Information Systems Today - Valacich & Scheider 8ste druk

Hoofdstuk 1: Op welke manier kan de de digitale wereld van tegenwoordig gemanaged worden?

Open innovatie houdt in dat het innovatieproces wordt opengesteld voor externe entiteiten, waaronder de academische wereld, individuele innovators, onderzoekslaboratoria, andere bedrijven en leveranciers.

Wat zijn de informatiesystemen van vandaag?

De belangrijkste componenten van de informatiesystemen (IS) zijn computers. Dit kunnen bijvoorbeeld laptops, camera’s of smartphones. zijn. Informatiesystemen worden door veel organisaties gebruikt om aankopen te registreren, de supply chain te optimaliseren en voor diverse andere taken. Vanwege de toegenomen wereldwijde concurrentie moeten bedrijven een manier vinden om dingen sneller, beter en tegen lagere kosten te doen. Dit kan worden bereikt door informatiesystemen te gebruiken. Via deze systemen wordt toetreding tot nieuwe markten gemakkelijker.

Vanwege de veranderingen in de technologie hebben zich de afgelopen jaren nieuwe manieren van werken en socialiseren ontwikkeld. Mensen zijn niet langer gebonden aan een stationaire computer, maar kunnen nu hun werk doen waar bijvoorbeeld een telefoonsignaal aanwezig is. Vanwege cloudcomputing, zoals Dropbox en Gmail, hebben mensen vanaf elk apparaat toegang tot hun e-mail en documenten. De technologische veranderingen beïnvloeden naast het zakelijke leven ook het ​​sociale leven. Voor sociale contacten en communicatie hebben mensen tegenwoordig behoefte aan mobiliteit en connectiviteit.

In 1959 betoogde Peter Drucker dat informatietechnologie (IT) steeds belangrijker zou worden in het dagelijks leven. Hij definieert een ‘knowledge worker’ (een kenniswerker) als een professional die goed opgeleid is en die kennis creëert en wijzigt als een fundamenteel onderdeel van zijn / haar baan. Deze werknemers hebben goede mogelijkheden op de arbeidsmarkt en worden relatief meer betaald dan andere werknemers. Volgens Drucker (1959) zou het aantal kenniswerkers in de loop van de tijd toenemen en zou dit leiden tot een kennismaatschappij. Velen noemen deze kennismaatschappij de digitale wereld. Sommigen beweren dat er een digitale kloof is. Een digitale kloof houdt in dat mensen die toegang hebben tot IT een voordeel hebben ten opzichte van mensen die geen toegang hebben.

Wat is het effect van globalisatie?

Globalisering is de integratie van economieën over de hele wereld. Globalisering leidt tot verschillende veranderingen, namelijk:

 • Economische veranderingen
 • Technologische veranderingen
 • Culturele veranderingen

Als een organisatie haar bedrijfsprocessen of taken verplaatst naar een ander bedrijf, hetzij offshore of onshore (in eigen land), dan spreken we van outsourcing. De enorme daling van de communicatiekosten heeft ervoor gezorgd dat steeds meer ondernemingen ervoor kiezen om bepaalde processen uit te besteden aan een derde partij. Een onderneming kan ervoor kiezen een hele functie zoals de boekhouding uit te besteden of slechts een proces. Deze derde partij aan wie een functie is uitbesteed kan zich bevinden in hetzelfde land, maar kan ook gevestigd zijn in het buitenland. Veel bedrijven zetten fabrieken op in andere landen omdat het in deze landen mogelijk is producten massaal te produceren tegen lage kosten. Naast lage kosten kan een onderneming ook om andere redenen ervoor kiezen om bepaalde processen of functies uit te besteden. Een andere reden kan zijn dat de efficiëntie verhoogd wordt of dat een onderneming toegang krijgt tot andere of nieuwe mogelijkheden.

Globalisering heeft veel kansen gecreëerd. Een van deze kansen is de vermindering van transportkosten. Daarnaast zijn diverse culturen dichter bij elkaar gekomen door het toegenomen gebruik van televisie en sociale media. Zo is het tegenwoordig mogelijk om televisieprogramma's uit andere landen op onze tv ontvangen.

Welke veranderingen bestaan er in de mondiale wereld?

De mondiale samenleving ontwikkelt zich op verschillende manieren. Er zijn demografische veranderingen. Dit houdt in dat mensen bijvoorbeeld steeds ouder worden. Daarnaast trekken steeds meer mensen van het platteland naar de steden. Deze verschuiving van platteland naar stad wordt verstedelijking genoemd. Tevens bestaan er verschuivingen in de economische macht. Dit komt doordat de economische verschillen tussen mensen steeds groter worden, maar ook omdat er schaarste aan hulpbronnen bestaat. Zo is er in de toekomst bijvoorbeeld schaarste aan olie en gas. Hierdoor wordt duurzame ontwikkeling (‘sustainable development’) steeds belangrijker. Dit leidt tot diverse technologische innovaties die ervoor zorgen dat bedrijven duurzamer worden.

Er zijn vijf trends te onderscheiden die de IT-toekomst vormgeven. Deze vijf zijn:

 1. Mobiel. Apparaten zijn tegenwoordig erg mobiel. De vaste telefoons kunnen niet meer vergeleken worden met mobiele telefoons inclusief apps. Hetzelfde geldt voor de computers van tien jaar geleden en de laptop van tegenwoordig. Klanten zijn tegenwoordig steeds gemakkelijker bereikbaar gezien de meesten hun telefoon altijd/meestal bij zich hebben. Steeds meer apparaten worden gebruikt met verschillende software. Tegelijkertijd gebruiken medewerkers steeds vaker verschillende apparaten. Consumptie van IT houdt in dat technologische innovatie vaak voor het eerst op de markt wordt geïntroduceerd voordat deze in organisaties wordt gebruikt.
 2. Sociale media. Tegenwoordig bestaan er apps, zoals WhatsApp en Facebook, die gebruikt worden om te communiceren met familie en vrienden. Daarnaast communiceren bedrijven via sociale media met hun klanten en hoogleraren van universiteiten kunnen het cursusmateriaal voor studenten updaten via sociale mediagroepen. Sociale media zullen waarschijnlijk in de toekomst blijven bestaan. De waarde van sociale media is gebaseerd op het netwerkeffect. Dit is het waarderen van netwerken.
 3. Het internet der dingen. Meer en meer apparaten zijn verbonden met internet. Niet alleen telefoons en computers, maar ook verwarmingssystemen, auto's en koelkasten zijn tegenwoordig verbonden met het internet. Daarnaast gebruiken industriële productietechnologieën steeds meer apparaten die internet nodig hebben.
 4. Cloud computing. Oorspronkelijk werden gegevens voornamelijk opgeslagen op de apparaten zelf (computers, camera's, telefoons). Bovendien was de meeste software direct en volledig op de computer geïnstalleerd. Tegenwoordig worden apps gebruikt op het internet om gegevens op te slaan. Google-apps (afbeeldingen, maps, gmail, documenten, enz.) of ICloud zijn goede voorbeelden van apps die hun verzamelde informatie opslaan in de cloud.
 5. Big Data. Sociale media en Internet of Things-trends maken het eenvoudiger en gemakkelijker om gegevens te verzamelen. Dit zorgt voor vooruitgang in robotica: het gebruik van robots voor handenarbeid is mogelijk. In de huidige maatschappij weten de meeste mensen hoe ze met computers moeten werken wat computervaardig genoemd wordt. Maar naarmate het gebruik van computers toeneemt, is het niet alleen belangrijk om te weten hoe deze computers gebruikt moeten worden, maar ook om zelfstandig nieuwe technologieën te leren. Dit wordt computer-vloeiendheid genoemd.

Wat wordt bedoeld met een informatiesysteem?

Voor het verzamelen, distribueren en creëren van bruikbare gegevens maken informatiesystemen gebruik van informatietechnologie (IT). Informatietechnologie omvat telecommunicatienetwerken, software en hardware. Hardware is de fysieke computerapparatuur. Software is het programma dat de computer vertelt wat gedaan moet worden. Er is sprake van een telecommunicatienetwerk wanneer twee of meer computersystemen aan communicatieapparatuur gekoppeld zijn.

Het is belangrijk om een ​​onderscheid te maken tussen gegevens en informatie. Gegevens zijn slechts symbolen zonder betekenis. Voorbeelden hiervan zijn woorden of cijfers. Deze gegevens kunnen omgezet worden in informatie. Er is sprake van informatie wanneer deze gegevens zodanig worden getransformeerd, georganiseerd, geformatteerd of verwerkt dat de gegevens nuttig zijn. Informatie wordt gedefinieerd als een weergave van de werkelijkheid en kan daarom worden gebruikt om problemen op te lossen. Informatie kan vervolgens omgezet worden in kennis. Kennis wordt gedefinieerd als het vermogen om informatie te begrijpen. Informatie is nutteloos wanneer er geen sprake is van kennis.

Computer hardware is in staat om gegevens om te zetten in bruikbare informatie. Software wordt vervolgens gebruikt om de computer te vertellen welke taken en processen het moet uitvoeren. Ten slotte kan informatie worden gedeeld en is wereldwijde communicatie mogelijk vanwege de telecommunicatienetwerken.

De kansen voor mensen op het gebied van informatiesystemen (IS) worden groter naarmate meer en meer bedrijven mensen nodig hebben met de vaardigheden om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Het gebied van IS omvat de mensen in organisaties die informatiesystemen ontwerpen, bouwen, gebruiken en beheren. Informatiesystemen zijn een belangrijk hulpmiddel voor de successen van het bedrijf. Het belang van IS zal naar verwachting nog verder toenemen in de komende tien jaar. Bovendien is het waarschijnlijk dat de kansen op het gebied van IS op verschillende gebieden te vinden zijn.

De analisten, programmeurs, beheerders, ontwerpers en managers in een organisatie zijn de mensen die de systemen ontwikkelen en beheren. De aard van het IS werk is in de loop van de jaren veranderd. De mensen werkzaam op de afdelingen in organisaties gerelateerd aan IS zijn ​​niet alleen maar ‘mannelijke nerds’, maar bestaat tegenwoordig ook uit vrouwen en mensen die veel kennis hebben over zaken met betrekking tot technologie. De mensen gespecialiseerd in IS zijn zeer bekwaam en hebben de mogelijkheden relatief veel te verdienen. Een werknemer wordt gezien als een goede werknemer wanneer hij of zij vaardigheden bezit op de volgende drie gebieden:

 • Technische competentie. Dit omvat vaardigheden en kennis over netwerken, hardware en software. De betreffende persoon moet kennis hebben over de werking van deze drie en wat een organisatie ermee kan doen. Aangezien technologie iets is dat zich snel ontwikkelt, is het moeilijk om uw technologische kennis up-to-date te houden.
 • Bedrijfscompetentie. Naast kennis over de technologieën is het ook erg belangrijk om kennis te hebben over zakelijke aspecten, zoals bedrijfsintegratie en communicatie. Als een werknemer deze zakelijke vaardigheden heeft, heeft hij de mogelijkheid om een functie op het gebied van management te vervullen.
 • Systeemcompetentie. Deze vaardigheden omvatten de integratie van systemen, het ontwerp en de ontwikkeling van systemen, kritisch denken en het vermogen hebben om oplossingsgericht te denken. Daarnaast is het belangrijk dat goede werknemers beschikken over sociale vaardigheden die hen in staat stelt om goed met anderen samen te werken en te communiceren.

Een goede kandidaat voor het IS veld moet dus verschillende vaardigheden hebben. Organisaties hebben het vaak moeilijk om personeel met deze vaardigheden te vinden. Daarom zien we dat op technologie gebaseerde bedrijven vaak geclusterd zijn in gebieden waar dergelijke bekwame mensen zich bevinden. Een organisatie kan voordelen bieden, zoals flextime of educatieve subsidies, om mensen aan te trekken.

Het begrijpen van informatiesystemen is niet alleen nuttig wanneer je werkt in de IT sector, maar het is ook nuttig in het persoonlijke leven. Informatiesystemen worden tegenwoordig veel gebruikt in het bedrijfsleven. Inzicht in en het kunnen gebruiken van informatiesystemen geeft je dus een voorsprong op de concurrentie. Het kan daarnaast handig zijn in het privéleven wanneer bijvoorbeeld al je foto’s en bestanden gesynchroniseerd worden met diverse mobiele apparaten.

Welke soorten informatiesystemen bestaan er?

IS is de combinatie van mensen en informatietechnologie (IT) die gegevens maken, verzamelen, verwerken, opslaan en distribueren. IT omvat hardware, software en telecommunicatienetwerken. Werknemers op de afdeling informatiesystemen moeten beschikken over drie vormen van competentie. Deze drie vormen zijn:

 1. Technische competentie
 2. Bedrijfscompetentie
 3. Systeemcompetentie

Informatiesystemen kunnen worden gebruikt om de klantenservice te verbeteren, om de productiviteit of winstgevendheid te verhogen, om meer klanten te bereiken of om een ​​concurrentievoordeel te behalen. Er zijn verschillende informatiesystemen die organisaties kunnen gebruiken. Deze kunnen worden ingedeeld in verschillende categorieën. Een paar belangrijke categorieën zijn:

 • Transactieverwerkingssysteem (TPS)
 • Management informatiesysteem
 • Kantoorautomatiseringssysteem
 • Beslissingsondersteunend systeem
 • Business intelligence systeem
 • Elektronisch handelssysteem

Transactieverwerkingssystemen worden door veel verschillende organisaties gebruikt om klantentransacties efficiënter te maken en om gegevens te genereren die kunnen worden gebruikt om informatie over klanten of veranderingen in producttrends te verzamelen. De gegevens die door TPS worden gegenereerd, kunnen zodanig worden georganiseerd dat managers beslissingen kunnen nemen aan de hand van een systeem. Een systeem dat hiervoor gebruikt kan worden is het managementinformatiesysteem.

Een organisatie kan hostcomputers verbinden met hun netwerk om samen een groter netwerk te vormen. Daarnaast kan men verschillende informatiesystemen met elkaar verbinden. Het is hierdoor mogelijk dat werknemers diverse taken kunnen uitvoeren met behulp van deze systemen. Bovendien is het elektronische handelssysteem (zoals het web) belangrijk omdat het consumenten in staat stelt informatie over producten te verkrijgen en deze producten vervolgens online te kopen. Business intelligence systemen worden gebruikt om de data te analyseren om het bedrijf beter te begrijpen.

Tegenwoordig werken de ‘ontwerpers en de managers’ van een systeem in een organisatie vaak samen met de mensen die de systemen daadwerkelijk gebruiken. De bouwers ofwel de ontwerpers van de systemen hebben tegenwoordig vaak een kantoor in het kantoor van de gebruikers van de systemen. De ontwerpers kunnen op deze manier makkelijk de gebruikers van de systemen helpen wanneer dit nodig is. De werknemers op de afdeling IT moeten in het algemeen rapporteren aan twee groepen. Dit zijn de centrale IS-groep en de business functie waar zij werken.

Wat is het dubbele karakter van informatiesystemen?

Informatietechnologie heeft een tweeledig karakter. Het kan enerzijds effectief worden gebruikt als een concurrerend wapen, maar het kan anderzijds leiden tot negatieve uitkomsten. PlayStation heeft bijvoorbeeld een netwerk gemaakt om premiumdiensten aan te bieden, maar het werd geteisterd door storingen. Als het systeem zou werken zoals het eigenlijk zou moeten werken, zou het leiden tot grote voordelen voor deze organisatie. Het leed echter niet tot grote voordelen maar het werd gezien als een ‘achilleshiel’. Een ander voorbeeld is FedEx: dit is een wereldwijd toonaangevend bedrijf in de sector transport. Als een transportbedrijf het transport verbetert door gebruik te maken van een informatiesysteem, dan heeft dit het bedrijf een concurrentievoordeel ten opzichte van andere bedrijven.

De systemen die gebruikt worden door diverse bedrijven zijn vaak erg groot en gecompliceerd. Bovendien zijn deze systemen cruciaal voor het succes van het betreffende bedrijf. Het is een strategische keuze voor een bedrijf om een ​​informatiesysteem te ontwikkelen. Bedrijven maken deze keuze omdat ze hopen dat dit hen een concurrentievoordeel zal opleveren. Dergelijke informatiesystemen met als doel het behalen van een concurrentievoordeel kunnen gebruikt worden door zowel grote als kleine bedrijven. Tegenwoordig heeft bijna elk bedrijf een informatiesysteem en is een noodzaak geworden. Informatiesystemen kunnen dus worden gebruikt om efficiëntie te creëren en concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van andere ondernemingen.

Wat is de ethiek van informatiesystemen?

Het begrip computerethiek wordt gedefinieerd als de morele kwesties en gedragsnormen die overeenkomen met het gebruik van informatiesystemen. Naarmate het gebruik van computers de afgelopen jaren is toegenomen, zijn er diverse ethische kwesties naar voren gekomen. Een van de belangrijkste ethische kwesties is privacy. Dit komt doordat steeds meer informatie online gedeeld wordt en digitaal wordt. Daarnaast zijn er ethische kwesties omtrent intellectueel eigendom.

Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van het internet, e-mail of Facebook. Als je een website bezoekt of inlogt bij Facebook, verschijnen er verschillende advertenties gericht op de gebruiker. Deze advertenties bevatten persoonlijke voorkeuren en soms zelfs persoonlijke gegevens zoals je naam. Dit kan gebruikers het gevoel geven dat ze in de gaten worden gehouden en ze geen privacy meer hebben. Informatieprivacy wordt gedefinieerd als de informatie die een persoon zou moeten delen met anderen in transacties, zoals online winkelen of op de werkplek.

De toegenomen toegang tot informatie betekent ook dat andere mensen toegang hebben tot informatie die je misschien liever voor jezelf wil houden. Dit is een nadeel van de toegenomen toegang tot informatie. Andere mensen kunnen toegang hebben tot persoonlijke gegevens zoals creditcardnummers, medische informatie en Burgerservicenummers. Via het internet is het mogelijk bijna alles wat iemand op internet geplaatst heeft te vinden. Veel pagina's blijven erg lang op internet beschikbaar. Er zijn verschillende landen die hun inwoners willen beschermen en proberen dit te stoppen. In 2014 heeft de overheid bepaalt dat zoekmachines links met persoonlijke informatie die niet accuraat, relevant of voldoende is verplicht zijn te verwijderen.

Bedrijven kunnen persoonlijke informatie van mensen, werknemers of klanten verkopen aan andere bedrijven. Sommige bedrijven verkopen alle of een deel van de e-mailadressen door aan andere bedrijven. Hierdoor is het mogelijk dat consumenten e-mails ontvangen met daarin bijvoorbeeld advertenties. Een consument heeft zich dus niet op deze mail geabonneerd. Als een consument een product koopt bij een bepaald bedrijf, heeft het betreffende bedrijf persoonlijke gegevens van de consument legaal in bezit en kan deze persoonlijke gegevens doorverkopen aan derden. Gegevens uit enquêtes kunnen worden gecombineerd met gegevens van creditcardtransacties en dit geeft zelfs meer informatie over de voorkeuren voor aankopen van een persoon.

Tegenwoordig hebben de meeste mensen een e-mailadres waarmee ze kunnen communiceren via het internet. Het is een van de meest populaire softwaretoepassingen aller tijden. Bedrijven zijn niet verplicht om de privacy van mensen te respecteren. Veel overheden zetten bedrijven echter onder druk om hun privacy beleid op hun websites te plaatsen. Bedrijven vermelden vaak de volgende informatiepraktijken:

 • Kennisgeving / bewustzijn: geef aan welke gegevens verzameld zijn.
 • Keuze / toestemming: geef opties weer over wat er met de gegevens kan en mag gebeuren.
 • Toegang / participatie: geef klanten toegang tot eigen gegevens.
 • Integriteit / beveiliging: zorg ervoor dat integriteit gewaarborgd wordt.
 • Handhaving / verhaal: geef middelen aan klanten om de praktijken te handhaven.

In de praktijk blijkt echter dat de privacy van klanten vaak niet beschermd wordt. Enkele tips om je privacy te behouden zijn:

 • Gebruik websites die worden gecontroleerd door onafhankelijke organisaties.
 • Probeer te voorkomen dat cookies worden opgeslagen op je eigen computer.
 • Gebruik de anonieme modus wanneer websites bekeken worden.
 • Wees voorzichtig wanneer je een bevestigingsemail aanvraagt.
 • Pas op voor alle dingen die je online publiceert en deelt op sociale media.

Intellectuele eigendom is iets dat door de geest van iemand wordt gecreëerd en dat commerciële waarde heeft. Er zijn ethische kwesties met betrekking tot deze intellectuele eigendom, het downloaden en kopiëren van informatie en het verspreiden van informatie. Jaren geleden was het niet bijvoorbeeld niet mogelijk om een ​​muzieknummer te kopiëren zonder de kwaliteit te verliezen. Tegenwoordig is het downloaden van een muzieknummer echter dit zo gedaan. Er zijn ook 3D-printers die fysieke driedimensionale objecten van een digitaal model maken. Sommige scholen hebben een licentie voor het gebruik van bepaalde software. De meeste studenten die deze software installeren, verwijderen deze software niet wanneer ze zijn afgestudeerd. De software zal door deze afgestudeerde studenten gebruikt blijven worden of ze kunnen de software uitlenen aan vrienden en/of studiegenoten. Het wordt nu ook mogelijk software illegaal te downloaden wanneer de gebruiker geen licentie heeft.

Het illegaal downloaden van muzieknummers of software heeft te maken met zowel juridische als ethische kwesties. Als een gebruiker bijvoorbeeld illegaal software downloadt, ontvangt de leverancier van het programma geen inkomsten. Het softwareprogramma is immers niet legaal gekocht bij deze leverancier. Tijdschriften maken tegenwoordig veel gebruik van photoshop-software om foto’s te bewerken. Sommige mensen zijn van mening dat dit niet ethisch is. Kortom: het internet vraagt​​ om ethisch gedrag.

Veel bedrijven hebben richtlijnen met betrekking tot het ethisch gebruik van computersystemen en informatie. Universiteiten en scholen hebben ook diverse richtlijnen voor de studenten voor het gebruik van computers of software. De meeste organisaties houden werknemers verantwoordelijk voor ethisch en legaal handelen. Het Computer Ethics Institute is een studieorganisatie die onderzoek doet naar de impact van informatietechnologie op ethiek en het openbare en business beleid. Dit instituut heeft verschillende richtlijnen voor het gebruik van computers. Deze richtlijnen hebben betrekking op het feit dat computers niet gebruikt mogen worden met het doel om schade toe te brengen aan anderen, informatie te stelen van anderen, of toegang te verkrijgen tot bestanden van een ander.

Selected Categories
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Author: simonegoijaerts
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
8
Promotions
oneworld magazine