Landis - Arrest

Landis

HR 4 februari 2005, NJ 2005, 127

 

Casus

Landis Group N.V. staat aan het hoofd van een concern van 40 vennootschappen. Op een gegeven moment gaan Landis en haar 100%-dochtervennootschappen failliet. Op verzoek van de Vereniging van Effectenbezitters ('VEB') heeft de Ondernemingskamer een enquêteprocedure bevolen, om onderzoek te doen naar het beleid en de gang van zaken van zowel de moedervennootschap als de 100%-dochtervennootschappen.

 

De bestuurders en commissarissen van Landis hebben aangevoerd dat een concernenquête niet mogelijk is. Art. 2:346 BW geeft een limitatieve opsomming van degenen die bevoegd zijn een enquêteverzoek in te stellen en de VEB is slechts aandeelhouder in de moeder en niet in de 100%-dochtervennootschappen.

 

Rechtsvraag

Zijn -in het geval van 100%-dochtermaatschappijen- onder houders van aandelen of certificaten van aandelen (als bedoeld in art. 2:346 BW) mede te begrijpen houders van aandelen of certificaten van aandelen in de moedermaatschappij?

 

Hoge Raad

Ja. Onder een rechtspersoon mag mede worden begrepen de rechtspersoon die als moedermaatschappij het beleid en de gang van zaken geheel of in belangrijke mate bepaalt in de rechtspersoon waar de leden van de tot enquête verzoekende vakorganisatie werkzaam zijn.

 

Uitgangspunt is de economische werkelijkheid. In casu vormen Landis Group N.V. en haar drie 100%-dochtermaatschappijen tezamen een economische en organisatorische eenheid onder gemeenschappelijke leiding en wat de samenstelling van de onderscheiden besturen betreft is er sprake van een vrijwel volledige personele unie.

 

De enquêteprocedure mag zich dan ook uitstrekken over zowel de moedervennootschap als de 100%-dochtervennootschappen.

 

 

 

 

 

 

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
396
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.