Waarbij spelen ribosomen in het cellichaam van een neuron een belangrijke rol?De aanmaak van nieuwe eiwittenHet transporteren van eiwitten naar de juiste plek in de celHet voorzien van de cel van energie Wat is het belangrijkste mechanisme aan de hand waarvan uitgroeiende axonen in een vroeg stadium van ontwikkeling hun bestemming vinden?Genetische sturingChemische geleidingElektrische geleiding De natrium-kalium pomp ___.Is direct betrokken bij het in gang zetten van het actiepotentiaalVergroot het aantal positieve ionen buiten de cel versus binnen de celPropageert de actiepotentiaal bij de knopen van Ranvier Waarvoor is de natrium-kalium pomp in het celmembraan primair verantwoordelijk?Het afbreken van transmitterstoffenHet transport van eiwitten door het...


Access options

   How do you get full online access and services on JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Go to www JoHo.org, and join JoHo WorldSupporter by choosing a membership + online access
    
   2 - Return to WorldSupporter.org and create an account with the same email address
    
   3 - State your JoHo WorldSupporter Membership during the creation of your account, and you can start using the services
   • You have online access to all free + all exclusive summaries and study notes on WorldSupporter.org and JoHo.org
   • You can use all services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • You can make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (Dutch service)
   Already an account?
   • If you already have a WorldSupporter account than you can change your account status from 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' into 'I am a JoHo WorldSupporter Member with full online access
   • Please note: here too you must have used the same email address.
   Are you having trouble logging in or are you having problems logging in?

   Toegangsopties (NL)

   Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Ga naar www JoHo.org, en sluit je aan bij JoHo WorldSupporter door een membership met online toegang te kiezen
   2 - Ga terug naar WorldSupporter.org, en maak een account aan met hetzelfde e-mailadres
   3 - Geef bij het account aanmaken je JoHo WorldSupporter membership aan, en je kunt je services direct gebruiken
   • Je hebt nu online toegang tot alle gratis en alle exclusieve samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • Je kunt gebruik maken van alle diensten op JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • Op JoHo.org kun je gebruik maken van de tools voor werken in het buitenland, verre reizen, vrijwilligerswerk, stages en studeren in het buitenland
   Heb je al een WorldSupporter account?
   • Wanneer je al eerder een WorldSupporter account hebt aangemaakt dan kan je, nadat je bent aangesloten bij JoHo via je 'membership + online access ook je status op WorldSupporter.org aanpassen
   • Je kunt je status aanpassen van 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' naar 'I am a JoHo WorldSupporter Member with 'full online access'.
   • Let op: ook hier moet je dan wel hetzelfde email adres gebruikt hebben
   Kom je er niet helemaal uit of heb je problemen met inloggen?

   Join JoHo WorldSupporter!

   What can you choose from?

   JoHo WorldSupporter membership (= from €5 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use the basic features of JoHo WorldSupporter.org
   JoHo WorldSupporter membership + online access (= from €10 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use full services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • For access to the online book summaries and study notes on JoHo.org and Worldsupporter.org
   • To make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (NL service)

   Sluit je aan bij JoHo WorldSupporter!  (NL)

   Waar kan je uit kiezen?

   JoHo membership zonder extra services (donateurschap) = €5 per kalenderjaar
   • Voor steun aan de JoHo WorldSupporter en Smokey projecten en een bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
   • Voor gebruik van de basisfuncties van JoHo WorldSupporter.org
   • Voor het gebruik van de kortingen en voordelen bij partners
   • Voor gebruik van de voordelen bij verzekeringen en reisverzekeringen zonder assurantiebelasting
   JoHo membership met extra services (abonnee services):  Online toegang Only= €10 per kalenderjaar
   • Voor volledige online toegang en gebruik van alle online boeksamenvattingen en studietools op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • voor online toegang tot de tools en services voor werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor emigratie of lang verblijf in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor competentieverbetering en kwaliteitenonderzoek
   • Voor extra steun aan JoHo, WorldSupporter en Smokey projecten

   Meld je aan, wordt donateur en maak gebruik van de services

   Check page access:
   JoHo members
   Check more or recent content:

   Biological Psychology van Kalat - 13e druk - TentamenTests (2018-2019)

   Tentamenvragen bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat uit het 18/19 vak Biopsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

   Tentamenvragen bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat uit het 18/19 vak Biopsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen


   Wat zijn zenuwcellen en zenuwimpulsen? - Tentamen 1

   MC-vragen

   Vraag 1

   Wat is een fysiologische verklaring voor de reden dat vogels fluiten?

   1. Het fluiten heeft met instinct te maken

   2. Vogels fluiten omdat ze vroeg in hun leven andere vogels hebben horen fluiten

   3. Vogels fluiten om hun territorium te verdedigen en om wijfjes aan te trekken

   4. Testosteron beïnvloedt de groei van bepaalde hersenstructuren die bij bepaalde vogelsoorten het fluiten controleren

   Vraag 2

   Welke chemische stoffen kunnen het celmembraan het gemakkelijkst passeren?

   1. Proteïnen, vetten en koolhydraten

   2. Positief geladen ionen

   3. Water, zuurstof en koolstofdioxide

   4. Calcium en magnesium

   Vraag 3

   Wat zijn ribosomen?

   1. Structuren in de cellen van het lichaam die nieuwe eiwitten produceren

   2. Structuren in de cellen van het lichaam die gevaarlijke chemische substanties afbreken

   3. Structuren in de cellen van het lichaam die eiwitten afbreken

   4. Structuren in de cellen van het lichaam die metabole activiteit vertonen

   Vraag 4

   Wat is de juiste volgorde waarin informatie in een zenuwcel doorgestuurd wordt?

   1. Cellichaam, dendriet, axon

   2. Dendriet, axon, cellichaam

   3. Axon, cellichaam, dendriet

   4. Dendriet, cellichaam, axon

   Vraag 5

   Onder welke noemer staan de inkepingen in het isolerende materiaal dat axonen omhult bekend?

   1. Interpedunculaire kernen

   2. Myeline synapsen

   3. Knopen van Ranvier

   4. Presynaptische uiteinden

   Vraag 6

   Wat is de functie van myeline-schachten?

   1. Het voorkomen dat actiepotentialen zich de verkeerde kant op bewegen

   2. Het vergroten van de geleidingssnelheid van actiepotentialen langs het axon

   3. Het verhogen van de grootte van de actiepotentialen

   4. Het voorzien van het axon van voedingsstoffen

   Vraag 7

   Een beschrijving van hoe het menselijk taalvermogen zich ontwikkelt onder invloed van genen en de gelegenheid om taal te horen

   .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Tentamenvragen bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat uit het 18/19 vak Bio- en Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam

   Tentamenvragen bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat uit het 18/19 vak Bio- en Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam


   Wat zijn zenuwcellen en zenuwimpulsen? - Tentamen 1

   Vragen

   Vraag 1

   Waarbij spelen ribosomen in het cellichaam van een neuron een belangrijke rol?

   1. De aanmaak van nieuwe eiwitten

   2. Het transporteren van eiwitten naar de juiste plek in de cel

   3. Het voorzien van de cel van energie

   Vraag 2

   Wat is het belangrijkste mechanisme aan de hand waarvan uitgroeiende axonen in een vroeg stadium van ontwikkeling hun bestemming vinden?

   1. Genetische sturing

   2. Chemische geleiding

   3. Elektrische geleiding

   Vraag 3

   De natrium-kalium pomp ___.

   1. Is direct betrokken bij het in gang zetten van het actiepotentiaal

   2. Vergroot het aantal positieve ionen buiten de cel versus binnen de cel

   3. Propageert de actiepotentiaal bij de knopen van Ranvier

   Vraag 4

   Waarvoor is de natrium-kalium pomp in het celmembraan primair verantwoordelijk?

   1. Het afbreken van transmitterstoffen

   2. Het transport van eiwitten door het celmembraan

   3. Het handhaven van het rustpotentiaal

   Vraag 5

   Wat is het rustpotentiaal en hoeveel “bedraagt” het rustpotentiaal?

   Vraag 6

   Hoe komt het dat de binnenkant van het neuron negatief geladen is ten opzichte van de buitenkant van de cel?

   Vraag 7

   Welk mechanisme veroorzaakt de concentratieverschillen van ionen?

   Vraag 8

   Wat is het nut van een rustpotentiaal?

   Antwoordindicatie

   Vraag 1

   A

   Vraag 2

   B

   Vraag 3

   B

   Vraag 4

   C

   Vraag 5

   De rustpotentiaal is het spanningsverschil tussen de binnen- en buitenkant van een neuron dat ‘in rust’ is (een neuron dat geen actiepotentiaal genereert). Dit spanningsverschil is doorgaans voor neuronen 70 mV (al kan dit verschillen per neuron). Het gaat hierbij om een relatief verschil. Er is hierbij afgesproken dat de buitenkant als 0 mV beschouwd wordt. Kortom, de binnenkant van de neuron is 70 mV negatiever dan de buitenkant. Dit wordt

   .....read more
   Access: 
   JoHo members

   Tentamenvragen bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat: drie vakken

   Tentamenvragen bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat uit het 18/19 vak Biopsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

   Tentamenvragen bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat uit het 18/19 vak Biopsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen


   Wat zijn zenuwcellen en zenuwimpulsen? - Tentamen 1

   MC-vragen

   Vraag 1

   Wat is een fysiologische verklaring voor de reden dat vogels fluiten?

   1. Het fluiten heeft met instinct te maken

   2. Vogels fluiten omdat ze vroeg in hun leven andere vogels hebben horen fluiten

   3. Vogels fluiten om hun territorium te verdedigen en om wijfjes aan te trekken

   4. Testosteron beïnvloedt de groei van bepaalde hersenstructuren die bij bepaalde vogelsoorten het fluiten controleren

   Vraag 2

   Welke chemische stoffen kunnen het celmembraan het gemakkelijkst passeren?

   1. Proteïnen, vetten en koolhydraten

   2. Positief geladen ionen

   3. Water, zuurstof en koolstofdioxide

   4. Calcium en magnesium

   Vraag 3

   Wat zijn ribosomen?

   1. Structuren in de cellen van het lichaam die nieuwe eiwitten produceren

   2. Structuren in de cellen van het lichaam die gevaarlijke chemische substanties afbreken

   3. Structuren in de cellen van het lichaam die eiwitten afbreken

   4. Structuren in de cellen van het lichaam die metabole activiteit vertonen

   Vraag 4

   Wat is de juiste volgorde waarin informatie in een zenuwcel doorgestuurd wordt?

   1. Cellichaam, dendriet, axon

   2. Dendriet, axon, cellichaam

   3. Axon, cellichaam, dendriet

   4. Dendriet, cellichaam, axon

   Vraag 5

   Onder welke noemer staan de inkepingen in het isolerende materiaal dat axonen omhult bekend?

   1. Interpedunculaire kernen

   2. Myeline synapsen

   3. Knopen van Ranvier

   4. Presynaptische uiteinden

   Vraag 6

   Wat is de functie van myeline-schachten?

   1. Het voorkomen dat actiepotentialen zich de verkeerde kant op bewegen

   2. Het vergroten van de geleidingssnelheid van actiepotentialen langs het axon

   3. Het verhogen van de grootte van de actiepotentialen

   4. Het voorzien van het axon van voedingsstoffen

   Vraag 7

   Een beschrijving van hoe het menselijk taalvermogen zich ontwikkelt onder invloed van genen en de gelegenheid om taal te horen

   .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Tentamenvragen bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat uit het 18/19 vak Bio- en Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam

   Tentamenvragen bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat uit het 18/19 vak Bio- en Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam


   Wat zijn zenuwcellen en zenuwimpulsen? - Tentamen 1

   Vragen

   Vraag 1

   Waarbij spelen ribosomen in het cellichaam van een neuron een belangrijke rol?

   1. De aanmaak van nieuwe eiwitten

   2. Het transporteren van eiwitten naar de juiste plek in de cel

   3. Het voorzien van de cel van energie

   Vraag 2

   Wat is het belangrijkste mechanisme aan de hand waarvan uitgroeiende axonen in een vroeg stadium van ontwikkeling hun bestemming vinden?

   1. Genetische sturing

   2. Chemische geleiding

   3. Elektrische geleiding

   Vraag 3

   De natrium-kalium pomp ___.

   1. Is direct betrokken bij het in gang zetten van het actiepotentiaal

   2. Vergroot het aantal positieve ionen buiten de cel versus binnen de cel

   3. Propageert de actiepotentiaal bij de knopen van Ranvier

   Vraag 4

   Waarvoor is de natrium-kalium pomp in het celmembraan primair verantwoordelijk?

   1. Het afbreken van transmitterstoffen

   2. Het transport van eiwitten door het celmembraan

   3. Het handhaven van het rustpotentiaal

   Vraag 5

   Wat is het rustpotentiaal en hoeveel “bedraagt” het rustpotentiaal?

   Vraag 6

   Hoe komt het dat de binnenkant van het neuron negatief geladen is ten opzichte van de buitenkant van de cel?

   Vraag 7

   Welk mechanisme veroorzaakt de concentratieverschillen van ionen?

   Vraag 8

   Wat is het nut van een rustpotentiaal?

   Antwoordindicatie

   Vraag 1

   A

   Vraag 2

   B

   Vraag 3

   B

   Vraag 4

   C

   Vraag 5

   De rustpotentiaal is het spanningsverschil tussen de binnen- en buitenkant van een neuron dat ‘in rust’ is (een neuron dat geen actiepotentiaal genereert). Dit spanningsverschil is doorgaans voor neuronen 70 mV (al kan dit verschillen per neuron). Het gaat hierbij om een relatief verschil. Er is hierbij afgesproken dat de buitenkant als 0 mV beschouwd wordt. Kortom, de binnenkant van de neuron is 70 mV negatiever dan de buitenkant. Dit wordt

   .....read more
   Access: 
   JoHo members

   De Kalat bundel II: samenvattingen, oefenvragen bij Biological Psychology van Kalat

   Samenvatting bij Biological Psychology - Kalat - 12e druk

   Samenvatting bij Biological Psychology - Kalat - 12e druk


   Wat is biologische psychologie? - Ch. 1 (12)

   Wat is biologische psychologie? - 1

   Wat houdt de studie naar biologische psychologie en gedrag in?

   Er zijn veel vragen gesteld over de relatie tussen fysica en psychologie, maar ook over ons bestaan. Gotfried Leibniz (1714) stelde bijvoorbeeld de vraag ‘Waarom is er iets in plaats van niets?’. Andere vragen over ons bestaan zijn ‘Hoe is het universum ontstaan?’ en ‘Wat als de vier fundamentele krachten van ons universum (zwaartekracht, elektromagnetisme, sterke en zwakke kernkracht) verschillend in verhouding zouden zijn?’ Onderzoekers zijn er sinds 1980 achter gekomen dat er een haast ontelbaar aantal universums naast dat van ons moeten zijn, met verschillende natuurwetten. In veel universums zou leven zoals wij het kennen niet mogelijk zijn, denk aan de volgende redenen:

   • Als de zwaartekracht zwakker zou zijn, zou materie zich niet concentreren in sterren en planeten. Als de zwaartekracht sterker zou zijn, zouden sterren helderder branden en hun brandstof te snel opmaken, nog voordat leven kan ontstaan.

   • Als de elektromagnetische kracht sterker zou zijn, zouden de protonen binnen een atoom elkaar afstoten; zo sterk dat de atomen uit elkaar zouden spatten.

   • Als eerste was er waterstof. De andere elementen werden gevormd door fusie met sterren. De enige manier om deze elementen uit de sterren te krijgen en in planeten is als een ster ontploft als een supernova en zijn inhoud de Melkweg in stuurt. Als de zwakkere kernkracht òf een beetje sterker was òf een beetje zwakker, kon een ster niet ontploffen (als na de oerknal de zwakke kernkracht een beetje sterker zou zijn geweest, zou het universum uit bijna niets meer dan waterstof bestaan; als

   .....read more
   Access: 
   Public
   TentamenTests bij Biological Psychology van Kalat

   TentamenTests bij Biological Psychology van Kalat


   Stampvragen & antwoorden hoofdstuk 1

   Vraag 1: Welke vier soorten biologische verklaringen voor gedrag worden door Tinbergen onderscheiden?

   Tinbergen onderscheidt de ontogenetische verklaring (hoe gedrag of een hersenstructuur zich ontwikkelt binnen een organisme), de fysiologische verklaring (het verband tussen de fysiologische toestand van de hersenen en het gedrag), de functionele verklaring (waarom een bepaald hersenstructuur zich op een bepaalde manier heeft ontwikkeld) en de evolutionaire verklaring (relateert gedrag aan de evolutionaire geschiedenis).

   Vraag 2a: Wat is een gen?

   Een gen is een biologische eenheid van overerving dat zijn structuur en identiteit behoudt van generatie tot generatie.

   Vraag 2b: Noem een manier waarop genen veranderen.

   Eén manier waarop genen veranderen is door middel van mutatie (een erfelijke verandering in een DNA molecuul).

   Vraag 3: Wat houdt epigenetica in?

   Epigenetica is het veld dat zich richt op veranderingen in genexpressie zonder aanpassing van de DNA-volgorde.

   Vraag 4: Op welke manieren kunnen genen aan- en uitgezet worden?

   Genen worden aan- en uitgezet door bepaalde ervaringen. Door verwijdering van de acetylgroepen krijgen de histonen weer grip op het DNA en wordt het gen uitgezet. Een andere uitkomst is het toevoegen of verwijderen van methylgroepen bij de promotorgebieden aan het begin van een gen.

   Vraag 5: Welke misvattingen bestaan er over de evolutie?

   Sommige mensen denken dat een bepaald lichaamsdeel dat of een bepaalde functie die niet wordt gebruikt, in volgende generaties ook in mindere mate doorgegeven zal worden. De evolutie van de mens zou volgens sommigen gestopt zijn. Dit is niet het geval. Evolutie hoeft niet noodzakelijk verbetering te betekenen. Een andere misvatting is dat evolutie komt het individu of de soort ten goede zou komen.

   Stampvragen & antwoorden hoofdstuk 2

   Vraag 1: Wat is de functie van neuronen?

   Neuronen ontvangen informatie en geven die door aan andere neuronen via elektrochemische prikkels.

   Vraag 2: Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een neuron?

   De drie belangrijkste onderdelen van de meeste neuronen zijn: het soma of cellichaam, het axon (dat deel dat impulsen doorgeeft aan andere cellen) en de dendrieten (deze dienen voor de ontvangst van informatie).

   Vraag 3: Wat is het elektrische gradiënt?

   Het elektrische gradiënt is een verschil in.....read more

   Access: 
   Public
   Begrippenlijst Biological Psychology (Kalat)

   Begrippenlijst Biological Psychology (Kalat)


   Hoofdstuk 1: De hoofdzaken

   Biologische psychologie

   De bestudering van de fysiologische-, evolutionaire-, en ontwikkelingsmechanismen van gedrag en ervaringen.

   Lastige probleem (hard problem)

   Stelt de volgende vraag: Gezien het gegeven dat het universum uit materie en energie bestaat, waarom is er dan zoiets als een bewustzijn?

   Lichaam-geest probleem (mind-body problem):

   Stelt de volgende vraag: Wat is de relatie tussen mentale ervaringen en hersenactiviteiten?

   Fysiologische verklaring

   Relateert bepaald gedrag aan activiteit in de hersenen of in andere organen.

   Ontogenetische verklaring

   Beschrijft hoe gedrag zich ontwikkelt door de invloeden van genen, voeding, en ervaringen en de wisselwerking tussen deze drie.

   Evolutionaire verklaring

   Reconstrueert de evolutionaire geschiedenis van gedrag.

   Functionele verklaring

   Beschrijft waarom gedrag zich op een bepaalde manier ontwikkeld heeft.

   Dualisme

   De opvatting dat geest en lichaam twee verschillende dingen zijn, die onafhankelijk van elkaar opereren. Bedenker: René Descartes.

   Monisme

   De opvatting dat het heelal maar uit een soort substantie bestaat.

   Genen

   De eenheid van erfelijk materiaal, die erfelijke eigenschappen van de ene naar de andere generatie overbrengt.

   Chromosomen

   Structuren in het cellichaam die zijn opgebouwd uit genen.

   Deoxyribonucleic acid (DNA)

   DNA bestaat uit twee vervlochten strengen van moleculen.

   Ribonucleic acid (RNA)

   Enkele-streng moleculen.

   Enzymen

   De biologische katalysators die chemische reacties in of buiten een cel reguleren.

   .....read more

   Homozygoot

   Iemand is homozygoot is als hij/zij twee identieke genen heeft in een chromosomenpaar.

   Heterozygoot

   Iemand die twee verschillende soorten genen heeft in een chromosomenpaar.

   Dominant

   Een gen dat tot uiting komt in zowel een homozygote omgeving als in een heterozygote omgeving (ook al is het daar maar 1 keer aanwezig).

   Recessief

   Een gen dat alleen tot uiting komt in een homozygote omgeving, het moet gekoppeld kunnen worden

   Access: 
   Public
   Tentamenvragen bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat uit het 18/19 vak Bio- en Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam

   Tentamenvragen bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat uit het 18/19 vak Bio- en Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam


   Wat zijn zenuwcellen en zenuwimpulsen? - Tentamen 1

   Vragen

   Vraag 1

   Waarbij spelen ribosomen in het cellichaam van een neuron een belangrijke rol?

   1. De aanmaak van nieuwe eiwitten

   2. Het transporteren van eiwitten naar de juiste plek in de cel

   3. Het voorzien van de cel van energie

   Vraag 2

   Wat is het belangrijkste mechanisme aan de hand waarvan uitgroeiende axonen in een vroeg stadium van ontwikkeling hun bestemming vinden?

   1. Genetische sturing

   2. Chemische geleiding

   3. Elektrische geleiding

   Vraag 3

   De natrium-kalium pomp ___.

   1. Is direct betrokken bij het in gang zetten van het actiepotentiaal

   2. Vergroot het aantal positieve ionen buiten de cel versus binnen de cel

   3. Propageert de actiepotentiaal bij de knopen van Ranvier

   Vraag 4

   Waarvoor is de natrium-kalium pomp in het celmembraan primair verantwoordelijk?

   1. Het afbreken van transmitterstoffen

   2. Het transport van eiwitten door het celmembraan

   3. Het handhaven van het rustpotentiaal

   Vraag 5

   Wat is het rustpotentiaal en hoeveel “bedraagt” het rustpotentiaal?

   Vraag 6

   Hoe komt het dat de binnenkant van het neuron negatief geladen is ten opzichte van de buitenkant van de cel?

   Vraag 7

   Welk mechanisme veroorzaakt de concentratieverschillen van ionen?

   Vraag 8

   Wat is het nut van een rustpotentiaal?

   Antwoordindicatie

   Vraag 1

   A

   Vraag 2

   B

   Vraag 3

   B

   Vraag 4

   C

   Vraag 5

   De rustpotentiaal is het spanningsverschil tussen de binnen- en buitenkant van een neuron dat ‘in rust’ is (een neuron dat geen actiepotentiaal genereert). Dit spanningsverschil is doorgaans voor neuronen 70 mV (al kan dit verschillen per neuron). Het gaat hierbij om een relatief verschil. Er is hierbij afgesproken dat de buitenkant als 0 mV beschouwd wordt. Kortom, de binnenkant van de neuron is 70 mV negatiever dan de buitenkant. Dit wordt

   .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Tentamenvragen bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat uit het 18/19 vak Biopsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

   Tentamenvragen bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat uit het 18/19 vak Biopsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen


   Wat zijn zenuwcellen en zenuwimpulsen? - Tentamen 1

   MC-vragen

   Vraag 1

   Wat is een fysiologische verklaring voor de reden dat vogels fluiten?

   1. Het fluiten heeft met instinct te maken

   2. Vogels fluiten omdat ze vroeg in hun leven andere vogels hebben horen fluiten

   3. Vogels fluiten om hun territorium te verdedigen en om wijfjes aan te trekken

   4. Testosteron beïnvloedt de groei van bepaalde hersenstructuren die bij bepaalde vogelsoorten het fluiten controleren

   Vraag 2

   Welke chemische stoffen kunnen het celmembraan het gemakkelijkst passeren?

   1. Proteïnen, vetten en koolhydraten

   2. Positief geladen ionen

   3. Water, zuurstof en koolstofdioxide

   4. Calcium en magnesium

   Vraag 3

   Wat zijn ribosomen?

   1. Structuren in de cellen van het lichaam die nieuwe eiwitten produceren

   2. Structuren in de cellen van het lichaam die gevaarlijke chemische substanties afbreken

   3. Structuren in de cellen van het lichaam die eiwitten afbreken

   4. Structuren in de cellen van het lichaam die metabole activiteit vertonen

   Vraag 4

   Wat is de juiste volgorde waarin informatie in een zenuwcel doorgestuurd wordt?

   1. Cellichaam, dendriet, axon

   2. Dendriet, axon, cellichaam

   3. Axon, cellichaam, dendriet

   4. Dendriet, cellichaam, axon

   Vraag 5

   Onder welke noemer staan de inkepingen in het isolerende materiaal dat axonen omhult bekend?

   1. Interpedunculaire kernen

   2. Myeline synapsen

   3. Knopen van Ranvier

   4. Presynaptische uiteinden

   Vraag 6

   Wat is de functie van myeline-schachten?

   1. Het voorkomen dat actiepotentialen zich de verkeerde kant op bewegen

   2. Het vergroten van de geleidingssnelheid van actiepotentialen langs het axon

   3. Het verhogen van de grootte van de actiepotentialen

   4. Het voorzien van het axon van voedingsstoffen

   Vraag 7

   Een beschrijving van hoe het menselijk taalvermogen zich ontwikkelt onder invloed van genen en de gelegenheid om taal te horen

   .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Work for WorldSupporter

   Image

   JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

   Working for JoHo as a student in Leyden

   Parttime werken voor JoHo

   Check more of this topic?
   How to use more summaries?


   Online access to all summaries, study notes en practice exams

   Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

   There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

   1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
   2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
   3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
   4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
   5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

   Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

   Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

   Field of study

   Access level of this page
   • Public
   • WorldSupporters only
   • JoHo members
   • Private
   Statistics
   1454
   Comments, Compliments & Kudos:

   Add new contribution

   CAPTCHA
   This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
   Image CAPTCHA
   Enter the characters shown in the image.