Werkcollege week 1 Beginselen van de Democratische Rechtsstaat

Opdrachten 

 1. Gezag is de mogelijkheid om met dwang de rechtsorde te kunnen handhaven. Dwang is de manier hoe dit wordt gerealiseerd. Gezag is gelegitimeerd en geaccepteerd door degene over wie het wordt uitgeoefend. Dwang kan iedereen uitoefenen, gezag heeft een bevoegdheid nodig 
  1b. Nee, er zijn failed states met geschreven constitutie maar geen effectief gezag. Toch VK bijvoorbeeld zonder grondwet (geschreven constitutie) effectief gezag  
  1c. Nederland is niet hierdoor zijn soevereine plaats in de internationale rechtsorde kwijt. Wel wordt de nationale beslissingsruimte op tal van belangrijke terreinen door het Europees recht ingeperkt 
  1d. Hoofdstuk 5 
  e. Voor: 
  Er is sprake van open grenzen binnen de Europese Unie. Er lijkt dan sprake te zijn van een territoir met grenzen 
   
  Tegen: 
  Voor als staat aangemerkt te worden zijn de vereisten: Territoir, interne soevereiniteit, externe soevereiniteit en een natie, Van soevereiniteit is dus geen sprake want lidstaten kunnen verdragswijziging aanbrengen of EU verlaten 
  2a. Legaliteitsbeginsel: Hierdoor is pas een bevoegdheid toegekend indien voorafgaand dit toestaat via de wet of Grondwet. Hierdoor kan er niet alle macht naar iemand toegetrokken worden 
   
  Machtenscheiding: Er moet een scheiding van machte zijn zodat er niet een macht meer bevoegdheid kan krijgen. Dit is gebaseerd op de Trias Politica en doormiddel van Checks and Balances blijft dit in evenwicht 
   
  Grondrechten: Dit zijn regels waar de staat zich aan moet houden en die niet geschonden mogen worden. Dit zijn de rechten die burgers beschermen tegen de staat 
   
  Onafhankelijke rechterlijke macht: Dit zorgt voor een eerlijk proces tegen de staat indien een burger wordt benadeeld door bijv. Macht van de staat. Hierdoor kan de burger bescherming ontlenen. 
   
  2b. Verschillen: 
  1. “Law” is breder dan “recht” --> ook gewoonterecht 
  2. “Rule of Law” vereist niet het bestaan van machtenspreiding en grondrechtbescherming. Soevereiniteit van parlement. 
  3a. Legaliteitsbeginsel “Juridisch fundament” “Tijdelijke wet” “Behoudens... de wet” --> delegatie niet mogelijk 
  3b. In artikel 6 van de Grondwet staat “.... behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.” Door een wet in formele zin te maken kan dit dus worden beperkt. 
  4a. Ja, onder voorwaarde van art. 5 RWN 
  4b. Ja, onder voorwaarden van art. 6 lid g RWN en bereid is op grond van art. 8 lid 1 sub e RWN bereid is een verklaring van verbondenheid af te leggen --> vanaf 16 en naturalisatie en rechten respecteren van vrijheden 
  5a. Hoofdstuk 1 
  5b. Hoofdstuk 1 
  5c. Wetten die betrekking hebben op de organisatie van de staat waarvan

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Abel-Jan Scheffer
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering