Causal Inference in Field Experiments - College 3

College 3

     Het inschatten van behandelingseffecten in Quasi-Experimenteel Design: interne validiteit vergrote

 1.        Bij categorische variabelen: Maak blokken om te corrigeren voor bias (in ANOVA)

   •    Maak blokken voor Geslacht, Leeftijd, etc.: vergelijk Behandeling en Controlegroepen binnen blokken en kijk naar EMM: (Estimated Marginal Means): de gemiddelden per blok geslacht-leeftijd in plaats van het totale gemiddelde. Er is gecorrigeerd voor covariaten
   •    Vooral nodig voor ongebalanceerde designs (MVDA, week 2)
   •    Ook de reductie van error van Type II error
 2.        Bij continue uitkomst variabelen: voeg predictoren toe aan de behandeling dummy
   •    Regressieanalyse maken
   •    bbehandeling geeft behandeleffect terwijl andere predictoren constant worden gehouden
   •    Ook reductie van error
 3.        Gebruik pretest om voor de bias te corrigeren
   •    Gain scores: posttest min pretest à als uitkomst variabele gebruiken
   •    OF repeated measures: 2 of meer metingen
    •   Kijk naar de interactie van een contrast (within-subject) met een conditie (between-subject)
   •    OF gebruik 2 of meer uitkomsten:
    •   Onafhankelijke variabele: behandeling of niet
 4.        Covariate aanpassingen gebruiken
   •    Covariate = achtergrondvariabelen die effect van interventie kunnen beïnvloeden
   •    Pretest gebruiken als covariate
   •    Check of de slopes (hellingen) homogeen zijn of dat er interactie is
   •    Je kan meer covariates toevoegen, maar hoe meer je er toevoegt hoe minder degrees of freedom je over hebt voor de error, dus een grotere kans op error.
   • DFE = n-p-1 à hoe meer p (predictors=covariates) hoe minder DF

Propensity scores

 1.        Bereken propensity score

   •    Voor elke unit/respondent de kans om in de treatmentgroep te komen
   •    Vastgesteld door logische regressie
   •    Je gebruikt alle achtergrondvariabelen als predictoren in regressie en de kans om in een behandeling groep te zitten is je propensity score
   •    Propensity scores vervangen de set van covariates: maakt het mogelijk om op meerdere variabelen tegelijk te matchen (dus het nadeel van minder DFE omzeilen)
   •    Technieken:
    •   Logistische regressie: covariates als predictoren en of je in de behandelgroep zit als uitkomst variabelen
 2.        Je gebruikt de propensity score om bias te verminderen
   •    Je verwijdert uitschieters
   •    De anderen match je op propensity score
    •   Pairwise matching: voor elke respondent in de behandeling match je op basis van de propensity score met iemand van de controlegroep
     • De verschillen tussen propensity scores van een stratum/koppel kunnen best veel verschillen (in tegenstelling tot stratifying)
    •   (Full) Optimal matching
    •   Stratifying: je maakt 5 lagen van respondenten met gelijke propensity score: van een groep/laag met lage propensity scores tot de hoogste, allemaal even groot ongeveer. Binnen een groep zijn de propensity scores gelijk maar tussen groepen verschillend.
 • Problemen voor propensities:

   •    Groot sample
   •    Niet genoeg overlap: sommige strata bevatten alleen units van dezelfde groep (behandeling of controle)
   •    Missende covariates komen ook vaak voor
   •    Geobserveerde vs. verborgen bias: het corrigeert alleen voor geobserveerde/gemeten
   •    Niet alle covariaten kunnen gemeten worden
 • In gerandomiseerde experimenten: kans om aan behandeling toe te worden gewezen: 0.50. Niet altijd in niet-gerandomiseerde experimenten
 • Sensitiviteit analyse: om te kijken hoe de kans wordt beïnvloed waardoor het geen 0.50 meer is:
   •    Je gaat uit van verschillende afwijkingen van 0.50
   •    Om te kijken of je resultaten sensitief zijn voor de afwijkingen van 0.50
    •   Om erachter te komen hoe sensitief het experiment is, gegeven de achtergrondinformatie, hoe erg de effecten beïnvloed worden door factoren die niet door het experiment bedoeld worden
   •    Kies hoeveel de kans kan afwijken van 0.50
   •    Laat niet zien of er bias is, maar wel als er een bias is hoeveel die de resultaten beïnvloed worden
 • Selection bias modeling:
   •    Propensity scores corrigeren niet voor verborgen bias
   •    Sensitiviteit analyse laat niet zien of er een verborgen bias is
   •    Oplossing: selectie bias model: is 1 model
    •   Equatie over het selectieproces (of je in behandelgroep of controlegroep komt)
    •   Equatie over de uitkomstvariabele
   •    Verschil met propensity score:
   •    Voordeel: het is 1 model
   •    Correlatie voor selectie equatie en uitkomst equatie
   •    De assumptie voor normaliteit is nodig. Dat hoeft niet bij de propensity score
   •    Als de selectie equatie veel van 0 afwijkt kunnen de resultaten gebiased zijn
 • Latent Variable Structural Equation Modeling: SEM (in andere statistiek cursus)
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Author: VivianDeGraaff
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
3
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering