Statistische Modellen 2 aantekeningen college 5

Regressieanalyse met categorische predictoren

 

Regressielijnen voor verschillende groepen

Regressielijnen voor verschillende groepen

Relaties tussen intervalvariabelen onderzoeken

(attitudes is een voorbeeld van intervalvariabelen)

 • multipele regressieanalyse

Vanuit onderzoeksperspectief

 • relaties apart bekijken voor een aantal groepen
 • toetsen of relaties verschillend zijn voor een aantal groepen

à Regressieanalyse met dummyvariabelen

 

Dummies

schooltype is een dummyvariabele            Voorbeeld:

0 = havo

1 = vwo

wat is een dummyvariabele?

 • een variabele met twee waarden
 • andere namen: binair, dichotoom
 • statistisch voordelig als waarden 0 en 1 zijn
 • 0 = referentiecategorie

 

Voorbeeld

onderzoek naar schoolprestatie en motivatie:  

N = 320 random 2e klassers van vo-scholen in Groningen

afhankelijke variabele (INT)

 • rapportcijfer (1–10)

onafhankelijke variabelen

 • prestatiemotivatie (1–40) (INT)
 • schooltype (havo, vwo, 2x n = 160) (DUM)

onderzoeksvraag

Is de relatie tussen rapportcijfer en motivatie verschillend voor havoërs en vwo’ers?

(2 vragen in 1 dus, is er een relatie en verschilt dit voor havo en vwo)

 

Eén regressielijn

Spreidingsdiagram tussen

 • afhankelijke variabele Y
 • voorspeller X

Regressie is mogelijk geschikt want aardig lineair.

 

Aparte regressielijnen

Spreidingsdiagram tussen

 • afhankelijke variabele Y
 • voorspeller X

Aparte regressielijnen voor twee groepen

Hoe verschillen de regressielijnen in de populatie?

De niveaus beginnen niet op hetzelfde punt.

 

Regressielijnen

Twee regressielijnen kunnen op drie manieren van elkaar verschillen

 • verschillende intercepten
  • relatie is er in beide groepen maar verschillend startpunt

               à gemiddeld verschil tussen groepen op afhankelijke variabele

 • verschillende hellingen
 • verschillende intercepten en hellingen

Drie typische situaties voor verschillende hellingen

 • relatie verschillend in sterkte in de groepen
 • sterke relatie in één groep, maar geen relatie in de ander
 • relatie is omgekeerd in een andere groep (positief versus negatief)

 

Vier mogelijkheden

 

Mogelijke hellingen

Als de hellingen verschillen zijn er drie situaties mogelijk

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Lucianne Siepel
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
2
Promotions
wereldstage wereldroute

Tussenjaar of sta je op het punt op kamers te gaan?

Wereldroute biedt jou een leerzaam en onvergetelijk Student Prepare Program aan