Samenvatting week 5 Inleiding Burgerlijk Recht

Week V 

Bronnen van verbintenissen: Overeenkomst, onrechtmatige daad, zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. 

Zaakwaarneming (art. 6:198) is de waarnemer verplicht de nodige zorg te betrachten. Zonder overeenkomst de belangen van een ander behartigen voor een goede reden. De zaakwaarnemer mag de kosten op de ander verhalen. Er zijn vier vereisten: 

 1. Behartigen van eens anders belang 

 1. Willens en wetens: de waarnemer moet de bedoeling hebben om het belang van de ander te behartigen 

 1. Een redelijke grond: omstandigheden moeten het optreden van de waarnemer rechtvaardigen 

 1. Zonder bevoegdheid tot belangenbehartiging 

De rechtsgevolgen zijn in art. 6:199-202 genoemd, waarin de belanghebbende schadevergoeding moet betalen zelfs waarnemer het niet voordelig is geweest voor hem. 

Zaakwaarneming kan verschillende vormen aannemen: 

 1. Feitelijke handeling (redden van persoon of zaak) 

 1. Rechtshandelingen in naam van de zaakwaarnemer (waarnemer wordt zelf jegens de derde verbonden) 

 1. Rechtshandeling in naam van belanghebbende 

Onverschuldigde betaling (art. 6:203) is wanneer iemand een ander een betaling (geldsom, goed) onverschuldigd (zonder rechtsgrond --> schenking, betaling) heeft gegeven. Dit kan worden teruggevorderd met beroep op onverschuldigde betaling (B leent 1500 van A, maar A vernietigd wegens misbruik van omstandigheden). Dit geldt niet wanneer het een nietige overeenkomst was. 

Drie situaties zijn te onderscheiden: 

 1. Betaling door of aan een bevoegde vertegenwoordiger 

 1. Betaling door of aan een onbevoegde vertegenwoordiger 

 1. Betaling door of aan een middellijke vertegenwoordiger 

Ongedaanmaking (art. 6:203 en 6:210) 

 1. Ongedaanmaking in eigenlijke zin: dezelfde prestatie moet nu door de ontvanger in eerste instantie worden verricht --> een goed teruggeven bijv. Dit is alleen wanneer ongedaanmaking naar de aard van de prestatie mogelijk is 

 1. Waardevergoeding indien ongedaanmaking naar de aard van de prestatie niet mogelijk is (genotsverschaffing) 

Ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212) is wanneer iemand is verrijkt ten koste van een ander en die verrijking onrechtvaardig was. Degene die is verrijkt moet schade vergoeden (A laat voor huis B door C schilderen, A kan niet betalen en mag dan schade vergoeden bij B).  
Verrijkt: verrijking van een 
Schade: schade bij de ander 
Ten koste: verband tussen verrijking en schade 
Ongerechtvaardigd: geen redelijke grond voor verrijking 

Vermogensverschuiving (verrijking) zonder redelijke grond (A heeft schuld aan C, maar maakt het geld per ongeluk over a B. Dus vermogensverschuiving zonder

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Abel-Jan Scheffer
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
2
Promotions
wereldstage wereldroute

Tussenjaar of sta je op het punt op kamers te gaan?

Wereldroute biedt jou een leerzaam en onvergetelijk Student Prepare Program aan