Deeltentamen 1 Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs. College 2 tm 7.

Deeltentamen 1 Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs. College 2 tm 7.

 

College 2

1: Deze 3 stromingen worden hier behandeld. Humanisme en Reformatie hebben beide een sterk stempel gedrukt op onderwijs en opvoeding in Europa in de vroegmoderne tijd (tot ca. 1800). Ze waren bovendien sterk aanwezig in Nederland. Het pedagogisch realisme (realia=zaakvakken) was een pedagogisch-didactische stroming die zich via de komst van Comenius  hier ook duidelijk manifesteerde. H1 bespreekt de ideeën en h11 de uitwerking in het onderwijs van de Republiek (1580-1795). Bedenk dat in deze tijd al ongeveer de helft van de kinderen lager onderwijs (LO) volgde, maar nog zeer weinigen een vorm van voortgezet onderwijs, zoals b.v. de Latijnse school (voorloper van het gymnasium), waar Comenius werkte. Het latijn was de communicatietaal van geleerden.

2: Geleerdheid stond hoog in aanzien in het Humanisme. Men geloofde sterk in het nut van vorming. Men oriënteerde zich hierbij op de klassieke oudheid, vooral voor wat betreft de goede zeden (deugden en daaruit voortkomende gedragsregels). Kennis en zeden zag men in elkaars verlengde. Maar men probeerde, op de schouders van de klassieken, ook verder te komen in de wetenschappen, zoals universeel geleerde, kunstenaar en uitvinder Leonardo da Vinci laat zien. Dit alles gebeurde in het kader van de “ontwaking” (Renaissance =wedergeboorte) na de Middeleeuwen, waarin de R.K. Kerk oppermachtig was geweest.

Zoeken naar wetenschappelijke kennis; hoe zij de verhoudingen van mensen. Humanisme komt van homo en dat bekent mens. De mens staat centraal tijdens het humanisme. Ze werden geleid door opleiden en opvoeden van kinderen. Niet zoals god heeft bedacht. Mensen grepen in deze tijd terug op de oudheid.

3: Zeer gewaardeerd. ‘lof der zotheid’

Erasmus is altijd katholiek gebleven.

4: De beroemde Nederlandse humanist Erasmus was, ofschoon zelf priester, heel kritisch op de Rooms Katholieke Kerk. Hij schoof de geschriften van de kerkvaders (scholastiek) terzijde en las zelf de oorspronkelijke Griekse teksten van het Christendom (waarvoor de protestanten hem eeuwig dankbaar zouden zijn). Ware kennis en deugd (alleen via kennis van de klassieken kwam men tot deugd) waren voor hem onlosmakelijk verbonden. Daarom spotte hij met halfbakken geleerden, zoals schoolmeesters, die de klassieken niet kenden. Hij publiceerde als eerste een handleiding voor het goede gedrag (etiquette) voor de zonen van de rijke burgers, die in de zich ontwikkelende internationale, interstedelijke handelseconomie gebaat waren bij beschaafd gedrag. Het sterk verstedelijkte Nederland had weinig adel en was sterk “burgerlijk”... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of LavaVanDrooge
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
2