Hoofdstuk 2 Overheidsbeleid - Inleiding in de beleidswetenschap (A. Hoogerwerf, M. Herweijer, 9e druk)

Hoofdstuk 2 Overheden

2.1 Inleiding
Overheden worden omschreven als instanties die binnen een omschreven domein met gezag bindende beslissingen nemen en handhaven.
 
Overheden hebben twee kenmerken:
1. Gezag gebruiken om besluiten te nemen
2. Naleving van deze besluiten afdwingen
 
2.2 Argumenten voor het instellen van overheden
- Zonder krachtige overheid, geen openbare orde (Hobbes)
- Zonder regulering verdwijnen eindige hulpbronnen (Hardin)
- Zonder verplichte belasting, zijn er ontoereikende voorzieningen (Samuelson)
- Zonder inkomensverdeling, is er geen sociale vrede (Rawls)
 • Hobbes (1588-1679) laat zien dat veiligheid een essentiële voorwaarde is voor de ontwikkeling van de welvaart.
 • Hardin (1915-2003) toont aan dat het behoud van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit van groot belang is voor het overleven van de mensheid.
 • Samuelson (1915-2009) toont aan dat een goede infrastructuur van veel betekenis voor de ontwikkeling van de welvaart is
 • Rawls (1921-2002) laat zien dat burgers in een geïndividualiseerde marktsamenleving behoefte aan sociale zekerheid hebben. 
       Producent kan burger niet van gebruik uitsluitenProducent kan burger wel van gebruik uitsluiten
Burger kan zich niet aan gebruik onttrekken
Strikt collectieve goederen
- defensie
- zeewering
- bestrijding besmettelijke ziekten
- preventie criminaliteit
- handhaving openbare orde
Hulpverlening door brandweer, ambulance or politie; correctie door normovertreding
Burger kan zich wel aan gebruik onttrekken
- Wetenschappelijke kennis
- Vuurtorens
- Weersverwachting

Tolgoederen: gebruik van bruggen, wegen, kanalen, parken, telefoonnet, kabelnet, pay-tv

Bij de vrijwillige levering van collectieve goederen is er sprake van een sociaal dilemma. Dat wil zeggen dat een voorziening waarvan vrijwel alle burgers profiteren en waarvan de kosten relatief laag uitvallen niet tot stand komt omdat de burgers er niet in slagen onderling afdwingbare afspraken te maken. De sociale impasse kan alleen worden doorbroken wanneer overheden ermee gaan bemoeien en gezamenlijke aanleg en kostenverdeling afdwingen. 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of mnymph
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
10
Selected Categories
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering