Bestuursrecht: Inleiding - RUG - Oefententamen 2017/2018

Wet op discothekenArtikel 33 Er is een discothekenautoriteit. De discothekenautoriteit is gevestigd te ’s-Gravenhage. De discothekenautoriteit heeft rechtspersoonlijkheid.Artikel 33aAan het hoofd van de discothekenautoriteit staat de raad van bestuur.Artikel 33bDe raad van bestuur heeft, tenzij bij of krachtens deze wet anders is bepaald, tot taak het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen voor de diverse vormen van discotheken, exploitatievergun­ningen en modeltoelatingen voor drankbarren, het bevorderen van het voorkomen en het beperken van alcoholverslaving, het geven van voorlichting en informatie, het toezicht op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningen, alsmede de handhaving daarvan.Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)Artikel 3 Voor zover bestuursorganen bij of krachtens de wet daartoe de bevoegdheid hebben gekregen, kunnen zij weigeren een aangevraagde beschikking te geven dan wel een gegeven beschikking in­trekken, indien ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikt om: uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benut­ten, of strafbare feiten te plegen.(...)APV Den Haag 2009Artikel 12.2 Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een discotheek te vestigen of te exploiteren. De burgemeester kan uitsluitend voor maximaal 3 (drie) discotheken een vergunning ver­lenen voor die delen van de gemeente die op de van de verordening deel uitmakende kaart zijn aan­gegeven, waarbij per zone maximaal 1 (één) vergunning kan...


Access options

The full content is only visible for JoHo WorldSupporter members.

 • For information about international JoHo WorldSupporter memberships, read more here.
 • Are you already a member?
  • During the account creation you can select 'I am a JoHo WorldSupporter Member'.
  • Became a member after you've created the account, then you can change the settings of your account on your WorldSupporter user page
 • or fill out the contact form

 

For Dutch visitors

Toegang tot pagina of document:

Word JoHo donateur voor online toegang

Je bent al donateur, maar je hebt geen toegang?

 • Log in, of maak een account aan als je dat nog niet eerder hebt gedaan op worldsupporter.org.
 • Bij het aanmaken van je account kan je direct aangeven dat je JoHo WorldSupporter donateur bent, of je past dit later aan op de user page van je account
 • Kom je er niet uit, neem dan even contact op! Of check de veel gestelde vragen

Kom je er niet helemaal uit of heb je problemen met inloggen?

 • Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen.
 • Of laat je helpen door één van de JoHo medewerkers door het online contactformulier in te vullen

-----------------------------------------------


JoHo WorldSupporter donateur worden

JoHo membership zonder extra services (donateurschap) = €5 per kalenderjaar

 • Voor steun aan de JoHo WorldSupporter en Smokey projecten en een bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
 • Voor gebruik van de basisfuncties van JoHo WorldSupporter.org
 • Voor het gebruik van de kortingen en voordelen bij partners
 • Voor gebruik van de voordelen bij verzekeringen en reisverzekeringen zonder assurantiebelasting

JoHo membership met extra services (abonnee services) = €10 per kalenderjaar

€10 per kalenderjaar : Online toegang Only

 • Voor online toegang en gebruik van alle online boeksamenvattingen en studietools op WorldSupporter.org en JoHo.org
 • voor online toegang tot de tools en services voor werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
 • voor online toegang tot de tools en services voor emigratie of lang verblijf in het buitenland
 • voor online toegang tot de tools en services voor competentieverbetering en kwaliteitenonderzoek
 • Voor extra steun aan JoHo, WorldSupporter en Smokey projecten

Steun JoHo en steun jezelf door JoHo WorldSupporter donateur te worden

Direct Donateur Worden

Connect & Continue
This Summary is part of the following bundle(s)
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Law Supporter
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
173
Promotions
oneworld magazine