Briljant Schreuders - Arrest

Briljant Schreuders – ABP, HR 20 februari 1998, NJ 1998, 493

 

Casus

Juwelier Briljant Schreuders heeft bedrijfsruimte, gelegen aan het Weena-Zuid Rotterdam, gehuurd van ABP voor de duur van tien jaar. Deze straat was voor het sluiten van de overeenkomst, als gevolg van werkzaamheden, een grote puinhoop. Briljant Schreuders verwachtte dat de gemeente voorzieningen zou aanbrengen waardoor meer bedrijven zich in deze straat zouden gaan vestigen, het een winkelstraat werd en dat er hierdoor meer publiek zou langskomen. Deze verwachtingen kwamen echter niet uit. Indien er niks zou veranderen zou de omzet van de juwelier zo laag blijven dat er een grote kans was dat de juwelier hierdoor in faillissement zou raken. De juwelier vorderde dan ook ontbinding van de overeenkomst op grond van, onvoorzienbare omstandigheden dat de straat zich in tegenstelling tot de verwachtingen niet tot een drukke winkelstraat zou hebben ontwikkeld, art. 6:258 BW. Dit artikel wordt niet snel toegepast, alleen wanneer de onvoorzienbare omstandigheden van dien aard zijn dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden verwacht.

 

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft het beroep van de juwelier dan ook niet aanvaard en oordeelde dat de omstandigheid voor rekening van de juwelier kwam. Hierbij heeft de Hoge Raad veel nadruk gelegd op de onderzoeksplicht die rust op de huurder. Daardoor is ook de vordering tot vergoeding van de schade afgewezen. De huurder mag niet zomaar uitgaan van mededelingen van een makelaar dat de straat zich zou gaan ontwikkelen tot een drukke straat. Deze mededelingen bieden onvoldoende grond. De juwelier had er verstandiger aan gedaan om een aantal eisen of garanties in het contract op te nemen.

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
402
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.