Samenvatting week 5 Inleiding Recht

Week V 

Het privaatrecht regelt de betrekkingen tussen burgers onderling. De verschillen tussen publiekrecht en privaatrecht: 

 1. Individueel/algemeen belang 

 1. Initiatief tot handhaving bij burger/overheid 

 1. Verschillen middelen tot handhaving (schadevergoeding/politiedwang) 

 1. Privaatrecht: gemene of commune recht, Publiekrecht: bijzonder recht 

 1. Privaatrechtelijke bevoegdheden voor ieder doel, Publiekrechtelijk alleen voor bepaald doel (anders détournement de pouvoir) 

Bij dwingend recht zijn er regels waarvan de wetgever niet heeft gewild dat ervan wordt afgeweken. Zelfs niet bij wederzijds goedvinden. Bij regelend/aanvullend recht mag wel bij onderling goedvinden worden afgeweken. Het verschil kan op bepaalde manieren worden gezien: 

 1. Wanneer duidelijk vermeld wordt door wetgever 

 1. Formulering “moet” 

 1. Regels met betrekking tot openbare orde of goede zeden 

 1. A contrario redenering (in een artikel dwingend recht vermeld dan de rest van die regels ook) 

Er zijn drie gevallen waar het dwingend recht binnen het privaatrecht sterk naar boren komt: 

 1. In de gevallen waarin de wet iemand in bescherming neemt tegen zichzelf. Dit is wanneer die persoon niet volwassen is of geestelijk bekwaam 

 1. Vormvoorschriften. Dit is wanneer een notaris aan de pas komt bij een hypotheek bijvoorbeeld. Een doosje sigaren is dat niet nodig 

 1. Waarin de wet de ene persoon beschermt tegen een ander die machtiger geacht wordt. Dit is bij relatie werknemer-werkgever. 

Een relatief recht werkt slechts tegenover bepaalde personen (recht op levering bij koop). Absoluut recht is een recht dat men tegenover iedereen kan handhaven (eigendom). 
Volledige rechten --> eigendom, voortbrengsel van menselijke geest 
Beperkte rechten --> komen voort uit volledige rechten (hypotheek afgeleid van eigendom). Deze kan ook verder worden opgedeeld in gebruikersrechten/genotsrechten (vruchtgebruik --> geldt doorlopend) en zekerheidsrechten (geeft voorrang aan crediteur bij executieopbrengst, twee vormen zijn pand en hypotheek --> geldt eenmalig). 

Objectief recht --> het geheel van rechtsregels (zoals wet, jurisprudentie, etc) het recht zoals dit objectief waar te nemen voor iedereen. 
Subjectief recht --> recht dat jij kan inroepen op basis van het objectieve recht, wordt dus aan objectief recht afgeleid (jouw laptop) 

Eigendom kan beperkt worden door: 

 • Wettelijk voorschrift 

 • Regels van ongeschreven recht (anderen dwars zitten) 

 • Rechten van anderen 

 • Misbruik van bevoegdheid 

 • Hinder 

Rechtsfeiten zijn te onderscheiden in: 

 • Toevallige

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Abel-Jan Scheffer
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering