X/Hendriks Bouwbedrijf Oss - Arrest

X/Hendriks Bouwbedrijf Oss (Rb. ’s-Hertogenbosch 13 juli 2011, LJN BR1652; JA 2011/164) 

 

Casus

X is tijdens werkzaamheden op een bouwplaats door een steiger gezakt en enkele meters naar beneden gevallen. De vloerdelen van de steiger waren losgeraakt doordat een veiligheidsstrip ontbrak. Ten gevolge van het ongeval heeft X letsel opgelopen. X werkte als zelfstandig stukadoor. In de procedure spreekt X de hoofdaannemer aan op grond van artikel 7:658 lid 4 BW, de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die door ingeleend personeel wordt geleden in de uitoefening van opgedragen werkzaamheden.      

 

Relevante artikelen

Art. 7:658 lid 4 BW jo art. 6:173 jo art. 6:181 BW.

 

Rechtbank

De rechtbank overweegt dat de reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW niet eenduidig is, maar oordeelt dat het artikel niet zo ruim moet worden uitgelegd dat niet alleen werknemers, maar ook zelfstandigen zoals X hieraan aanspraken kunnen ontlenen. Hierbij acht de rechtbank tevens van belang dat de werkzaamheden via verschillende onderaannemers aan X zijn uitbesteed, waardoor een aanspraak op de hoofdaannemer een te ruime toepassing van het artikel zou inhouden.            

Het beroep op artikel 6:173 jo. 6:181 BW slaagt wel. De hoofdaannemer is voor de schade veroorzaakt door de gebrekkige steiger, die hij in de uitoefening van zijn bedrijf gebruikte, aansprakelijk jegens X. Het beroep van de hoofdaannemer dat niet alleen hij maar ook de onderaannemers als bedrijfsmatig gebruiker kunnen worden aangemerkt, wordt verworpen. De hoofdaannemer had steeds de beschikking en zeggenschap over de steiger, ondanks dat de onderaannemers hiervan gebruik maakten op de bouwplaats.   

Het beroep op eigen schuld door de hoofdaannemer wordt afgewezen. Wel slaagt het beroep op voordeelverrekening (artikel 6:100 BW). X heeft eerder zijn assurantie-tussenpersoon aansprakelijk gesteld voor het niet tijdig indienen van een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Juist deze schade vordert X van de hoofdaannemer. De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar van de assurantietussenpersoon deze schade dient te vergoeden en dit verrekend moet worden met de gevorderde schade van de hoofdaannemer.       

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
362
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.