Samenvatting week 6 Inleiding Recht

Week VI 

De rechtsvergelijking hanteert een methode van onderzoek waarbij rechtsstelsels, rechtsfamilies, rechtsbeginselen, rechtsgebieden, rechtsregels van twee of meer landen met elkaar worden vergeleken vanuit een gezichtspunt voor vergelijkbaarheid (tertium comparationis). Zo wordt er geanalyseerd wat overeenkomsten en verschillen zijn. Er zijn drie rechtsfamilies te onderscheiden: 

 • Romaans-Germaanse rechtsfamilie --> Romeins recht met codificatie 

 • Common law-groep --> landen met Engels recht waarbij recht gevormd wordt door de rechters 

 • Socialistische rechtsfamilie --> sinds instorting planeconomische stelsel in jaren tachtig niet langer van groot belang 

Het nu van rechtsvergelijking: 

 1. Rechtsvergelijking als een hulpmiddel in het kader van rechtsfilosofische reflectie op de aard van het rechtsbegrip --> De rechtsfilosofie of algemene rechtsleer houdt zich bezig met de aard van het rechtsbegrip. Rechtsvergelijking kan ons behouden voor onterechte generalisaties. Het leert ons dat de wet in verschillende rechtssystemen een geheel andere rol vervult of dat de rechter in het ene rechtsstelsel geacht wordt een prominente rol te spelen, terwijl zijn werkzaamheden in het andere sterk gewantrouwd worden. 

 1. Rechtsvergelijking als middel om ons eigen, nationale recht beter te leren kennen en te verbeteren, maar ook om de betekenis daarvan enigszins te relativeren --> De rechter kan zijn voordeel doen met kennis van het vreemde recht. Zo kan hij vergelijken of andere landen met dezelfde problematiek zijn geconfronteerd en hoe die een oplossing hebben gezocht. Door het contact met andere rechtsstelsel lijkt er een zeker rechtsprovincialisme te vermijden --> de gedachte dat het eigen recht alleen zaligmakend (rechtvaardig) is. We leren ons eigen rechtsdenken te relativeren. 

 1. Rechtsvergelijking als middel dat ons iets leert over de rechtsstelsels van andere volken     --> Het leert ons de rechtsstelsels van andere volken. Dit komt van pas bij internationale betrekkingen. 

 1. De betekenis van de rechtsvergelijking in het kader van het internationale recht --> Eén van de bronnen van het internationaal publiekrecht vormt de algemene rechtsbeginselen, zoals geaccepteerd door beschaafde volkeren. 

Het internationaal publiek kan worden onderverdeeld in: 

 • Klassieke internationaal recht (volkenrecht) --> regels voor betrekking tussen staten. De rechten en plichten van de staten staan centraal. Het gaat hier om het afbakeningsrecht oftewel recht van co-existentie (recht van de zee, het recht diplomatieke betrekkingen, regels van geweld) 
  Bronnen (art. 38 Statuur van Internationaal Gerechtshof): 
  - Verdragen Bilateraal verdrag: een verdrag tussen twee verdragspartners, multilateraal verdrag: een verdrag tussen meer dan twee verdragspartners 
  - Internationale gewoonterecht Vereisten: Statenpraktijk (bepaalde gedraging en meerdere keren is gebeurd) en Opinio iuris: staten hebben de

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Abel-Jan Scheffer
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1
Promotions
wereldstage wereldroute

Tussenjaar of sta je op het punt op kamers te gaan?

Wereldroute biedt jou een leerzaam en onvergetelijk Student Prepare Program aan