Hoe wordt de kwaliteit van diagnostiek gemeten? - Tentamen H2

Vragen

Vraag 1

Welke drie referentiekaders zijn er binnen de psychodiagnostiek?

Vraag 2

Wat houdt het simple-structure idee van Thurstone in?

Vraag 3

Er zijn 7 criteria waarop tests worden beoordeeld volgens de APA. Geef 3 van deze criteria.

Vraag 4

Wat is het verschil tussen een klinisch en statistisch georiënteerde diagnosticus?

Vraag 5

Er zijn vier verschillende punten in het informatieverwerkingsproces waar vertekeningen, ook wel heuristieken, kunnen voorkomen. Als voorbeeld bij het werven van informatie kan het beschikbaarheidsheuristiek voorkomen. Noem de andere drie punten waar vertekeningen voor kunnen komen.  

Vraag 6

In de psychologische diagnostiek zijn er ethische regels waar leden zich aan moeten houden. Noem drie voorbeelden van ethische regels.

Vraag 7

Wat zijn de drie belangrijkste punten voor test fairness?

Antwoordindicatie

Vraag 1

De drie referentiekaders zijn: (1) individuele verschillen; (2) ontwikkeling; en (3) context.

Vraag 2

Het simple-structure idee van Thurstone houdt in dat alle variabelen die worden gemeten onafhankelijk van elkaar zijn, zo dat je ook écht verschillende dingen meet en niet twee dingen die heel veel overlap vertonen. Dit wordt bekeken met behulp van een factoranalyse.

Vraag 3

Drie van onderstaande punten noemen:

1. Uitgangspunten van de testconstructie;

2. Kwaliteit van het testmateriaal;

3. Kwaliteit van de handleiding;

4. Kwaliteit van de normen;

5. Kwaliteit van de betrouwbaarheidsgegevens;

6. Begripsvaliditeit

7. Criteriumvaliditeit.

Vraag 4

Een klinisch georiënteerde statisticus probeert door middel van dialogen met de cliënt meer te weten te komen over hem of haar. Ook maakt de klinische diagnosticus veel gebruik van zijn of haar eigen ervaring en intuïtie om tot een diagnose te komen. De statistische diagnosticus houdt zich veel meer bezig met formule en tests en met het vergelijken van de cliënt met een normgroep om tot een diagnose te komen.

Vraag 5

 1. Bij de verwerking;
 2. Bij het beoordelen van de uitkomst van de informatie;
 3. Bij het omgaan met feedback: geen zicht op kans.

Vraag 6

Noem 3 van onderstaande punten.

 • geen discriminatie;

 • geen misbruik maken op basis van je macht;

 • alleen een professionele relatie is toegestaan;

 • geen middelen hanteren die de cliënt zijn welzijn aantast;

 • geheimhouding;

 • dossier minimaal één jaar bewaren en ontoegankelijk houden voor niet-bevoegden;

 • de cliënt mag altijd beslissen over het aangaan en beëindigen van een professionele relatie.

Vraag 7

Het belangrijkste bij test fairness is dat er geen sprake is van bias of vertekening. Ten tweede moet er een gelijke behandeling van personen in het testproces is. Ten slotte moet het voorkomen worden dat een geteste zelf oneerlijk is of zich anders voordoet.

 

Ben je geïnteresseerd in de tentamens van de rest van de hoofdstukken van Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg? Word dan lid van JoHo en krijg toegang tot de gehele bundel! Het volledige studiemateriaal vind je via https://www.joho.org/nl/samenvattingen-psychologische-diagnostiek-de-gezondheidszorg-luteijn

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Britt van Dongen
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Switch Font
Statistics
14
Connect
WorldSupporter Resources

Abonneebundel met online TentamenTests van Psychologische Diagnostiek in de Gezondheidszorg van Luteijn & Barelds - 4e druk

In dit bundel vind je een aantal oefenvragen per hoofdstuk. Er zijn oefententamens beschikbaar voor hoofdstuk 1 tot en met 15 inclusief antwoorden. Deze vragen kunnen je helpen met de voorbereiding voor het tentamen en dienen als controle om te kijken of je de literatuur

...
Selected Categories
Categories