Het huifkardrama - Arrest

Het huifkardrama (Hof Arnhem 11 oktober 2005, JA 2006/100)  

 

Casus  

De familie Wijngaard heeft bij huifkarverhuurbedrijf Het Lamoen (hierna: het huifkarbedrijf) een huifkar gehuurd voor een weekend. Voorafgaande aan het vertrek hebben partijen een huurovereenkomst gesloten en is de familie een handleiding uitgereikt. In deze handleiding werden instructies gegeven over de omgang met het paard. Bij vertrek heeft het huifkarbedrijf ook nog enige uitleg gegeven over de commando’s voor het paard. Conform de instructies diende in moeilijke verkeerssituaties één van de gezinsleden naast het paard te lopen en het paard te begeleiden. Op zeker moment diende een keermanoeuvre te worden gemaakt in een weiland. Mevrouw Wijngaard is naast het paard gaan lopen terwijl haar partner de gebruikelijke commando’s gaf vanaf de bok. Het paard ging echter niet stapvoets lopen maar ging over tot galop. Hierdoor kon mevrouw het tempo niet meer bijhouden en liet zij het paard los. Op dat moment werd zij geraakt door de bok en kwam zij onder de huifkar terecht, waardoor zij een dwarslaesie opliep. Zij heeft het verhuurbedrijf aangesproken op grond van artikel 6:179 BW. Het ongeval zou zijn veroorzaakt door de eigen energie van het paard, nu het dier niet gehoorzaamde aan de commando’s die het werd gegeven.    

 

Relevante artikelen 

art. 6;179 BW

 

Rechtbank

De rechtbank heeft de vordering van mevrouw en haar ziektekostenverzekering afgewezen.

 

Hof

In hoger beroep oordeelt het hof echter dat het ongeval is veroorzaakt door eigen gedragingen van het paard, die het ongeval tot gevolg hadden. Het beroep op eigen schuld wordt verworpen omdat in de handleiding expliciet werd aangegeven dat koetsierservaring niet nodig was en in de handleiding geen aandacht werd besteed aan situaties waarin het paard ongehoorzaam was. Tot slot komt het bedrijf geen beroep toe op de exoneratie-clausule. Aangenomen wordt dat het slachtoffer deze exoneratie niet heeft gezien voordat de overeenkomst werd getekend. Bovendien zag de exoneratie uitsluitend op situaties waarin schade ontstond als gevolg van het betreden van het terrein van het bedrijf. Het hof stelt het slachtoffer en de ziektekostenverzekeraar in het gelijk.     

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
484
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.