Samenvatting blok 2 Inleiding Europees Recht

Week 3 

Het belangrijkste recht van de Unie wordt gevormd door de Verdragen:  

 • Het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Een soortgelijke status als de Grondwet in Nederland: een juridisch kader voor de overheid waarvan de naleving niet door enkele burgers kan worden afgedwongen 

 • Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Hier vinden we regels die door burgers kunnen worden ingeroepen tegenover de lidstaten en de Unie. 

 Beide Verdragen hebben dezelfde juridische status (art. 1 lid 2 VWEU). Naast de Verdragen zijn er: 

 • Algemene beginselen van Europees recht, zoals de Europese grondrechten. De status is gevormd door het Hof in het kader van arresten en deels gecodificeerd doordat staten ze hebben opgenomen in het Handvest voor de Grondrechten van de EU.  

 • Het Handvest voor de Grondrechten van de Europese Unie  

 • De interpretatie van de Verdragen door het Hof van belang.  

 • Ook zijn de protocollen van de Verdragen van belang (art. 51 VEU).  

Deze verzameling rechtsregels wordt aangeduid als het primaire Unierecht. Zij vormt de toetssteen voor al het andere Europees recht en voor een deel van het nationale recht en het recht dat tussen particulieren tot stand is gebracht.  

In het klassieke intergouvernementele model zijn het de lidstaten die vertegenwoordigd worden door hun regeringen (staatshoofden, regeringsleiders en ministers in instellingen van EU) en nationale volksvertegenwoordigingen (betrokken bij ratificatie van verdragen) die de hoogste autoriteit bezitten. Dit is waarom in art. 1 VEU staat: “Hoge Verdragsluitende partijen.” Toch is het zo dat het Europees Parlement en de Commissie naast de regering van de lidstaat verdragsherzieningsprocedure kunnen starten (art. 48 lid 2 VEU). Uiteindelijk is het nog steeds aan de lidstaat om ze te bekrachtigen. Hiermee berust de hoogste autoriteit op verdragsrechtelijk vlak niet langer uitsluitend bij de lidstaten. De centrale rol van de lidstaten bij de bekrachtiging van een verdragswijziging heeft deze nog wel een doorslagende rol bij de totstandkoming van de verdragen, maar roept tegelijkertijd de vraag op of de lidstaten hierin nog wel soeverein zijn. De worsteling van de lidstaten met deze overdracht van soevereiniteit is een belangrijke verklaring voor de complexiteit van het recht van de Europese Unie.  

Op basis van de verdragen is het secundaire Europese recht vastgesteld. Tussen het primaire recht en het secundaire recht bestaat een duidelijke hiërarchische relatie. Dat wil zeggen dat het secundaire recht verenigbaar moet zijn met het primaire recht. Onder het secundaire recht hangt het tertiaire recht. Dit zijn uitvoeringsmaatregelen die zijn aangenomen op grond van secundair recht. Het

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining WorldSupporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Abel-Jan Scheffer
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
2
Promotions
vacature JoHo

Op zoek naar een uitdagende job naast je studie?

Een studentmanager ondersteunt JoHo bij:

 • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
 • Het samenstellen van de studiematerialen, waaronder lay-outwerkzaamheden
 • PR & communicatie werkzaamheden