Rb. Haarlem 19 maart 2008, LJN BD5329 - Arrest

Rb. Haarlem 19 maart 2008, LJN BD5329

 

Casus

Erflaatster overlijdt in 2004 met achterlating van haar echtgenoot met wie zij sinds 1993 was gehuwd in gemeenschap van goederen. Uit erflaatsters testament van 1980 blijkt dat zij haar broer tot haar enige erfgenaam heeft benoemd. De broer van erflaatster aanvaardt de nalatenschap beneficiair.

Erflaatsters broer B vordert onder meer gelasting van de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap en veroordeling van erflaatsters echtgenoot E tot afgifte en betaling van aan hem toekomende goederen.

E vordert onder meer een verklaring voor recht dat B aan het testament geen rechten kan ontlenen op grond van de uitlegging van het testament. E voert aan dat het testament naar zijn bewoordingen onduidelijk is. Erflaatster zou B destijds slechts als enig erfgenaam hebben benoemd teneinde haar ouders te onterven. Bovendien heeft erflaatster ten tijde van het opmaken van het testament niet gedacht aan een toekomstig huwelijk, zodat het testament niet voor die situatie is geschreven.

 

Rechtbank

De rechtbank stelt voorop dat op grond van artikel 4:46 lid 1 BW bij de beantwoording van de vraag of de bewoordingen van het testament duidelijk zijn, mede dient te worden gelet op de verhoudingen die de erflater bij zijn testament kennelijk heeft willen regelen en op de omstandigheden waaronder dit is gemaakt.

Bij het onderhavige testament uit 1980 is B tot enig erfgenaam benoemd. De daarbij gebezigde bewoordingen zijn duidelijk en slechts voor één uitlegging vatbaar. De omstandigheden dat erflaatster ten tijde van het opmaken van het testament niet heeft gedacht aan een toekomstig huwelijk en dat het testament voor die situatie niet is geschreven doen hieraan niet af. Ook doet de omstandigheid dat erflaatster tegen diverse mensen gezegd zou hebben dat zij haar ouders had onterfd, zoals blijkt uit diverse door E overgelegde verklaringen van familie en vrienden, aan het voorgaande niet af.

De rechtbank houdt het er evenwel voor dat erflaatster in de veronderstelling heeft verkeerd dat door haar huwelijk in gemeenschap van goederen met E het testament geen werking meer zou hebben en dat de langstlevende van hen beiden volgens de wet als enig erfgenaam zou optreden. Daarmee heeft erflaatster gedwaald in het objectieve recht, waardoor zij heeft nagelaten het testament te herroepen. Dit dient tot gevolg te hebben dat aan het testament de rechtsgevolgen onthouden worden. Het is immers in strijd met de redelijkheid en billijkheid om de rechtsgevolgen van een testament, dat slechts in stand is gebleven omdat is gedwaald in het objectieve recht, in stand te houden.

De vorderingen van B worden afgewezen. De vordering van E toegewezen, in die zin dat voor recht wordt verklaard dat B aan het testament van erflaatster geen rechten kan ontlenen.

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
318
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.