EHRM, Alekseyev v. Russia - Arrest

EHRM, Alekseyev v. Russia (appl.no. 4916/07, 25924/08, 14599/09), 21 October 2011

 

Feiten

In de zaak van Alekseyev tegen Rusland gaat het om de klacht van de organisator van de “Pride March” in Moskou (later bekend als de “Gay Pride”).

Alekseyev klaagt over de tegenwerking door en intimidaties van de Russische autoriteiten. Volgens Alekseyev had de burgemeester van Moskou (Mr Luzhkov) aangegeven dat de parades op geen enkele wijze gefaciliteerd zouden worden en dat hij zich hiervoor gesteund voelde door 99,9 % van de bevolking.

 

EHRM

Het hof bekijkt de klacht in relatie tot artikel 11 EVRM en het beginsel van de collectieve uitingsvrijheid in relatie tot de bescherming van mensenrechten. Het hof overweegt onder andere in rechtsoverweging 81 dat het onverenigbaar zou zijn met de onderliggende waarden van het Europese Verdrag als de uitoefening van de rechten door een minderheidsgroep afhankelijk zou zijn van de aanvaarding hiervan door de meerderheid. Als het zo zou zijn dan zou het recht op vrijheid van godsdienst, meningsuiting en vergadering van een minderheidsgroep slechts theoretisch en niet praktisch en effectief zijn.

 

Het hof oordeelt unaniem dat het verbod tot het organiseren van de Gay Pride en de houding en handelingen van de Russische autoriteiten in deze zaak een schending van

art. 11 EVRM opleveren.

 

Kern

Het EHRM stelt vast dat het verbod van het houden van de Moskou (Gay)Pride in strijd is met het recht van vrijheid van vergadering en vereniging (artikel 11 EVRM), het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie (artikel 13 EVRM) en het verbod van discriminatie (artikel 14 EVRM).

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
368
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.