Samenvatting week 6 Inleiding Burgerlijk Recht

Week VI 

Goederen zijn alle actieve vermogensbestanddelen. Goederen worden onderscheiden in: 

 • Zaken: vatbare stoffelijke objecten, gedachten, merken, energie 

 • Vermogensrechten: Indien overdraagbaarheid en verband met stoffel voordeel 

Passieve vermogensbestanddelen (schulden) zijn geen goederen maar het tegenover staande vorderingsrecht is wel een goed. 

Onroerend: 

 • De grond 

 • De nog niet gewonnen delfstoffen 

 • De met de grond verenigde beplanting 

 • Gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd 

Naast zelfstandige zaken kent de wet bestanddelen: onzelfstandige zaaksdelen die opgaan in de zaak waarvan zij deel uitmaken. Criteria: 

 • De hoofdzaak is zonder het object onvoltooid of incompleet 

 • Hoofdzaak en object zijn qua constructie op elkaar afgestemd 

 • Zaak verliest zelfstandig karakter als zij niet met een hoofdzaak wordt verbonden 

Volledige rechten zijn: 

 • Eigendom 

 • Vorderingsrechten 

 • Rechten op voortbrengselen van de geest (octrooirecht, auteursrecht) 

Beperkt rechten zijn: 

 1. Gebruikersrechten: vruchtgebruik, erfpacht, opstal 

 1. Zekerheidsrechten: hypotheekrecht 

Zakelijke rechten zijn rechten op zaken: 

 1. Eigendomsrecht 

 1. Beperkte rechten op zaken: vruchtgebruik op zaak, hypotheek op een zaak, erfpacht 

Eigendomsrecht (art. 5:1) is per definitie een volledig recht en kan nooit op vermogensrechten berusten. Het eigendom berust op gehele zaak, inclusief bestanddelen. Positief: de eigenaar is bevoegd tot gebruik, genot en beschikking. Negatief: de eigenaar behoeft niet te dulden dat een ander handelingen verricht die hij zelf door zijn eigendomsrecht mag verrichten: exclusief karakter. Beperking van eigendomsrecht is door: Grondwet, BW, buiten het BW. Misbruik van de eigenaarsbevoegdheid heeft de functie om: de eigenaar te beperken in positieve bevoegdheden en in de negatieve bevoegdheden. Horizontale natrekking houdt in dat bestanddelen van een onroerende zaak, zoals een kelder, uitbouw of een balkon die zich niet direct boven (of onder) de eigen grond bevinden maar wel deel uitmaken van het gebouw, nagetrokken worden als bestanddeel. Verschil tussen hinder (art. 5:37) en misbruik van eigenaarsbevoegdheden (art. 3:13) 

 1. Hinder: de benadeelde wordt getroffen in het genot of gebruik van zijn eigen zaak. Rechten van een ander getreden 

 1. Misbruik van eigenaarsbevoegdheid: De benadeelde wordt getroffen in het toevallige genot of gebruik dat hij heeft van andermans zaak. Zijn eigen bevoegdheid te ver uitgeoefend 

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Abel-Jan Scheffer
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering