College 3 - onderzoekspracticum design

College 3

Moderator verandert het verband

Mediator verklaart het verband

In hoeverre verbetert het gebruik van digitale prentenboeken de woordenschat van kleuters in groep 2?

Experimenteel onderzoek (H13)

Eigenschappen:

 • De onderzoeker manipuleert de onafhankelijke variabele
 • De onderzoeker beslist over de aard en intensiteit van de interventie
 • Na de interventie worden metingen verricht bij de experimentele- en controlegroep om te zien of ze verschillen
 • Kern: voorbij beschrijving en voorspelling, op zoek naar oorzakelijke verbanden

Zwakke ‘experimentele’ designs

 • One-shot case study (niet vaak gebruikt); geen controle groep, geen voormeting

 

 

 

 • One-group pretest-posttest design: je kan voorstellen dat er een verandering is maar niet waardoor, het kan ook door rijping komen

 

 

 

 • Static-group comparison design: hier is een controlegroep, stippellijn betekent dat de groepen niet random zijn

 

 

 

 

 

Echte experimentele designs

 • Randomized posttest-only control group design (geen voortest)

 

 

 

 

 • Randomized pretest-posttest control group design (testeffect kan optreden)

 

 

 

 

 • Randomized Solomon four-group design

 

 

 

 

 

 

Drie kenmerken van randomiseren:

   • Vóórdat het experiment begint: Meestal door computer
   • Gecontroleerd door de onderzoeker
   • Met als resultaat: equivalente groepen (door voortest als controle)
 • Doel = controle van externe verstorende variabelen

Quasi-experimentele designs

 • Geen randomisering maar andere technieken om de validiteitsbedreigers onder controle te houden, bijv.:
  • Houd een verstorende variabele constant
  • Matching op voortoets en/of achtergrondkenmerken

 

 

 

Single-subject onderzoek (H14)

Kenmerken:

 • Focus op individu i.p.v. groep (bv kind met beperking)
 • Doelgerichte steekproef
 • Intensieve gegevensverzameling
 • Evaluatie van effect interventie (verschil met case study)
 • Time-series design (data op tijdlijn op x-as)

 

Sam – 5 jaar oud, doofblind geboren, Kan nog enig licht zien, heeft gehoorapparaten, Ontwikkelingsleeftijd 14 maanden, Begrijpt betekenis van 10 woorden die naar concrete objecten

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of LavaVanDrooge
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1
Selected Categories