Hoorcollege blok 2 Inleiding Europees Recht

Hoorcollege 

Twee kernthema's: 

 1. Bevoegdheden: wat mag de Eu doen en wat mag de EU niet doen? 

 1. Wetgevingsinstrumenten en –procedures: hoe handelt de EU? 

Attributie: 

 • Wat mag de Nederlandse staat eigenlijk doen? 

 • NL is soeverein wat betekent dat zij zelf haarzelf bevoegdheden kan geven, maar wel ingeperkt door mensenrechten, grondrechten, etc --> Kompetenz-Kompetenz 

 • EU werkt door attributie van bepaalde bevoegdheden en gezamenlijk uitoefenen van soevereine bevoegdheden. Alles wat de EU kan en mag doen, moet door de lidstaten zijn overgedragen aan de EU doormiddel van een Verdrag 

 • Art. 5 lid 2 VEU: “Krachtens het beginsel van bevoegdheidstoedeling handelt de Unie enkel binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar door de lidstaten in de Verdragen zijn toegedeeld om de daarin bepaalde doelstellingen te verwezenlijken. Bevoegdheden die in de Verdragen niet aan de Unie zijn toegedeeld, behoren toe aan de lidstaten.” 

 • Waarden en doelen geven aan wat de EU wil bereiken (art. 2 en 3 VEU) 

 • Bevoegdheden geven de EU de middelen om deze waarden en doelen te realiseren (art. 5 VEU en art. 2ff VWEU) 

Bevoegdheden zijn te onderverdelen in drie categorieën: 

De Europese Unie heeft verschillende vormen van bevoegdheid: exclusieve, gedeelde en aanvullende bevoegdheden. (VWEU) Als de Unie bindende regels wil vaststellen, moeten deze een basis hebben in het VWEU onder art. 3, art. 4 of art. 6. Het is belangrijk om te definiëren of de maatregelen die de commissie voorstelt vallen onder de bevoegdheden voor de interne markt (4.2 a VWEU) of onder de menselijke gezondheid (6 a VWEU). Artikel 114 biedt de rechtsbasis voor wetgevingshandelingen die de interne markt willen bevorderen. 

 • De Unie heeft drie verschillende soorten bevoegdheden (art. 2 VWEU): 

 1. Exclusieve bevoegdheden (art. 3 VWEU) --> Dingen die alleen aan de Unie toebehoren en waar lidstaten niks over kunnen bepalen 
  - Douane-unie (belangrijkrijk voor Brexit) 
  - Vaststelling van mededingingsregels die voor de werking van de interne markt nodig zijn 
  - Monetair beleid voor de lidstaten die de euro als munt hebben 
  - Gemeenschappelijke handelspolitiek (belangrijkrijk voor Brexit) 

 1. Gedeelde bevoegdheden (art. 4 VWEU) --> lidstaten kunnen optreden zolang er op Europees niveau niet is opgetreden.  
  a. bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid; 
  b. industrie; 
  c. cultuur; 
  d. toerisme; 
  e. onderwijs, beroepsopleiding, jongeren en sport; 

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining WorldSupporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Abel-Jan Scheffer
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1
Promotions
vacature JoHo

Op zoek naar een uitdagende job naast je studie?

Een studentmanager ondersteunt JoHo bij:

 • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
 • Het samenstellen van de studiematerialen, waaronder lay-outwerkzaamheden
 • PR & communicatie werkzaamheden