Inleiding Staats- en Bestuursrecht - UU - Werkgroepopdrachten 2018/2019 - Week 8


Vragen

Vraag 1

Beargumenteer of je het eens of oneens bent met de volgende stelling: ‘De burgemeester is het belangrijkste orgaan van de gemeente’.

Vraag 2a

In het coalitieakkoord van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht, ‘Utrecht maken we samen’, staat onder meer: ‘De ambitie om meer studenten- en starterswoningen te realiseren blijft onverminderd van kracht.’ Wethouder Paulus Jansen (SP) heeft de portefeuille ‘Wonen’ onder zich. Vanwege het structureel uitblijven van voldoende studentenwoningen wordt hem sinds 2014 op momenten het vuur na aan de schenen gelegd door gemeenteraadslid Steven Menke (Student en Starter). In augustus 2015 is het weer raak. Menke beklaagt zich in de gemeenteraad uitgebreid en op stevige toon over het ontbreken van adequate huisvesting voor eerstejaarsstudenten. De SP, nu met zes zetels in de raad, breekt met het voeren van het huidige beleid een verkiezingsbelofte, aldus Menke. Jansen schiet, niet voor het eerst, in de verdediging tegen dit verbale geweld. ”Als het aan mij en mijn partij lag dan waren die studentenwoningen er allang al geweest, maar zoals u weet gaat ik niet over de financiën van deze stad. Dat is niet mijn portefeuille. Voor dit soort klaagzang moet u eigenlijk bij mijn collega Jeroen Kreijkamp (D66) zijn. Dat is de wethouder van Financiën en hij gaat over de centen.”

Is de verwijzing van Jansen naar zijn collega Kreijkamp staatsrechtelijk gezien terecht?

Vraag 2b

Student en Starter, een kleine partij met twee zetels in de raad, is ‘not amused’ over de reactie van Jansen. De partij dient een motie van wantrouwen in. Deze wordt gesteund door de gehele oppositie. Dit betekent dat vijftien van de 45 raadsleden de motie steunen. Wat betekent dat staatsrechtelijk en politiek gezien voor de positie van Jansen?

Vraag 3a

Na het bankroet in 2008 van de IJslandse bank Landsbanki en dochter Icesave kon de provincie Noord-Holland in één klap niet langer beschikken over 78 miljoen euro aan bij die bank uitstaande tegoeden. Het besluit van gedeputeerde staten eind 2008 om een juridische procedure te starten teneinde een gedeelte van de tegoeden terug te krijgen, werd op voordracht van toenmalig minister van Financiën Wouter Bos door de Kroon bij Koninklijk Besluit vernietigd. Naar aanleiding van deze affaire stapten in juli 2009 alle gedeputeerden van de provincie Noord-Holland op. Toenmalig commissaris van de Koningin Borghouts toonde zich in 2009 niet solidair met zijn gedeputeerden en bleef aan. Achteraf betoonde hij hierover spijt. “Het was goed geweest als ik was afgetreden. Ik heb er spijt van dat ik toen niet meteen dat democratische gebaar heb gemaakt.”[1] Zoek op internet achtergrondinformatie op over het Icesave-schandaal en beantwoord daarna de volgende vragen.

Leg uit wat een ‘(spontane) vernietiging’ is en waarom dit een bewijs is van het feit dat Nederland een eenheidsstaat is, waarin provinciebesturen binnen de kring van hun bevoegdheid niet volkomen autonoom zijn.

Vraag 3b

Hoe verhoudt vernietiging zich tot schorsing?

Vraag 3c

Waarin verschillen schorsing en vernietiging van vormen van preventief en positief toezicht?

Antwoordindicatie

Vraag 1

Art 125 eerste lid Gw → aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Dus de stelling is onjuist

Vraag 2a

169 eerste lid Gemwet

Vraag 2b

Staatsrechtelijk: art 49 Gemwet → vertrouwensregel op decentraal niveau

Vraag 3a

Vernietiging werkt met terugwerkende kracht → het draait de rechtshandeling terug

Artikel 132 lid 4 Gw
Repressieve toezicht:

  • Vernietiging
  • Schorsing

Vraag 3b

Allebei repressief. Alleen schorsing is tijdelijk, en vernietiging is definitief. Schorsing is een accessoir recht bij vernietiging. Dit wordt gebruikt om te kijken of een bepaald recht eventueel in strijd is met het recht, maar tijdens dit onderzoek wordt dan dit recht van tafel gehaald.

Artikel 10:43 Awb → geeft de bevoegdheid tot schorsing

Vraag 3c

Aanwijzing → jij moet nu dit besluit nemen

In de plaats stelling→ ik ga dit nu voor jou doen (op jouw kosten) want jij had het al moeten doen ex art 132 lid 5 Gw

Page access
Public
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering