Het indekken tegen schade is iets van alle tijden. In de loop der tijden zijn er vier mechanismen ontstaan waardoor benadeelden hun schade geheel of gedeeltelijk op andere kunnen afwentelen:1. Het stelsel van sociale zekerheidDe sociale zekerheid is een publiekrechtelijk geregelde vorm van collectieve solidariteit. Iedereen draagt een beetje bij aan de financiering daarvan. Kenmerkend voor de sociale zekerheid is dat het een zeker bestaansminimum probeert te garanderen. Het doel is dus niet om iemand voor schade te compenseren. Het gevolg hiervan is wel dat een slachtoffer ook aanspraak hierop maakt als diegene zelf schuld heeft aan de oorzaak van de schade. Verder biedt het ook geen compensatie voor evt. emotioneel leed. 2. Particuliere verzekeringVia een particuliere verzekering (privaatrechtelijke overeenkomst) kunnen mensen zich verzekeren tegen allerlei onheil. De omvang van de dekking wordt geregeld in de voorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je zorgverzekering die je kunt upgraden.Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een sommenverzekeringen en schadeverzekering. Bij een schadeverzekering wordt het risico op...


Access options

   How do you get full online access and services on JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Go to www JoHo.org, and join JoHo WorldSupporter by choosing a membership + online access
    
   2 - Return to WorldSupporter.org and create an account with the same email address
    
   3 - State your JoHo WorldSupporter Membership during the creation of your account, and you can start using the services
   • You have online access to all free + all exclusive summaries and study notes on WorldSupporter.org and JoHo.org
   • You can use all services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • You can make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (Dutch service)
   Already an account?
   • If you already have a WorldSupporter account than you can change your account status from 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' into 'I am a JoHo WorldSupporter Member with full online access
   • Please note: here too you must have used the same email address.
   Are you having trouble logging in or are you having problems logging in?

   Toegangsopties (NL)

   Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Ga naar www JoHo.org, en sluit je aan bij JoHo WorldSupporter door een membership met online toegang te kiezen
   2 - Ga terug naar WorldSupporter.org, en maak een account aan met hetzelfde e-mailadres
   3 - Geef bij het account aanmaken je JoHo WorldSupporter membership aan, en je kunt je services direct gebruiken
   • Je hebt nu online toegang tot alle gratis en alle exclusieve samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • Je kunt gebruik maken van alle diensten op JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • Op JoHo.org kun je gebruik maken van de tools voor werken in het buitenland, verre reizen, vrijwilligerswerk, stages en studeren in het buitenland
   Heb je al een WorldSupporter account?
   • Wanneer je al eerder een WorldSupporter account hebt aangemaakt dan kan je, nadat je bent aangesloten bij JoHo via je 'membership + online access ook je status op WorldSupporter.org aanpassen
   • Je kunt je status aanpassen van 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' naar 'I am a JoHo WorldSupporter Member with 'full online access'.
   • Let op: ook hier moet je dan wel hetzelfde email adres gebruikt hebben
   Kom je er niet helemaal uit of heb je problemen met inloggen?

   Join JoHo WorldSupporter!

   What can you choose from?

   JoHo WorldSupporter membership (= from €5 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use the basic features of JoHo WorldSupporter.org
   JoHo WorldSupporter membership + online access (= from €10 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use full services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • For access to the online book summaries and study notes on JoHo.org and Worldsupporter.org
   • To make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (NL service)

   Sluit je aan bij JoHo WorldSupporter!  (NL)

   Waar kan je uit kiezen?

   JoHo membership zonder extra services (donateurschap) = €5 per kalenderjaar
   • Voor steun aan de JoHo WorldSupporter en Smokey projecten en een bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
   • Voor gebruik van de basisfuncties van JoHo WorldSupporter.org
   • Voor het gebruik van de kortingen en voordelen bij partners
   • Voor gebruik van de voordelen bij verzekeringen en reisverzekeringen zonder assurantiebelasting
   JoHo membership met extra services (abonnee services):  Online toegang Only= €10 per kalenderjaar
   • Voor volledige online toegang en gebruik van alle online boeksamenvattingen en studietools op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • voor online toegang tot de tools en services voor werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor emigratie of lang verblijf in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor competentieverbetering en kwaliteitenonderzoek
   • Voor extra steun aan JoHo, WorldSupporter en Smokey projecten

   Meld je aan, wordt donateur en maak gebruik van de services

   Join World Supporter
   Join World Supporter
   Log in or create your free account

   Why create an account?

   • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
   • Once you are logged in, you can:
    • Save pages to your favorites
    • Give feedback or share contributions
    • participate in discussions
    • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
   Follow the author: Anouar
   Promotions
   special isis de wereld in

   Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering

   verzekering studeren in het buitenland

   Ga jij binnenkort studeren in het buitenland?
   Regel je zorg- en reisverzekering via JoHo!

   Access level of this page
   • Public
   • WorldSupporters only
   • JoHo members
   • Private
   Statistics
   [totalcount] 1
   Comments, Compliments & Kudos

   Feedback

   Hoi Anouar!

   Ik heb naar het eerste hoofdstuk gekeken en hieronder per onderdeel wat feedback genoteerd :) Over het geheel genomen ziet de samenvatting er goed uit, dus het zijn nu de details waar we op gaan letten!

   Omvang & inhoud

   • Inhoudelijk is het een prima samenvatting met een logische structuur! Het enige waar ik tegenaan loop, is dat je paragraaf 1 en 2 samen hebt gevoegd. Dit is op zich prima (in dit geval zelfs logisch), maar kun je dan ook de nummering aan passen? Dus: 1 & 2 De afwentelingsmechanismen voor aansprakelijkheid en hun kenmerken. Nu nummer je 'door' en lijkt er een paragraaf uit het boek te missen. Eventueel kun je er ook voor kiezen om de nummering helemaal weg te laten.
   • Qua omvang telt de samenvatting bij hoofdstuk 1 zo'n 2000 woorden. Gekeken naar het totale aantal woorden en het percentage hiervan, zit je prima binnen de aangegeven marges.

   Spelling & zinsbouw

   • Je zinsbouw is prima. Je gebruikt duidelijke zinnen die niet te lang zijn en helder de stof uitleggen.
   • Qua spelling is het wel een goed idee om de samenvatting nogmaals na te lopen. Ik kom enkele slordigheden tegen, zoals in paragraaf 3.1 'verschilelnde' en in paragraaf 10.3 'bedoelt' , waar 'bedoeld' hoort te staan.

   Auteursrecht

   • Prima, de tekst heb je keurig in je eigen woorden neergezet.

   Opmaak en aanlevering

   • Fijn dat het gelukt is om op WorldSupporter aan de slag te gaan!
   • Wat betreft het gebruik van de Headings, ben je op de juiste weg. Aangezien je elk hoofdstuk in een aparte Summary & Study Note plaatst, wil ik je vragen of je de hoofdparagrafen in Heading 2 wilt zetten en de subparagrafen in Heading 3. Ik ben zo brutaal geweest om het t/m paragraaf 3 goed te zetten, zodat je een voorbeeld hebt. Ik heb er ook een toc boven gezet. Deze toc zorgt ervoor dat alles wat in Heading 2 staat, in de 'inhoudsopgave' komt te staan. Zo gaat het er op joho.org ook uit zien, dus dan weet je hoe je werk er uiteindelijk uit ziet :)
   • Dan nog twee kleine dingen: wil je het gebruik van bold vermijden en, waar nodig, cursief gebruiken? En wil je ook daadwerkelijke opsommingstekens gebruiken in plaats van de streepjes ' - '?

   Deadlines

   • Je eerstvolgende deadline is vrijdag 17 mei over hoofdstuk 2 en 3 en het verwerken van deze feedback. Mocht je willen dat ik voor die tijd nog even naar je werk kijk, dan hoor ik het graag!

   Groetjes,

   Anoek

   Add new contribution

   CAPTCHA
   This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
   Image CAPTCHA
   Enter the characters shown in the image.
   More contributions of WorldSupporter author: Anouar
   WorldSupporter Resources
   Onrechtmatige daad van Verheij - Monografieën Privaatrecht deel 4 - 8ste druk