Hoorcollege week 6 Inleiding Recht

Hoorcollege 

Rechtsvergelijking: 
Is een onderzoeksmethode. Waarmee rechtsstelsel worden vergeleken (niet moord sanctie met elkaar vergelijken). Het nut van rechtsvergelijking is een hulpmiddel om eigen rechtsorde te kunnen begrijpen. Beginselen (zoals gij zult niet martelen) maakt een rechtsfamilie. Wij kijken eerder naar hoe België, Duitsland, etc oordeelt, want zij zitten onder zelfde mensenrechtenorde (EVRM). Basisproblemen: 
- de taal (jurisprudence heeft meerdere betekenissen in het Engels) 
- de vreemde culturen (bepaalde culturen hebben andere soort straffen en wat als straf wordt geacht) 

Auteur van Duivelsverzen (Salman Rushdie) werd ter dood veroordeeld door leider Iran (Fatwa) omdat hij Allah had beledigd maar hij is een Britse burger. Hier botsen rechtsculturen met elkaar. 

Common Law vs Civil law: 

Civil law: 

 • Angelsaksisch 

 • Ontwikkeld op Romeins recht 

Common law: 

 • Groot-Brittannië 

 • Rechtersrecht --> beslissingen van rechter 

 • In tweede plaats pas wet 

 • Maar bevoegdheid van Parlement onbegrensd  

Factoren die common law dichter naar civil law heeft gebracht: 

 • Maar door EVRM, etc is dit verschil wel meer genuanceerd 

 • Europees Hof rechten van de mens heeft immers wel ook effect in Groot-Brittannië  

 Dualisme in doorwerking van verdagen: 

 • Strikte scheiding tussen nationale en internationale rechtsorde. Eerst verdrag naar parlement en dan getransformeerd in nationale rechtsorde 

Monisme: 

 • Volkenrecht werkt direct door de nationale rechtsorde 

Voor Nederland monisme indien volgens art. 93 GW: bepalingen die ieder verbindende bepaling (vrijheid van godsdienst, meningsuiting). Volgens artikel 94 GW mag rechter wel toetsen in formele zin aan internationale verdragen 

ius civile (Romeins recht puur voor Romeinen, maar als overeenkomst per Perzier is naar welke rechter moet je dan?  

ius gentium (was in het Romeinse recht het recht dat de Romeinen gemeen hadden met de omringende volkeren. Het werd toegepast bij geschillen tussen burgers afkomstig uit verschillende rechtssystemen) 

Immanuel Kant: 

 • Soevereiniteit als een onvervreemdbare zaak --> Geen enkele op zich staande staat behoort op grond van erfenis, ruil, koop verworven kunnen worden. Staat is dus geen eigendom 

 • Non-interventiebeginsel: geen andere staat mag zich met geweld mengen in de constitutie en regering van een andere staat 

 • De publieke staat moet centraal staan, vanwege vrijheid, onafhankelijkheid en gelijkheid 

Vredesrecht --> regels van betrekking tussen staten in vrede regelt 
Neutraliteitsrecht --> recht en plichten met enerzijds vechtende partij en anderzijds die neutraal is (bijvoorbeeld munitie leveren aan één van de partijen) 
Oorlogsrecht: 

 • Het ius ad bellum --> gerechtigd bent om oorlog te voeren (verdediging art. 51 VN-Handvest) 
  - Het

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Abel-Jan Scheffer
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering