Rechtseconomie - RUG - Werkgroepopdrachten 2018/2019 - Week 6


Vragen

Probleem 1

Bereken de maximale winst.

Gegeven:

Q: = 80(x million liters)

MO: = 8

GTK = 6,20 Euros

Probleem 2

A: Beredeneer vanuit een rechtseconomisch perspectief waarom iemand liever de betaling van zijn geldboete uitstelt. Beredeneer in hoeverre dit efficiënt is voor het CJIB als voor de persoon die de geldboete moet betalen.

B: Een winkeldief weet dat er een kans is van 2,3% dat hij daadwerkelijk wordt veroordeeld. De straf voor een winkeldiefstal bestaat uit een geldboete van € 340.  Bereken het strafrisico en beredeneer waarom het geen nut heeft om de pakkans te verlagen en de strafmaat te evenredig verhogen (en andersom). 

Probleem 3

Wat zijn de voordelen en nadelen van belasting versus ETS?

Probleem 4

Zijn er situaties waarbij een combinatie van beide (belasting en ETS) de beste optie is?

Probleem 5

Leg uit waarom de wetgever (soms) een uniforme heffing boven een proportionele heffing verkiest.

Probleem 6

Leg uit onder welke omstandigheden het privaatrecht onvoldoende is om externaliteiten te internaliseren.

Probleem 7

Wat zijn de problemen van het publiekrecht vanuit een rechtseconomisch perspectief?

Probleem 8

Op de foto zie je de heilige Georg als geradbrakte person in een raam van de collegiale kerk van Tübingen. Dit was een gebruikelijke staf voor dieven. Analyseer deze praktijk vanuit een Rechtseconomisch oogpunt – is dit efficient?

Antwoordindicatie

Probleem 1

Winst = TO – TK

= (P * Q) – (GTK * Q) waar P = MO

Probleem 2

A: Mensen hebben een tijdsvoorkeur. Dit heeft onder andere met de rente te maken. Voor het CJIB is het, vanuit kostenefficiëntie, minder efficiënt, omdat ze dan langer moeten wachten op hun geld. Hierdoor kunnen ze minder investeringen doen of andere uitgaven bewerkstelligen. Voor de persoon zelf is het wel efficiënt, omdat hij op die manier rente krijgt als hij het op zijn spaarrekening zet.

B:

Strafrisico = pakkans x strafmaat, dus: 0,023% x € 340 = € 7,82.

De verwachte kosten blijven voor de delinquent op hetzelfde peil. Een hoge pakkans in combinatie met een lage strafmaat is wat dat betreft gelijkwaardig aan een lage pakkans gecombineerd met een hoge strafmaat.

Probleem 3

ETS: transactiekosten hoog, Q staat vast, markt bepaalt wie emissies vermindert.

Belasting: transactiekosten laag, P staat vast, aanpassingen in dynamische omgeving.

Probleem 4

Als ETS transactiekosten hoog zijn, zijn de baten groot voor grote bedrijven.

Belasting: transactiekosten laag => kleine installaties.

Probleem 5

Het is gelijk om het optimale belastingtarief bij Pigout te berekenen. De administratieve kosten zijn hiervan hoog wat leidt tot Uniform heffing

Min punten: effect op niewe technologie

Probleem 6

Pareto verbeteringen zijn mogelijk als de transactiekosten laag zijn (coase onderhandelingen).

Probleem 7

  • Norm setting is moeilijk (informatie-asymmetrie).
  • Het kost veel geld.
  • Actoren moeten zich aan de wet houden .

Probleem 8

Strafrisico = pakkans x strafmaat. De pakkans is laag, dit leidt tot afschrikking waardoor mensen minder snel een strafbaar feit zullen begaan. 

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
  4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Follow the author: Law Supporter
Check more of topic:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering