Samenvatting verplichte stof Handboek van het Nederlandse Staatsrecht (Van der Pot, 15e druk)


Hoofdstuk 5: De ‘mater parlimaentorum’

 

1. Groei van de constitutie

Engeland heeft veel invloed uitgeoefend op het staatsrecht van het westen. Voor het scheppen van de voorwaarden voor het ontstaan van de constitutie moeten we ruim negenhonderd jaar teruggaan. Het was Willem de Veroveraar, hertog van Normandië die een krachtige dynastie vestigde en zich omringde met vreemde adel. Dit zorgde ervoor dat de monarchie krachtig werd omdat het gezag van de maatschappelijke bovenlaag werd ontleend aan het veroveren van nieuwe gebieden door de koning. Bij het veroveren van de gebieden lieten de Normandiërs een aantal lokale instellingen en gebruiken in stand en waren ze al gauw tevreden wanneer deze naar behoren functioneerden. Het Engelse parlement en het ontstaan daarvan kunnen niet los gezien worden van de verhoudingen tussen de vorst en adel. De vorst riep zijn raadgevers samen die de vorst bijstaan met raad wanneer er belangrijke beslissingen moest worden genomen.

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of sanderP
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
36
Selected Categories
Categories