Elementair Strafrecht - UL - Tentamentickets

Elemntair Strafrecht - Tentamentickets

A. Wat is het (materieel) strafrecht?

 1. Welke interpretatiemogelijkheden zijn er? 
   
 2. Indien de strafmaat ten voordele van verdachte verandert, wat gebeurt er dan met lopende vervolgingen? En met al afgesloten vervolgingen?
   
 3. Op welke situatie is artikel 8c Sr van toepassing?
   
 4. Wanneer is sprake van een onherroepelijk oordeel? 

B. Wat is strafrechtelijke causaliteit?

 1. Waarom werd het verweer van de verdediging in het arrest ‘Letale Longembolie’ verworpen? Betrek in je antwoord het causale verband en de relevante toetsingsmaatstaf. 
   
 2. Wanneer is sprake van redelijke toerekening? 
   
 3. Bespreek causaliteit in materiele opzetdelicten, in geval van een culpoos gevolgsdelict, en een door het gevolg gekwalificeerd delict. 

C. Opzet en Schuld?

 1. Wanneer is sprake van opzet en wat is de daarbij behorende ondergrens? 
   
 2. Bespreek alle gradaties van opzet. 
   
 3. Wat is de toets voor het vaststellen van voorwaardelijk opzet? 
   
 4. Wat is het verschil tussen opzet en schuld? 
   
 5. Wanneer is sprake van culpa? 
   
 6. Hoe beoordeelt de Hoge Raad of er sprake is van onvoorzichtigheid die voldoende aannemelijk was om te kunnen spreken van schuld?
   
 7. Vergeet niet altijd aan te geven dat je ‘ bewust de aanmerkelijke kans op het intreden van het geval ‘xyz’ hebt aanvaard voor voorwaardelijke opzet. Als je vergeet te noemen welke kans je precies hebt aanvaard krijg je geen of bijna geen punten. Je moet heel precies formuleren. 
   
 8. Let goed op waar het bestanddeel ‘opzet’ of ‘culpa’ is genoemd in de delictsomschrijving. Afhankelijk van de plaatsing moet opzet bewezen worden voor de delen die na het woord zijn opgeschreven. 

D. Wat zijn strafuitsluitingsgronden?

 1. Verwar schulduitsluitingsgronden niet met strafuitsluitingsgronden. ‘Strafuitsluitingsgronden’ is het paraplubegrip voor zowel schulduitsluitingsgronden als rechtvaardigingsgronden. 
   
 2. Wat wordt de uitspraak indien er succesvol beroep is gedaan op een rechtvaardigingsgrond en opzet is een bestanddeel van de delictsomschrijving? 
   
 3. Welke punten moeten worden vastgesteld om na te gaan of iemand niet toerekenbaar is. 
   
 4. Wat is het verschil tussen toerekenbaarheid en toerekeningsvatbaarheid?
   
 5. Wat is de rol van deskundigen in het kader van de ontoerekenbaarheid vraag? Wat is de rol van de rechter? 
   
 6. Een maatregel kan worden opgelegd ook als er geen sprake is van een veroordeling. Zelfs als er sprake is van vrijspraak. 

E. Uitbreiding van strafbaarheid: poging en voorbereiding?

 1. De term ‘naar uiterlijke verschijningsvormen’ is van belang bij de leerstukken poging en voorbereiding. Dit moet worden vastgesteld aan de hand van een fictieve derde.
   
 2. Wat is het verschil tussen en relatief en een absoluut ondeugdelijke poging en in welk geval kan veroordeling nog plaats vinden?
   
 3. Aan welke punten moet zijn voldaan om te kunnen spreken van voorbereidingshandelingen? 
   
 4. Let op dat te term voorhanden hebben niet per se betekent dat je het letterlijk ‘bij je hebt’. 
   
 5. Vrijwillige terugtred kan ook plaatsvinden indien er externe factoren relevant zijn geweest. Schrijf dus niet te snel op je tentamen op dat omdat iets van buitenaf van invloed is geweest er geen sprake meer kan zijn van vrijwillige terugtred. Het is telkens afhankelijk van het geval. 

F. Daderschap en deelneming?

 1. In geval van de strafbaarheid van de rechtspersoon is het van belang dat je heel secuur het stappenplan afloopt. Sommige studenten raken halverwege de kluts kwijt en vergeten de helft van het schema, terwijl ze wel goed op weg waren. 
   
 2. Dit gaat nog verder als je ook de natuurlijke personen strafbaar wil stellen. Je begint dan bij de strafbaarheid van de rechtspersoon en pas daarna kan je die van de natuurlijke persoon beoordelen. 
   
 3. Kan er sprake zijn van strafbare uitlokking als verdachte een beroep kan doen op een schulduitsluitingsgrond? 

G: Meervoudige aansprakelijkstelling?

 1. Belangrijk om te weten is de rekensom van de samenloopprocedures. En dan met name die van artikel 63 WvSr. Er wordt vaak moeilijk over gedacht, maar het komt neer op: (Max straf - opgelegde straf = ruimte voor tweede rechter). Let op dat de ruimte voor de rechter het strafmaximum van het op dit moment te berechten strafbare feit niet mag overschrijden. 

 2. Je moet bij de samenloopregelingen altijd de delictsomschrijvingen erbij pakken, let daarbij altijd op de lex specialist, waar een andere strafmaat kan staan dan op het gronddelict. 

H. Wat zijn straffen en maatregelen?

 1. Wat zijn de voorwaarden voor het opleggen van een terbeschikkingstelling met dwangverpleging?

 2. Wat gebeurt er als de verdachte weigert mee te werken aan het deskundigenonderzoek?

 3. Hoe lang duurt een PIJ maatregel?

Generieke tentamentickets

 1. Strafrecht komt hoofdzakelijk neer op het toepassen van de stappenplannen op de casus. Leer de stappenplannen dus uit je hoofd. 

 2. Elke keer als je een vraag wil beantwoorden is het eerste wat je moet doen de juiste delictsomschrijvingen erbij zoeken. Vervolgens moet je alle bestanddelen aflopen in je antwoorden. 

 3. Als er in je tentamen wordt gevraagd om 1 schulduitsluitingsgrond, behandel je ook slechts 1 schulduitsluitingsgrond. Ook als je denkt dat er meerdere van toepassing zijn. Ze willen weten of je de vraag van a tot z kunt uitwerken. Soms is er ook maar 1 schulduitsluitingsgrond van toepassing, dat maakt het een en ander makkelijker. 

 4. Wees specifiek in je bewoordingen. Ze zijn extra streng bij de bewoordingen omdat je moet leren dat een fout maken in de tenlastelegging fataal kan zijn voor je hele zaak. 

 5. Gebruik een kladblok om je stappenplan op te bouwen in steekwoorden, vervolgens uitwerken op je eigenlijke antwoordvel. 
   
 6. Leer het beslissingsschema uit je hoofd (art. 348 en 250 WbSv). Dit wordt niet specifiek genoemd in het leerboek maar het is van belang om te kunnen begrijpen wanneer er vrijspraak en ontslag van alle rechtsvervolging volgt. 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Author: anoukvendel
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
9
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering