Anonieme informatie - Arrest

Anonieme informatie (HR 13-07-2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2492)

Onderwerp

Rechtmatigheid van verkregen bewijs naar aanleiding van een anonieme melding.

Rechtsvraag

Is het verkregen bewijs naar aanleiding van een anonieme, niet-geverifieerde melding rechtmatig?

Casus

Naar aanleiding van een gedetailleerde melding via Meld Misdaad Anoniem is door de politie een onderzoek gestart in de woning van de verdachten. Daarbij is hennep aangetroffen en ontdekte men dat elektriciteit werd ontvreemd. Bij een later nader onderzoek heeft men enkele documenten in beslag genomen. Verdachte stelt dat het bewijs onrechtmatig is verkregen, omdat de woning slechts op grond van een MMA-melding (anoniem) is binnengetreden. Er is volgens de verdachte geen sprake van een redelijk vermoeden van schuld als bedoeld in art. 9 lid 1 aanhef en sub b van de Opiumwet. Het gaat om een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv. Dit moet volgens de verdachte leiden tot uitsluiting van het onrechtmatig verkregen bewijs.

Rechtsgang

Gerechtshof

Heeft bewezenverklaard dat de verdachte de Opiumwet heeft overtreden en elektriciteit heeft afgetapt. Een voldoende gedetailleerde en concrete anonieme melding van een misdrijf kan voldoende grond voor het in art. 9 lid 1 sub b Opiumwet bedoelde vermoeden opleveren om het afgeven van een machtiging tot binnentreden van de woning te rechtvaardigen. Daar de melding erg gedetailleerd was, konden de betrokken politieambtenaren het vermoeden hebben dat in de betreffende woning een overtreding van de Opiumwet werd gepleegd. Het is wenselijk dat na een MMA-melding nader onderzoek plaatsvindt ter verificatie, maar het achterwege laten daarvan maakt het handelen op basis van die verdenking onder alle omstandigheden nog niet onrechtmatig. Gelet op de inhoud van melding was onverwijld optreden van de politie aan te raden. Het binnentreden en de inbeslagneming als bedoeld in art. 9 Opiumwet zijn rechtmatig geschied.

Advocaat-generaal

Concludeert tot verwerping van het beroep. De MMA-melding was voldoende om de woning binnen te treden en zaken in beslag te nemen. Het bewijs is rechtmatig verkregen.

Hoge Raad

Vernietigt de bestreden uitspraak van het Hof. Een verdenking van het overtreden van de Opiumwet kan worden aangenomen op basis van een anonieme melding. Ingeval van een MMA-melding is zo mogelijk nader onderzoek ter verificatie van de melding wenselijk. Er is dus niet steeds nader onderzoek vereist voor het mogen aannemen van een voldoende verdenking. Het oordeel van het Hof dat in het onderhavige geval het achterwege laten van een nadere verificatie van de melding het binnentreden van de woning in de omstandigheden van het geval niet onrechtmatig maakt, is echter niet begrijpelijk. De enkele in aanmerking genomen omstandigheid dat de inhoud van de anonieme melding noopte tot onverwijld optreden ontneemt niet de onrechtmatigheid aan het binnentreden op basis van informatie die zonder nadere verificatie een onvoldoende verdenking oplevert. 

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Law Supporter
Check more of topic:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.