Samenvatting week 3 Inleiding Burgerlijk Recht

Week III 

Wie kan bevrijdend betalen: 

 • Debiteur zelf 

 • Derden (art. 6:30) 

Aan wie kan worden betaald (art. 6:30 -34): 

 • Niet minderjarige (tenzij geld tot werkelijk voordeel heeft gestrekt art 6:31 BW) --> levensonderhoud, studie of lichamelijk/geestelijk welzijn) 

 • Bekrachtigd (art. 6:32) 

 • Gebaat (art. 6:32) 

 • Schuldenaar dacht en mocht denken dat hij aan juiste persoon betaalde (art. 6:34) 

Rechten van schuldeiser bij niet nakoming: 

 

Blijvende onmogelijkheid:  

 • Absoluut --> speciale vaas gaat kapot, geheimhoudingsplicht geschonden 

 • Relatief --> varkens besmet en door overheid maatregelen mag er geen varkens vervoeren 

 • Gevolgschade --> machine ontploft en zorgt voor schade aan ander materiaal 

Ontbinding niet van belang of tekortkoming kan worden toegerekend. Maar als de aard of geringe betekenis het niet rechtvaardigt om te ontbinden (in strijd met goede zeden, openbare orde of tegen dwingend recht) 

Verschil ontbinding en schadevergoeding is toerekenbaarheid: bij ontbinding maakt toerekenbaarheid niet uit, schadevergoeding wel. En bij tijdelijke onmogelijkheid heeft schadevergoeding verzuim nodig, ontbinding niet. 

Ontbinding geen terugwerkende kracht en dus tussen het sluiten van contract en ontbinding hebben een rechtsgrond gehad. Datgene wat is geleverd moet ongedaan worden gemaakt --> ongedaanmakingsverbintenis (art. 6:271) 

Bij het opschortingsrecht Exeptio Non Adimpleti Contractus (art. 6:262) --> als andere partij eerst moet presteren en die doet dat niet. Ook wederkerige overeenkomst, maar tegenover andere verplichting (dus levering mag bijvoorbeeld niet worden opgeschort als twee eerdere betaling nog niet zijn voldaan. Het moet om dezelfde bestelling gaan, kan wel beroep worden gedaan op art. 6:52) 
Bij opschortingsrecht onzekerheidsexceptie (art. 6:263) --> je moet zelf eerst presteren maar je bent bang dat de ander niet gaat leveren 

Vereisten ontbinding (art. 6:265 BW) 

 1. Wederkerige overeenkomst 

 1. Tekortkoming wederpartij 

 1. De tekortkoming rechtvaardigt ontbinding 

Ontbinding kan plaatsvinden door: 

 1. Buitengerechtelijke ontbindingsverklaring. Deze is schriftelijke en wordt ontbonden op het moment waarop de verklaring de debiteur heeft bereikt 

 1. Rechterlijke uitspraak 

Deze rechtsvordering tot ontbinding verjaart na vijf jaar nadat crediteur de tekortkoming heeft ontdekt. 

Gevolgen ontbinding: 

 1. Ontbinding bevrijdt de partijen van de door de ontbinding getroffen verbintenissen 

 1. Ontbinding geen terugwerkende kracht (geen vordering op onverschuldigde betaling) 

Wanneer schade kan worden toegerekend heeft de ontbindende crediteur vergoeding van schade doordat geen wederzijdse nakoming maar ontbinding plaatsvindt. 

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Abel-Jan Scheffer
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering