Wat wordt bedoeld met het begrip statistiek? - Tentamens 1


Vragen

Vraag 1

Wat is het verschil tussen een onafhankelijke en een afhankelijke variabele? Beschrijf beide begrippen.

Vraag 2

In onderzoek worden over het algemeen verschillende soorten variabelen gemeten. Vul in welke termen ontbreken in de volgende zin:

De ......... variabele heeft invloed op de ......... variabele

 1. onafhankelijke; afhankelijke
 2. experimentele; controle
 3. experimentele; afhankelijke
 4. controle; experimentele

Vraag 3

Wat is een quasi-onafhankelijke variabele?

Vraag 4

Bekijk onderstaande twee definities van het begrip prestatie-motivatie.
I. Iemand krijgt de opdracht een toren van lucifers te bouwen. Prestatie-motivatie is het aantal keren dat iemand dit probeert voordat hij/zij de poging opgeeft.
II. Prestatie-motivatie is het vermogen om jezelf te bewegen tot een bepaalde prestatie. Zijn deze definities conceptueel of operationeel?

 1. Operationeel; conceptueel
 2. Operationeel; operationeel
 3. Conceptueel; operationeel
 4. Conceptueel; conceptueel

Vraag 5

Wat houdt correlationeel onderzoek in?

Vraag 6

Een onderzoeker wil nagaan in welke mate hoogbegaafdheid bij kinderen op de basisschool samengaat met gedragsproblemen in de klas. Welk soort onderzoek is geschikt om deze vraagstelling te onderzoeken?

Vraag 7

Wat is het doel van correlationeel onderzoek?

 1. Het verschil tussen twee groepen meten
 2. De invloed van de ene op de andere variabele meten
 3. Het verband tussen twee variabelen meten
 4. De som van de twee groepen berekenen

Vraag 8

Bij een steekproef hoort een .........; bij een populatie hoort een..........

 1. populatie; parameter
 2. statistiek; parameter
 3. parameter; statistiek
 4. statistiek; populatie

Vraag 9

Een steekproeffout ontstaat doordat:

 1. Er niet genoeg mensen in de populatie zijn
 2. Er een verschil is tussen de specifieke personen in de steekproef en alle mensen in een populatie
 3. Er een verschil is tussen iedere steekproef
 4. Er zijn te veel mensen in de populatie

Vraag 10

Een onderzoeker wil invloed van de hoeveelheid glucose in het bloed op geluksgevoel vaststellen. Hij meet concentraties van 2 mmol/L tot 10 mmol/L.
Wat zijn de absolute grenswaarden van de concentratie glucose?

Vraag 11

Er wordt onderzoek gedaan naar de bereidheid van drugsverslaafden in Nederland om zich te laten opnemen in een kliniek. Een groep van 100 verslaafden wordt geselecteerd om vragenlijsten te beantwoorden. Wat is de populatie in dit onderzoek?

 1. De groep van 100 verslaafden
 2. De Nederlandse bevolking
 3. De drugsverslaafden in Nederland
 4. Alle drugsverslaafden

Vraag 12

Welk soort data beschrijft de populatie?

 1. De parameter
 2. De statistiek
 3. De steekproef
 4. Een variabele

Vraag 13

Lydia doet onderzoek naar de invloed van kauwgum kauwen op concentratie bij jongeren. Ze selecteert deelnemers op verschillende middelbare scholen om mee te doen aan haar experiment. Wat is hier de populatie en wat is de steekproef?

Vraag 14

Op welke formule zijn alle statistische modellen gebaseerd?

Antwoordindicatie

Vraag 1

Een onafhankelijke variabele is een variabele die gemanipuleerd wordt door de onderzoeker. Dit bestaat vaak uit twee of meer condities waaraan de proefpersonen worden blootgesteld. De afhankelijke variabele is de variabele die geobserveerd wordt nadat de onafhankelijke variabele is gemanipuleerd.

 

Vraag 2

A

Vraag 3

Een variabele die de afhankelijke variabele beïnvloedt, maar niet gemanipuleerd is.

Vraag 4

A

Vraag 5

Bij dit soort onderzoek wordt de relatie tussen variabelen bestudeerd. Met correlationele onderzoeken kunnen echter geen uitspraken gedaan worden over oorzaak-gevolgrelaties.

Vraag 6

Correlationeel onderzoek

Vraag 7

C

Vraag 8

B

Vraag 9

B

Vraag 10

1.5 en 10.5

Vraag 11

C

Vraag 12

A

Vraag 13

 • Populatie: de jongeren.
 • Steekproef: de geselecteerde deelnemers op de diverse middelbare scholen.

Vraag 14

Alle statische modellen zijn gebaseerd op de formule: Uitkomsti = (model) + error i.

Selected Categories
Connect & Continue
WorldSupporter Resources

TentamenTests bij de meestvoorkomende statistiekonderwerpen tijdens je studie - Bundel

Oefen- en tentamenvragen bij de meestvoorkomende statistiekonderwerpen tijdens je studie. Deze tentamenvragen zijn een aanvulling op de JoHo Statistiek samenvatting, waarin in dezelfde volgorde als deze tentamenbundel de

...
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Author: Psychology Supporter
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
19
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering