Werkcollege week 3 Beginselen van de Democratische Rechtsstaat

Opdrachten 

 1. a. Een verplichting te rapporten wie er verbleef bij Meerenberg, daar een lijst van te maken en aan de overheid te geven 
  b. Het Registratiebesluit 1877 was een AMvB en de Grondwet zegt niets over de bevoegdheid van de Koning om een registratieverplichting op te leggen. De Blanketwet 1818 geeft algemene bevoegdheid aan de regering/koning om straffen op te leggen, maar zegt niets over registratieverplichting. Hoge Raad zegt dat Blanketwet voldoet niet als wettelijke grondslag voor delegatie aan de koning van de bevoegdheid straffen op te leggen omdat er moet staan welke specifieke delicten er een straf voor wordt opgelegd. Dit was niet berust op een wet in formele zin of in de Grondwet 
  c. Iedere bevoegdheidsuitoefening van de regering (de koning) dient een specifieke grondslag in de (Grond)wet te hebben. De Hoge Raad vond dus dat alle AMvB’s onzelfstandig moesten zijn en gebaseerd moesten worden op een specifieke wet. Dit wijkt af na 1887 waar nu in art. 89 GW staat dat als er in een AMvB een straf staat moet er een wet zijn waarin deze straf staat. De wet bepaalt welke straffen er zijn. Dus acht jaar na Meerenberg arrest is Grondwetgever teruggekrabbeld en neemt het voor een deel over maar niet bij alles wat de regering bij AMvB doet een wettelijke grondslag in formele zin te verplichten en straffen worden bepaald door de wet. Dus wel een zelfstandige AMvB (zonder gebaseerd te hoeven zijn op een wet) maar geen bevoegdheid indien straffen worden gehandhaafd 

 1. a. De rechtbank vond dat er genoeg waterpunten beschikbaar waren met niet-gefluorideerd water te krijgen 
  b. Dat toevoeging van stoffen is alleen mogelijk als die stoffen de kwaliteit van het drinkwater verbeteren, door goedkeuring van minister 
  c. Minister geeft goedkeuring om tandbederf tegen te gaan, maar de Waterleidingwet betekent met het oog bescherming van de kwaliteit van drinkwater. Hier is dus geen bevoegdheid. “Op grond van b is toevoeging van stoffen teneinde daarmee een buiten de drinkwatervoorziening gelegen doel te dienen een maatregel van zo ingrijpende aard, dat daartoe zonder wettelijke grondslag geen vrijheid bestaat.” 

 1. a. Ministerraad, Raad van State, Tweede Kamer, Eerste Kamer 
  b. Formele wetgevers (regering + Staten-Generaal), Regering: Koninklijke besluiten en AMvB (koninklijk besluit waar de Raad van State is gehoord) als dit niet het geval is dan Klein KB, minister: Ministeriële regeling 

  Wet in formele zin te herkennen aan: 

 • “Wet” bijvoorbeeld “Vreemdelingenwet” 

 • Te herkennen aan considerans “Wij”--> koning/regering  

 • “Raad van State gehoord” -->

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Abel-Jan Scheffer
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1
Promotions
wereldstage wereldroute

Tussenjaar of sta je op het punt op kamers te gaan?

Wereldroute biedt jou een leerzaam en onvergetelijk Student Prepare Program aan