouder (hypotheek)recht op het perceel had, en aan de aannemer dus geen retentierecht toekwam. Ook was het de vraag of de bank voorrang zou toekomen bij eventuele achterstallige rentebetalingen.

 

Rechtsvragen

Mag, in het licht van 3:291 lid 2 BW, een retentierecht worden uitgeoefend tegen een derde, de bank die een hypotheekrecht heeft, of moet men meewegen dat de bank geen eigenaar is, en worden er daarom hogere eisen gesteld?

 

Gaat een hypotheekrecht in op het moment dat het recht van hypotheek in de openbare registers wordt ingeschreven of op het moment dat de vordering, tot zekerheid waarvan de hypotheek strekt, ontstaat?

 

Hoge Raad

Volgens 3:291 lid 2 BW kan de schuldeiser het retentierecht mede inroepen tegen derden met een ouder recht, indien zijn vordering voortspruit uit een overeenkomst die de schuldenaar bevoegd was met betrekking tot de zaak aan te gaan, of hij geen reden had aan de bevoegdheid van de schuldenaar te twijfelen. In dit geval is de derde, de Rabobank, echter geen eigenaar. De Hoge Raad oordeelt het in zo'n geval echter niet voldoende dat de schuldeiser geen reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de schuldenaar. Het retentierecht mocht dus niet worden ingeroepen tegen de Rabobank.

 

Een recht van hypotheek ontstaat wanneer deze in de openbare registers is ingeschreven, en niet op het tijdstip waarop de vordering, tot zekerheid waarvan de hypotheek strekt, ontstaat. Daardoor, zo oordeelt de Hoge Raad, moet het recht van hypotheek als een ouder recht worden beschouwd, ook ten aanzien van toekomstige rentevorderingen.

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
1159
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.