Haviltexcriterium - Arrest

Haviltexcriterium (HR 13-11-2015, ECLI:NL:HR:2015:3303)

Casus

Partijen baseren op de tekst van een overeenkomst waarbij vermogensbestanddelen aan de echtgenoten worden toegescheiden haaks op elkaar staande bedoelingen en verwachtingen. Geen van beider interpretaties is aanstonds volstrekt onaannemelijk. Het hof overweegt dat het Haviltexcriterium hier geen uitkomst biedt en leidt vervolgens de betekenis van de desbetreffende passage af uit de tekst van de overeenkomst.

Hoge Raad

De Haviltexmaatstaf brengt mee dat ook indien bij de uitleg van een overeenkomst groot gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen, de overige omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst moet worden gehecht. Beslissend blijft immers de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Anders dan het hof heeft overwogen, is de Haviltexmaatstaf ook van toepassing indien partijen op de tekst van de overeenkomst haaks op elkaar staande bedoelingen en verwachtingen baseren en geen van beider interpretaties aanstonds volstrekt onaannemelijk is.

Het hof had dan ook mede in het licht van de door partijen aangevoerde omstandigheden moeten vaststellen welke betekenis aan de desbetreffende passage in de overeenkomst toekomt.

 

Connect & Continue
WorldSupporter Resources

Startmagazine: Arresten & Jurisprudentie voor leren, studeren en delen

Tips, tools en samenvattingen van arresten en jurisprudentie

Sinds begin 2023 zijn de samenvattingen van arresten zoals eerder gepubliceerd op joho.org toegevoegd aan en beschikbaar gemaakt op JoHo WorldSupporter. Gedurende 2023 zullen de bijbehorende zoek mogelijkheden worden toegevoegd. Voor nu kan je het best de zoekfilters gebruiken op de pagina van de categorie 'Arresten & Jurisprudentie'

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Author: Law Supporter
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
4