Sheetnote hoorcollege 4 bestuursrecht III 2018/2019

Vandaag zal gaan over het vervolg van de omvang van het geding en de toetsing. Artikel 8:69 is van belang, lid 1 t/m 3.Lid 1: Hoofdregel: De partijen bepalen de omvang van het geding. Uitzondering: De bestuursrechter toetst ambtshalve de regels van openbare orde, deze uitzondering volgt uit de wetsgeschiedenis. Maar wat zijn nou regels van openbare orde? Regels van openbare orde zijn bepalingen waarvan de betekenis voor de rechtsorde zo groot is, dat de rechter vindt dat hun gelding moet worden verzekerd, ongeacht de wil, de kennis of het belang van de partijen. Bepalingen van openbare orde:Bepalingen inzake de toegang tot de rechter.Bepalingen inzake de harde buitengrenzen van de bestuursbevoegdheid. Denk aan regels over delegatie, mandaat en attributie. De grondregels voor een behoorlijk proces.Procedurele voorschriften die gelden voor de voorbereiding worden niet ambtshalve getoetst. Een van de vragen is of er ambtshalve getoetst moet worden aan regels van Europees recht? Arrest: Van der Weerd: De (bestuurs)rechter hoeft niet ambtshalve het Europees recht toe te passen. Dat heeft te maken met het uitgangspunt van procedurele autonomie. Europa bemoeit zich in principe niet met hoe lidstaten het procesrecht inrichten. In van der Weerd wordt ook beantwoord: “Eisen het gelijkwaardigheidsbeginsel en/of het doeltreffendheidsbeginsel in dit geval dat de Nederlandse bestuursrechter toetst aan bepalingen van materieel Europees recht?” Gelijkwaardigheidsbeginsel: Nationale procesregels die gelden voor vorderingen waarmee een burger probeert een aan het gemeenschapsrecht ontleend belang te beschermen, mogen niet ongunstiger zijn dan de regels die voor soortgelijke nationale vorderingen gelden.Doeltreffendheidsbeginsel: Nationale procesregels mogen de uitoefening van door het gemeenschapsrecht verleende rechten...


Access options

The full content is only visible for JoHo WorldSupporter members.

 • For information about international JoHo WorldSupporter memberships, read more here.
 • Are you already a member?
  • During the account creation you can select 'I am a JoHo WorldSupporter Member'.
  • Became a member after you've created the account, then you can change the settings of your account on your WorldSupporter user page
 • or fill out the contact form

 

For Dutch visitors

Toegang tot pagina of document:

Word JoHo donateur voor online toegang

Je bent al donateur, maar je hebt geen toegang?

 • Log in, of maak een account aan als je dat nog niet eerder hebt gedaan op worldsupporter.org.
 • Bij het aanmaken van je account kan je direct aangeven dat je JoHo WorldSupporter donateur bent, of je past dit later aan op de user page van je account
 • Kom je er niet uit, neem dan even contact op! Of check de veel gestelde vragen

Kom je er niet helemaal uit of heb je problemen met inloggen?

 • Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen.
 • Of laat je helpen door één van de JoHo medewerkers door het online contactformulier in te vullen

-----------------------------------------------


JoHo WorldSupporter donateur worden

JoHo membership zonder extra services (donateurschap) = €5 per kalenderjaar

 • Voor steun aan de JoHo WorldSupporter en Smokey projecten en een bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
 • Voor gebruik van de basisfuncties van JoHo WorldSupporter.org
 • Voor het gebruik van de kortingen en voordelen bij partners
 • Voor gebruik van de voordelen bij verzekeringen en reisverzekeringen zonder assurantiebelasting

JoHo membership met extra services (abonnee services) = €10 per kalenderjaar

€10 per kalenderjaar : Online toegang Only

 • Voor online toegang en gebruik van alle online boeksamenvattingen en studietools op WorldSupporter.org en JoHo.org
 • voor online toegang tot de tools en services voor werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
 • voor online toegang tot de tools en services voor emigratie of lang verblijf in het buitenland
 • voor online toegang tot de tools en services voor competentieverbetering en kwaliteitenonderzoek
 • Voor extra steun aan JoHo, WorldSupporter en Smokey projecten

Steun JoHo en steun jezelf door JoHo WorldSupporter donateur te worden

Direct Donateur Worden

This Summary is part of the following bundle(s)
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of cecilejvn
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
6
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering