Aantekeningen interculturele pedagogiek college 4-6

College 4

 

 

De pedagogische context van probleem gedrag bij (migranten)jeugd in de adolescentiefase: Voorkomen van probleemgedrag: Is migrantenjeugd een “kwetsbare” groep? Zo ja, welke groepen dan? Hoe kunnen we probleemgedrag van migrantenjeugd het beste verklaren?

 

Conclusies

 1. Ja, sommige psychische problemen/probleemgedragingen komen vaker voor bij migrantenjeugd.
 2. Voor afdoende verklaringen in relatie tot de pedagogische context zijn van belang:

› universele risicofactoren

› migratieachtergrond

› cultuurfactoren

 

Internaliserende problemen

 • Zorgen maken
 • Verdrietig
 • Teruggetrokken
 • Somber
 • Verlegen
 • Angstig
 • Weinig energie
 • Buikpijn, hoofdpijn, etc.
 • Nerveus
 • Waardeloos

 

Externaliserend Probleemgedrag

Anti sociale gedragsstoornis, niet erg frequent                Oppositionele gedragsstoornis, frequenter

 • Ruzie                                                                           Geagiteerd
 • Wreed                                                                        Beschuldigend
 • Vechten                                                                      Onwillig
 • (be)dreigen                                                                Boos
 • Chantage                                                                    Ongehoorzaam
 • Mishandeling                                                            Irriteert anderen
 • Wapengebruik                                                         
 • Vandalisme                                                              
 • Liegen                                                                        
 • Stelen                                                                         
 • Pesten

 

Suïcidaliteit

 • Vormen:
  • Suïcide ideatie
  • Suïcide poging
  • Zelfbeschadiging
  • Suïcide
 • Achtergronden:
  • Doodswens
  • Motieven
  • Ambivalentie
 • Mythes (misverstanden):
  • ‘Schreeuw om aandacht’
  • ‘Erover praten brengt mensen op ideeën’
  • ‘Klaar met leven’ (rationele keuze theorie)

 

 

Prevalentie probleemgedrag migranten jeugd 12-17 jr

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Waarom zouden er verschillen bestaan tussen de rapportage leerkracht- leerling bij externaliserend probleemgedrag van Marokkaans-Nederlandse jongeren?

 • Verklaringskracht van universele risico’s, cultuurgebonden factoren, en aan migratie gerelateerde risico’s:
  • Externaliserend probleemgedragingen onder jongens met een niet Marokkaanse-Nederlandse jongens

 

Universele risico’s / verklaringen Probleemgedrag migranten Jeugd

Sociaal economische risico’s/achterstand

 • Werkeloosheid
 • Armoede
 • Huisvestingsbeleid
 • Buurt
 • Sociale participatie

Kwaliteit opvoeding en opgroeien. Sociaal economische status is een hele belangrijke factor.

Mesosysteem: familie

Exosysteem: buurt

Macrosysteem: huisvestingsbeleid

 • Warmte gezin
  • Gelijke mate aanwezig tussen migrantengezinnen en autochtone gezinnen
   • Maar als er sprake is van een niet warme band, reageren Marokkaanse jongeren heftiger dan autochtone jongeren
... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining WorldSupporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Lucianne Siepel
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1
Promotions
vacature JoHo

Op zoek naar een uitdagende job naast je studie?

Een studentmanager ondersteunt JoHo bij:

 • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
 • Het samenstellen van de studiematerialen, waaronder lay-outwerkzaamheden
 • PR & communicatie werkzaamheden