Oefententamen RUG 2015 Nederlands

1. Een student rekent uit dat hij slaagt voor zijn toets wanneer hij een 1 (van de 10) haalt. Hierdoor kiest hij er voor om niet te studeren voor de toets. 

Welke strategie voor motivatie gebruikt deze student?

 1.  Valentie
 2. Instrumentaliteit
 3. Verwachting
 4.  Gelijkheid

2. (Equity Theorie van Adam) Als iemand anders meer moeite moet doen dan jij, maar dezelfde beloning krijgt, dan ervaar jij dit als:

 1. Positieve gelijkheid
 2. Negatieve gelijkheid
 3. Positieve ongelijkheid
 4. Negatieve ongelijkheid

3. Management op basis van objectieven is gebaseerd op

 1. Equity theorie van Adam
 2. Motivatie-hygiëne theorie van Herzberg
 3. Goal-setting theorie van Locke en Latham
 4. Winst maximalisatie theorie van Vroom

4. 360 graden feedback die een werknemer krijgt, is feedback die niet alleen gaat over

 1. De werknemer zijn of haar prestaties, maar ook over zijn motivatie, werkprocedures en competenties
 2. Wat fout ging, maar ook over wat goed ging
 3. Feedback van zijn of haar baas, maar ook van zijn of haar collega's en anderen
 4. Feedback van menselijke informanten, maar ook over feedback van andere databronnen, zoals objectieve prestatie-metingen

5. "Vragen over autoriteit en macht worden opgelost via onemotionele, op feiten gerichte groepsdiscussies." Dit wordt meestal waargenomen in groepen, na dat zij het stadium van ... hebben bereikt. Wat hoort op de puntjes?

 1. vormen
 2. uitstellen
 3. normering
 4. uitvoering

6. Meerdere groepen tegelijkertijd laten werken aan hetzelfde probleem is een manier om ... te voorkomen. Wat hoort op de puntjes?

 1. Social loafing
 2. Groepsproces verlies
 3. Intragroepscompetitie
 4. Groepsdenken

7. Wanneer we het hebben over teameffectiviteit, dan hebben we het niet over:

 1. De kwaliteit van de teamprestaties
 2. Het welbevinden van de teamleden
 3. De competenties binnen het team
 4. De continuïteit van het team

8. Een kwaliteitscircel:

 1. Is een bepaalde type van een projectteam
 2. Crossfunctioneel. Dat wil zeggen, het bestaat uit mensen in verschillende werkgebieden (meestal met één representatieve per werkgebied)
 3. Heeft alleen de bevoedgheid om adviezen te geven
 4. Werkt alleen als er minimaal 25-30 mensen mee doen op een regelmatige basis

9. Wat wordt niet door Buelens en collega's gezien als een copingsstrategie bij tijden van stress?

 1. Een controle strategie
 2. Een preventie strategie
 3. Een symptoom-management strategie
 4. Een vlucht strategie

10. "Werkstress ontstaat (volgens het werk-eisen model van Karasek) wanneer..."

 1. De psychologische eisen hoog zijn, en de beslissingsruimte laag
 2. De psychologische eisen laag zijn, en de beslissingsruimte laag
 3. De psychologische eisen hoog zijn, en de beslissingsruimte hoog
 4. De psychologische eisen laag zijn, en de beslissingsruimte hoog

11. Volgens Buelens en collega's vervult een organisatiecultuur vier functies. Welke van de volgende vier hoort niet tot deze functies?

 1. Het faciliteert collectieve toewijding
 2. Het verhoogt de stabiliteit van het sociale systeem van een organisatie
 3. Het zorgt er voor dat organisatieleden een 'organisatie-identiteit' creëren
 4. Het zorgt er voor dat er een hiërarchie ontstaat binnen de organisatie

12. Op welke van deze cultuurkarakteristieken scoren de Verenigde Staten en Nederland hoog?

 1. machtsafstand
 2. masculiniteit
 3. individualisme
 4. onzekerheid vermijden

13. De term 'beschikbaarheid' in de context van 'beschikbaarheidsheuristiek' referereert naar de beschikbaar heid van:

 1. De beslissingscriteria
 2. Informatie
 3. Oplossingen
 4. Feedback

14. Welke drie 'stromen van gebeurtenissen' zijn de basis voor het garbage-can model voor beslissingen?

 1. problemen, oplossingen, keuzemogelijkheden
 2. oplossingen, keuzemogelijkheden, keuzecriteria
 3. problemen, keuzemogelijkheden, keuzecriteria
 4. problemen, oplossingen, keuzecriteria

15. Als jij de coach bent van een voetbalteam en jij beslist welke spelers er mogen spelen op basis van data en statistiek met behulp van een computerprogrramma over hoe goed de speler in het verleden heeft gespeeld, dan maak jij gebruik van de volgende strategie:

 1. Aided-analytic
 2. Unaided-analytic
 3. Aided-nonanalytic
 4. Unaided-nonanalytic

16. De Delphi-techniek en de nominale groepstechniek komen overeen op:

 1. Dat zij gebruikt kunnen worden om het beslissingsproces in groepen sneller te laten verlopen
 2. Dat zij gebruikt worden om evenveel input van alle participanten te hebben tijdens het beslissingsproces
 3. Dat zij maximale ruimte bieden voor groepsdenken
 4. Dat bij beide technieken, de groepsleden elkaar niet zien tijdens het nemen van beslissingen

17. Welke machtsbasis is het meest gerelateerd aan charismatische leiderschap?

 1. Geloofwaardige macht
 2. Beloningsmacht
 3. Referentiemacht
 4. Expertisemacht

18. Meta-analyses over 'gender en leiderschap' hebben aangetoond dat vrouwelijke leiders:

A) Even effectief zijn als mannelijke leiders

B) Dezelfde leiderschapsrollen vervullen als mannen

 1. A is correct, B is correct
 2. A is correct, B is incorrect
 3. A is incorrect, B is correct
 4. A is incorrect, B is incorrect

19. De resultaten van de Ohio-studies naar leiderschap hebben aangetoond dat er een verschil is tussen 'initiatiestructuur' en 'overweging'. Dit onderscheid is gemaakt op basis van:

 1. Gedragsstijlen
 2. Gedragsdimenies
 3. Leiderschapskenmerken
 4. Leiderschapsbehoeften

20. Het idee van ontdooien-veranderen-bevriezen is een idee van:

 1. Weick
 2. Festinger
 3. Kotter
 4. Lewin

21.

A. Organisatieontwikkeling (OO) is een benadering voor verandering in organisaties, die past bij de 'Theorie-O' benadering voor verandering in organisaties

B. Het creëren van een 'leerorganisatie' past goed bij de 'Theorie-E' benadering voor verandering in organisaties

A is correct, B is correct

A is correct, B is incorrect

A is incorrect, B is correct

A is incorrect, B is incorrect

22. Welke type van verantwoordelijkheid is de basis in Carrol's pyramide van verantwoordelijkheid?

 1. Economische verantwoordelijkheid
 2. Legale verantwoordelijkheid
 3. Ethische verantwoordelijkheid
 4. Filantrofische verantwoordelijkheid

Antwoorden

1. B

2. C

3. C

4. C

5. C

6. D

7. C

8. C

9. B

10. A

11. D

12. C

13. B

14. A

15. A

16. B

17. C

18. B

19. B

20. D

21. B

22. A

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Author: Naciye
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
7
Promotions
Image

Op zoek naar een uitdagende job die past bij je studie? Word studentmanager bij JoHo !

Werkzaamheden: o.a.

 • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
 • Het helpen bij samenstellen van de studiematerialen
 • PR & communicatie werkzaamheden

Interesse? Reageer of informeer