Ktr. Emmen 19 oktober 2010, JBN 2012, afl. 1 (JBN 2012, 4) - Arrest

Ktr. Emmen 19 oktober 2010, JBN 2012, afl. 1 (JBN 2012, 4)   

Rechtsvraag

In welk geval kan na een zuivere aanvaarding alsnog beneficiair worden aanvaard?      

 

Casus

Erflater is overleden in 2009. In 2007 heeft hij een testament gemaakt, waarin hij verzoekster benoemt tot enig erfgenaam. Verzoekster was ten tijde van het overlijden van erflater zijn geregistreerde partner. Er waren geen partnerschapsvoorwaarden. Erflaters eerste huwelijk, met Y, is door haar overlijden ontbonden in 2002. Y had twee kinderen: A en B. In haar testament uit 1992 had Y een ouderlijke boedelverdeling gemaakt. De vorderingen van haar kinderen op haar langstlevende echtgenoot zijn opeisbaar geworden door diens overlijden in 2009. Verzoekster heeft de nalatenschap van erflater zuiver aanvaard. Enige tijd later vorderen de kinderen van Y de overbedelingsvorderingen op.

Kantonrechter

De kantonrechter overweegt dat verzoekster heeft aangevoerd dat zij op 22 juni 2010 (ruim na haar zuivere aanvaarding op 18 december 2009) werd geconfronteerd met een vordering van € 55.523,37 van de twee kinderen van mevrouw Y. Verzoekster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij niet eerder op de hoogte was van die vordering en het testament van mevrouw Y waaruit die vordering voortvloeit. Het saldo van de nalatenschap bedraagt volgens verzoekster € 19.000, zodat zij dient bij te dragen in haar eigen vermogen om de vorderingen van de twee kinderen van mevrouw Y te kunnen voldoen. Mede doordat zij niet draagkrachtig is om deze vordering te kunnen voldoen, is zij als erfgenaam in een nadelige positie terecht gekomen, zo stelt zij.

Gelet op voornoemde omstandigheden en feiten is voldaan aan de vereisten van artikel 4:194 lid 1 BW en zal het verzoek als gegrond op de wet worden toegewezen. Verzoekster zal dan ook gemachtigd worden om alsnog de nalatenschap van erflater beneficiair te aanvaarden. Nochtans komen de schulden van de nalatenschap, met uitzondering van voornoemde haar niet van te voren bekende lasten, ten laste van haar gehele vermogen voor zover zij deze ook zonder de uiterste wil van mevrouw Y niet uit haar erfdeel had kunnen bestrijden.   

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
565
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.