Er zijn vijf vereisten voor aansprakelijkheid. Belangrijk om het begrip aansprakelijkheid te kunnen bevatten is om deze basis(-sub)begrippen goed van elkaar te kunnen onderscheiden. De vereisten komen allemaal uit artikel 6:162 BW: onrechtmatigheid, relativiteit, toerekening, causaal verband en schade.onrechtmatigheid:Onder onrechtmatigheid wordt een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of gedrag dat maatschappelijk onzorgvuldig is verstaan.relativiteit:Gedrag is alleen onrechtmatig in relatie tot een bepaalde persoon en...


Access options

   How do you get full online access and services on JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Go to www JoHo.org, and join JoHo WorldSupporter by choosing a membership + online access
    
   2 - Return to WorldSupporter.org and create an account with the same email address
    
   3 - State your JoHo WorldSupporter Membership during the creation of your account, and you can start using the services
   • You have online access to all free + all exclusive summaries and study notes on WorldSupporter.org and JoHo.org
   • You can use all services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • You can make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (Dutch service)
   Already an account?
   • If you already have a WorldSupporter account than you can change your account status from 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' into 'I am a JoHo WorldSupporter Member with full online access
   • Please note: here too you must have used the same email address.
   Are you having trouble logging in or are you having problems logging in?

   Toegangsopties (NL)

   Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Ga naar www JoHo.org, en sluit je aan bij JoHo WorldSupporter door een membership met online toegang te kiezen
   2 - Ga terug naar WorldSupporter.org, en maak een account aan met hetzelfde e-mailadres
   3 - Geef bij het account aanmaken je JoHo WorldSupporter membership aan, en je kunt je services direct gebruiken
   • Je hebt nu online toegang tot alle gratis en alle exclusieve samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • Je kunt gebruik maken van alle diensten op JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • Op JoHo.org kun je gebruik maken van de tools voor werken in het buitenland, verre reizen, vrijwilligerswerk, stages en studeren in het buitenland
   Heb je al een WorldSupporter account?
   • Wanneer je al eerder een WorldSupporter account hebt aangemaakt dan kan je, nadat je bent aangesloten bij JoHo via je 'membership + online access ook je status op WorldSupporter.org aanpassen
   • Je kunt je status aanpassen van 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' naar 'I am a JoHo WorldSupporter Member with 'full online access'.
   • Let op: ook hier moet je dan wel hetzelfde email adres gebruikt hebben
   Kom je er niet helemaal uit of heb je problemen met inloggen?

   Join JoHo WorldSupporter!

   What can you choose from?

   JoHo WorldSupporter membership (= from €5 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use the basic features of JoHo WorldSupporter.org
   JoHo WorldSupporter membership + online access (= from €10 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use full services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • For access to the online book summaries and study notes on JoHo.org and Worldsupporter.org
   • To make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (NL service)

   Sluit je aan bij JoHo WorldSupporter!  (NL)

   Waar kan je uit kiezen?

   JoHo membership zonder extra services (donateurschap) = €5 per kalenderjaar
   • Voor steun aan de JoHo WorldSupporter en Smokey projecten en een bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
   • Voor gebruik van de basisfuncties van JoHo WorldSupporter.org
   • Voor het gebruik van de kortingen en voordelen bij partners
   • Voor gebruik van de voordelen bij verzekeringen en reisverzekeringen zonder assurantiebelasting
   JoHo membership met extra services (abonnee services):  Online toegang Only= €10 per kalenderjaar
   • Voor volledige online toegang en gebruik van alle online boeksamenvattingen en studietools op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • voor online toegang tot de tools en services voor werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor emigratie of lang verblijf in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor competentieverbetering en kwaliteitenonderzoek
   • Voor extra steun aan JoHo, WorldSupporter en Smokey projecten

   Meld je aan, wordt donateur en maak gebruik van de services

   Join World Supporter
   Join World Supporter
   Log in or create your free account

   Why create an account?

   • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
   • Once you are logged in, you can:
    • Save pages to your favorites
    • Give feedback or share contributions
    • participate in discussions
    • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
   Follow the author: Anouar
   Promotions
   oneworld magazine
   verzekering studeren in het buitenland

   Ga jij binnenkort studeren in het buitenland?
   Regel je zorg- en reisverzekering via JoHo!

   Access level of this page
   • Public
   • WorldSupporters only
   • JoHo members
   • Private
   Statistics
   [totalcount] 1
   Content categories
   Comments, Compliments & Kudos

   Feedback H2

   Hoi Anouar,

   Fijn dat je merkt dat het toch goed vordert ondanks dat het wat langer duurt dan verwacht. Houd er rekening mee dat de overige hoofdstukken meer vergelijkbaar zijn met hoofdstuk 2 qua moeilijkheid. Wederom per onderdeel wat feedback:

   Omvang & inhoud

   • De samenvatting lijkt wat aan de krappe kant. Ondanks dat paragraaf 29a en 29b nog niet verwerkt zijn, is er zeker ruimte om wat uitgebreider te zijn.
   • Een tweede aandachtspuntje is het volgen van de structuur van het boek. Hoofdstuk 20 is vervallen en je hebt H21 en H22 doorgeschoven waarbij H22 weggelaten is als paragraaf. De tussenkopjes zijn verder wel goed, dus houd dat vast.

   Spelling & zinsbouw

   • In overleg nu nog niet van toepassing. Je gaf zelf bij de vorige controle al aan dat je de spellingscheck pas aan het eind van de opdracht doet.

   Auteursrecht

   • Het grootste deel staat prima in je eigen woorden. Let er wel op dat je niet in de verleiding komt steeds grotere stukken (van zinnen) letterlijk over te nemen.

   Opmaak en aanlevering

   • Mooi om te zien dat het gebruik van de tussenkoppen gelukt is. Samen met de cursief gedrukte woorden en de duidelijke opsommingen in bulletpoints ziet het er strak uit :)

   Deadlines

   • Je eerstvolgende deadline zou meteen de deadline van de gehele opdracht zijn. Graag zou ik een extra deadline inplannen zodat we nog een extra controle hebben voor de bulletpoints en tentamentickets. Als je deze dagen in eerste instantie de focus kunt leggen op het compleet maken van H1-3 zodat dit in ieder geval in orde is, dan zet ik deze nieuwe deadline op aankomende maandag 20 mei 2019 voor 10:00. Voor deze deadline geldt dan het aanleveren van H1 t/m H3 inclusief de bulletpoints en tentamentickets. Gezien de omvang van de overige hoofdstukken en je huidige vorderingen lijkt me 23 mei 10:00 als deadline voor de gehele opdracht goed haalbaar.

   Succes met het restant van de opdracht!

   Groetjes,

   Mark

   Add new contribution

   CAPTCHA
   This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
   Image CAPTCHA
   Enter the characters shown in the image.
   More contributions of WorldSupporter author: Anouar
   WorldSupporter Resources
   Onrechtmatige daad van Verheij - Monografieën Privaatrecht deel 4 - 8ste druk