Handelsrecht: De Internationale Kamer van Koophandel (IKVK) en regels ter zake van de documentaire accreditiefstelling

Samenvatting bij Hoofdstuk 4, aanvulling reader Handelsrecht Universiteit Utrecht (2015-2016)

De toepasselijkheid van de UCP

De Internationale Kamer van Koophandel (hierna: IKVK) heeft regels vastgesteld ter zake van de documentaire accreditiefstelling. Dit heeft de IKVK gedaan door middel van de Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (hierna: UCP). Regels dienen expliciet naar deze regeling te verwijzen, aangezien de UCP niet in ieder land gewoonlijk wordt toegepast. Vaak wordt het dan ook als voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst genoemd. Een documentair accreditief is volgens art. 3 UCP onherroepelijk.

Ontstaanswijze lastgevingsovereenkomst

De IKVK heeft een formulier ontworpen dat ingevuld moet worden bij de aanvraag van een documentair accreditief. Op dit formulier worden de instructies vermeld, bv. hoe de betaling geschiedt. Hierbij is art. 4 sub b UCP belangrijk.

Indien de persoon die een accreditief wil aanvragen niet aan de vereisten voldoet, mag de bank hem dit document weigeren. De documenten moeten namelijk kloppen. De bank hoeft niet te controleren of de afspraken tussen de begunstigde en zijn wederpartij zijn nageleefd. Wel heeft de bank ingevolgde art. 14 UCP de verplichting de documenten te controleren op overeenstemming met de voorwaarden van het documentair accreditief. Geweigerd wordt als zich strijd voordoet tussen de documenten. De bank is echter niet verplicht de documenten te controleren op werkelijkheid.

Verschillende documentaire accreditieven

Documentaire accreditieven zijn allereerst te onderscheiden in herroepelijke dan wel onherroepelijke accreditieven. De UCP gaat uit van de onherroepelijke. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot overdraagbaarheid. Dit kan niet door de begunstigde, maar het kan wel worden ter beschikking gesteld aan een tweede begunstigde. De openende bank kan het recht overdragen op verzoek van de begunstigde (art. 38 UCP). Zodra de bank het accreditief als overdraagbaar heeft aangemerkt, is dit mogelijk en zal dit worden geaccepteerd. Indien het verzoek bij een andere bank is ingesteld dan de openende bank, is uitdrukkelijke toestemming voldoende.

Uitbetaling

De bank verplicht zich tegenover de begunstigde tot het betalen van een geldsom bij het uitbetalingsaccreditief. Als er voldoende middelen ter beschikking zijn gesteld, kan de bank meewerken (art. 127a K). Uitbetaling kan ook door middel van het acceptatieaccreditief. De bank verplicht zich dan een wissel van de begunstigde te accepteren.

De begunstigde kan ook een wissel trekken en deze vervolgens verkopen aan de bank, dit heet het negotiatieaccreditief. De bank kan zich met die wissel verhalen op de opdrachtgever.

Credit: back to back

Dit wordt gebruikt bij doorverkoop, om zekerheid te stellen ten gunste van de leverancier. De accreditieven worden dan onder dezelfde voorwaarden te stellen, zodat de bank beschikking krijgt over de documenten. De bank kan dan zonder tussenkomst van de handelaar de zaak afwikkelen.

The Anticipatory of advanced payment credit

Het anticipatory of advanced payment credit is een accreditief waarbij de begunstigde voordat hij de documenten aanbiedt, een voorschot krijgt. Dit krijgt hij omdat hij bv. kosten moet maken voor het leveren van de zaken.

Credit: Revolving

Een opdrachtgever kan voor deze soort credit kiezen als hij veel transacties verricht die zien op een bepaalde periode. Hij moet dan bij de bank zorgen dat hij een langere periode hetzelfde bedrag uit heeft staan, ten hoogte van de verschuldigde transactie. Dit blijft zo totdat de accreditief is betaald.

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Author: Law Supporter
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Image
kamer van koophandel
Statistics
4
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering