Hoorcollege week 4 Inleiding Recht

Hoorcollege 

Kenmerken Strafrecht: 

 • Codificatie 

 • Rationalisatie van bewijsvoering (iemand martelen voor verklaring en misschien niet eens schuldig is irrationeel) 

 • Verschuiving van daad naar dader 

 • Humanisering 

 • Legaliteitsbeginsel (geen strafbaar feit zonder wet, geen straf zonder wet....) 

 • Overlap met hoe men in de Verlichting dacht over strafrecht 

Strafrechtelijke beginselen: 

 • Opportuniteitsbeginsel (art. 167 Sv) 

 • Openbaarheid rechtspraak (art. 121 lid 3 GW) 

 • Beginsel der onmiddellijkheid 

 • Beginsel van vrije keuze van raadsman 

 • Beginsel dat recht moet worden gedaan binnen een redelijke tijd 

 • Beginsel van rechtspraak in meerdere instanties 

Beccaria schreef boek over strafrecht. Straf wordt gerechtvaardigd gevonden als straf beoogd om maatschappelijk welzijn te dienen. Als dit niet het geval is, is het niet rechtvaardig. Hij stelde de wet centraal, wat is er strafbaar (eerste stappen naar legaliteitsbeginsel)? Dit waren de eerste stappen naar modernisering van straffen, humane wijze van straffen verankerd in boek, hij wilde strafrecht een andere kant op duwen 

Verlichting was tegen: 

 • Overheidswillekeur 

 • Inhumane straffen 

 • Irrationele bewijsvoering 

 • Foltering (martelen) 

Waarom legaliteitsbeginsel (art. 1 Sr)? 

 • Rechtsgelijkheid: Willekeur, onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid worden voorkomen 

 • Staat bezit het geweldsmonopolie en misbruik van dit monopolie zal haar gezagspositie aantasten 

Doelen strafrecht: 

 • Absolute theorie (Immanuel Kant: het onvermogen van het bedienen van je verstand in het openbaar zonder leiding van anderen. Dit heeft de mens aan zichzelf te wijten als de oorzaak aan besluiteloosheid en gebrek aan moed ligt. Dit construeerde het idee van de Verlichting “durf te denken” en werd doorgevoerd in het strafrecht. De vrije wil staat centraal als je het “ik” vooropstelt en dus de persoon over mondigheid beschikt. Als iemand geen mondigheid heeft kan je hem dus niet straffen, maar als je jezelf in de toestand brengt dat je niet over de vrije wil kan beschikken door alcohol kan je diegene wel straffen. Hij vond dan ook dat als morgen de wereld zou vergaan, vandaag de laatste moordenaar moet worden opgehangen) --> vergelding, vereffening van het verleden van belang 
  Doel: genoegdoening slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers 

 • Relatieve theorie (Jeremy Bentham, nuttigheid is het voorkomen van strafbare feiten) --> preventie, weerhouden om weer iets strafbaars te doen en dus de toekomst 
  Doel: Bescherming van rechtsgoederen en de belangen van de staat 

Vormen van Relatieve strafrechtstheorie: Generale preventie --> aan iedereen een voorbeeld te geven 
Doel: 

 • Bescherming

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Abel-Jan Scheffer
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1
Promotions
wereldstage wereldroute

Tussenjaar of sta je op het punt op kamers te gaan?

Wereldroute biedt jou een leerzaam en onvergetelijk Student Prepare Program aan