Wat ontdek je als je in je eigen geest kijkt? William James was ervan overtuigd: ‘Iedereen is het erover eens dat we daar staten van bewustzijn ontdekken’, zei hij. Maar honderd jaar later zijn we misschien geneigd een paar lastige vragen te stellen.Wat betekent ‘kijken’? Wie onderzoekt wat? Verandert het kijken zelf wat wordt gezien? Heeft het zin om te kijken zonder te rapporteren? Vernietigt rapportage wat we proberen te beschrijven? Kan alles worden gerapporteerd als sommige ervaringen onuitsprekelijk worden geacht? Hoe betrouwbaar zijn onze oordelen over onze bewustzijnstoestanden? Zijn bewustzijnstoestanden zelfs iets waar betrouwbare oordelen over kunnen worden gemaakt? Beëindigen deze vragen ooit? God ik hoop het.De studie van bewustzijn is soms verdeeld in twee fundamenteel verschillende benaderingen: de objectieve benadering door de derde persoon en de subjectieve benadering door de eerste persoon. Tussen deze twee wordt soms een andere toegevoegd: de tweede persoon of inter-subjectieve benadering. Deze benadering houdt zich bezig met, maar beperkt zich tot, de ontwikkeling van empathie tussen mensen, de rol van spiegelneuronen, imitatie en gezamenlijke aandacht in de relaties tussen twee mensen, en theorieën over intersubjectiviteit en hoe zelf wordt geconstrueerd door relaties met anderen en het U hoeft dit niet te weten om het hoofdstuk te begrijpen.Terugkerend naar de eerste twee, zijn er twee manieren om ze te bespreken; Eén betreft first-person versus third-person science; de andere betreft first-person versus third-person methoden.Er zijn minstens drie problemen met het idee van een first-person science.Hoewel er veel variaties zijn in de wetenschappelijke praktijk en mensen die zichzelf wetenschappers...


Access options

   How do you get full online access and services on JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Go to www JoHo.org, and join JoHo WorldSupporter by choosing a membership + online access
    
   2 - Return to WorldSupporter.org and create an account with the same email address
    
   3 - State your JoHo WorldSupporter Membership during the creation of your account, and you can start using the services
   • You have online access to all free + all exclusive summaries and study notes on WorldSupporter.org and JoHo.org
   • You can use all services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • You can make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (Dutch service)
   Already an account?
   • If you already have a WorldSupporter account than you can change your account status from 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' into 'I am a JoHo WorldSupporter Member with full online access
   • Please note: here too you must have used the same email address.
   Are you having trouble logging in or are you having problems logging in?

   Toegangsopties (NL)

   Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Ga naar www JoHo.org, en sluit je aan bij JoHo WorldSupporter door een membership met online toegang te kiezen
   2 - Ga terug naar WorldSupporter.org, en maak een account aan met hetzelfde e-mailadres
   3 - Geef bij het account aanmaken je JoHo WorldSupporter membership aan, en je kunt je services direct gebruiken
   • Je hebt nu online toegang tot alle gratis en alle exclusieve samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • Je kunt gebruik maken van alle diensten op JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • Op JoHo.org kun je gebruik maken van de tools voor werken in het buitenland, verre reizen, vrijwilligerswerk, stages en studeren in het buitenland
   Heb je al een WorldSupporter account?
   • Wanneer je al eerder een WorldSupporter account hebt aangemaakt dan kan je, nadat je bent aangesloten bij JoHo via je 'membership + online access ook je status op WorldSupporter.org aanpassen
   • Je kunt je status aanpassen van 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' naar 'I am a JoHo WorldSupporter Member with 'full online access'.
   • Let op: ook hier moet je dan wel hetzelfde email adres gebruikt hebben
   Kom je er niet helemaal uit of heb je problemen met inloggen?

   Join JoHo WorldSupporter!

   What can you choose from?

   JoHo WorldSupporter membership (= from €5 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use the basic features of JoHo WorldSupporter.org
   JoHo WorldSupporter membership + online access (= from €10 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use full services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • For access to the online book summaries and study notes on JoHo.org and Worldsupporter.org
   • To make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (NL service)

   Sluit je aan bij JoHo WorldSupporter!  (NL)

   Waar kan je uit kiezen?

   JoHo membership zonder extra services (donateurschap) = €5 per kalenderjaar
   • Voor steun aan de JoHo WorldSupporter en Smokey projecten en een bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
   • Voor gebruik van de basisfuncties van JoHo WorldSupporter.org
   • Voor het gebruik van de kortingen en voordelen bij partners
   • Voor gebruik van de voordelen bij verzekeringen en reisverzekeringen zonder assurantiebelasting
   JoHo membership met extra services (abonnee services):  Online toegang Only= €10 per kalenderjaar
   • Voor volledige online toegang en gebruik van alle online boeksamenvattingen en studietools op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • voor online toegang tot de tools en services voor werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor emigratie of lang verblijf in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor competentieverbetering en kwaliteitenonderzoek
   • Voor extra steun aan JoHo, WorldSupporter en Smokey projecten

   Meld je aan, wordt donateur en maak gebruik van de services

   Join World Supporter
   Join World Supporter
   Log in or create your free account

   Why create an account?

   • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
   • Once you are logged in, you can:
    • Save pages to your favorites
    • Give feedback or share contributions
    • participate in discussions
    • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
   Follow the author: Emy
   Promotions
   oneworld magazine
   verzekering studeren in het buitenland

   Ga jij binnenkort studeren in het buitenland?
   Regel je zorg- en reisverzekering via JoHo!

   Access level of this page
   • Public
   • WorldSupporters only
   • JoHo members
   • Private
   Statistics
   [totalcount] 1
   Content categories
   Comments, Compliments & Kudos

   duidelijke samenvatting!

   Wat handig dat je in het begin van je post linkjes heb gemaakt zodat de lezer makkelijk naar een bepaald stuk van je post kan gaan! Verder is het ook een duidelijke samenvatting, lekker bezig! Ik zie dat je ook een ander deel heb gemaakt over hoofdstuk 17, Ik neem aan dat de combinatie van deze twee posts alle onderwerpen over hoofdstuk 17 wel behandelen, is dat correct? 

   Add new contribution

   CAPTCHA
   This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
   Image CAPTCHA
   Enter the characters shown in the image.