Samenvatting week 1 Inleiding Burgerlijk Recht

Week I 

Goed = zaken en vermogensrechten 
zaken = vatbare stoffelijke objecten 
Registergoederen = onroerende zaken + bepaalde vermogensrechten 

Een vorderingsrecht is een relatief recht --> rechtsbetrekking tussen twee personen 
Eigendom is een absoluut recht --> handhaaft zich tegenover iedereen 
- Exclusief recht (fiets van A) 
- Gevolg (fiets blijft van A wanneer B steelt) 

Absoluut recht --> kan worden ingeroepen tegen eenieder 
Relatieve rechten --> rechtsbetrekking tussen personen  

Zakelijk recht is recht op een zaak --> eigendom (recht op een fiets) 
Persoonlijk recht is aanspraak jegens een persoon --> vorderingsrecht 

Individualisering is het duidelijk op welke zaak het eigendomsrecht betrekking heeft door eigenschappen van de zaak (batavus, blauw) 

Eenheidsbeginsel is het beginsel dat zakelijke rechten een eenheid vormen en geen zelfstandige delen. Als een zaak of recht als bijzaak wordt beschouwd dan volgt het de hoofdzaak. 
- Hoofdzaak en bijzaak zijn constructief afgestemd 
- hoofdzaak anders incompleet 
- zodanig verbonden dat het beschadiging oplevert indien bijzaak wordt verwijderd 

Beperkte rechten (art 3:8) is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het beperkte recht is bezwaardOudste recht gaat voor op jongste recht --> prioriteitsbeginsel. De eigenaar zijn bevoegdheden afsplitsen en verlenen aan een ander: 
- Gebruikersrechten (erfdienstbaarheid, opstal) 
- Zekerheidsrechten (pandrecht, hypotheekrecht) 

Blauwboer/Berlips-arrest: Berlips verkoopt aan Blauwboer en belooft een pad aan te leggen. Maar Berlips verkoopt eigen grond aan iemand anders en heeft geen pad aangelegd. Blauwboer wil dus dat Berlips alsnog aanlegt. Berlips zegt dat hij maar bij de nieuwe eigenaar moet klagen. Verbintenissen hebben slechts werking tussen partijen. Zij kunnen het eigendomsrecht van een ander niet beperken. Persoonlijke verbintenissen kunnen het eigendomsrecht niet beperkten, zodat zij evenmin bij overgang van dat eigendomsrecht op de nieuwe eigenaar van rechtswege overgaan. Koper heeft nooit verbintenis aangegaan en dus is hij niet verbonden. Contractuele verplichting zijn afspraken tussen twee partijen en niet een derde partij, wel als het een beperkt recht is, want droit de suite (recht gaat over naar nieuwe eigenaar). De rechtsopvolger onder bijzondere titel is niet gebonden aan de verbintenissen die zijn voorganger met betrekking tot het overgegane goed op zich heeft genomen 

Het vermogensrecht is dat gedeelte van het objectieve recht dat een regeling geeft aan de subjectieve rechten en plichten die onderdeel van een vermogen kunnen vormen. Toch kan het begrip vermogensrecht ook in subjectieve zin worden gebruikt, indien er sprake is van een toekomend recht dat deel uitmaakt van zijn vermogen. 

Vermogensrechten wordt verdeeld in: 

 • Goederenrecht 

 • Verbintenisrecht 

 • Algemeen deel: belang voor goederenrecht en verbintenissenrecht 

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Abel-Jan Scheffer
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
2
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering