Onderneming en Recht - UL - Oefententamen gedeelte Bedrijfswetenschappen winter 2015


Vragen

Bertha de Mooij heeft al jaren theemokken ontworpen voor een bedrijf. Geleidelijk is bij haar het idee ontstaan deze theemokken zelf te bedrukken en te distribueren aan winkels. Op 1 januari 2014 heeft zij “Bertha’s Mokdrukkerij BV” opgericht. Naast het drukken van haar eigen mokken wil zij specifieke opdrachten van afnemers verzorgen. Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 500.000 (500.000 aandelen van nominaal € 1). Op 1 januari 2014 stort zij € 50.000 op de bankrekening van de BV ter volstorting van de aan haar uitgereikte aandelen. Alle betalingen en ontvangsten worden bancair afgewikkeld, kasgeld houdt de BV niet aan. De inkopen van de voorraad grondstof (mokken, inkt) voor € 20.000 heeft de BV voor 75% kunnen financieren met leverancierskrediet, het restant is via de bank betaald. De drukapparatuur huurt de BV voor € 2.000 per maand, bij vooruitbetaling te voldoen per de eerste van elke maand. De inventaris is eveneens op 1 januari aangeschaft en (via de bank) afgerekend voor € 20.000. De gebruiksduur is 10 jaar; de restwaarde is nihil (€ 0). De BV oefent het bedrijf uit vanuit een pand dat op 1 januari is aangeschaft voor € 300.000. De afschrijvingstermijn is 40 jaar. Het pand is hypothecair gefinancierd voor € 270.000 af te lossen in 30 jaar, interest 6% - beide te betalen aan het eind van het jaar. Op 1 januari 2014 heeft de BV een medewerker aangetrokken (salaris eind van de maand te betalen
€ 3.000). Bertha kent zichzelf een (marktconform) maandsalaris toe van € 5.000 (ook te betalen aan het eind van de maand). De maximale kredietlimiet op haar bankrekening bedraagt € 20.000.

Vraag 1

Stel de openingsbalans op per 1 januari 2014 van Bertha´s Mokdrukkerij BV nadat alle hierboven genoemde feiten op 1 januari zijn verwerkt. (16 pnt).

Vraag 2

Over het eerste jaar – 2014 – doen zich de volgende feiten voor:

 • In 2014 is voor € 155.000 op rekening ingekocht en in totaal voor € 150.000 aan crediteuren betaald

 • De eindvoorraad grondstof bedraagt € 9.000

 • De eindvoorraad van de wenskaarten is € 35.000

 • De aflossing en rentebetaling hebben conform de leningsvoorwaarden plaatsgevonden

 • De huren en de lonen zijn conform planning betaald; op 31 december 2014 is het vakantiegeld dat in 2014 is opgebouwd € 7.000. Dit wordt in 2015 uitgekeerd

 • De omzet over het afgelopen jaar bedraagt € 400.000; hiervan is door debiteuren betaald € 395.000. Bij de specifieke opdrachten betalen de afnemers een deel vooruit. Op 31 december is in totaal € 10.000 vooruit ontvangen

 • In januari 2014 is in overleg met de energieleverancier het maandelijks te betalen bedrag bepaald op € 500 per maand, te betalen medio van de maand. Bertha schat aan het eind van het jaar dat zij € 1.000 te veel heeft betaald

 • Vooruitlopend op de jaarcijfers heeft Bertha (naast haar salaris) € 10.000 dividend aan zichzelf uitgekeerd

 • Het laatste dagafschrift van de bank vertoont een debetsaldo van € 88.800.

Begin 2015 stelt Bertha de balans per 31 december 2014 en de winst- en verliesrekening op over 2014.

Stel op basis van alle bovenstaande feiten en gebeurtenissen de eindbalans op (per 31 december 2014). (26 pnt)

Vraag 3

Stel op basis van alle bovenstaande feiten en gebeurtenissen de winst- en verliesrekening op over 2014. (14 pnt)

Vraag 4

Op de openingsbalans ontbreekt de post voorzieningen. Waarom komt deze post in het algemeen niet voor op de openingsbalans? (6 pnt)

Vraag 5

Voor de berekening van de operationele cash flow dient volgens de indirecte methode de afschrijving bij de winst te worden opgeteld. Waarom? (6 ptn)

Vraag 6

Eind 2014 is Hannes en Brauwrits de enige debiteur. Nadat de eindbalans is opgesteld komt Bertha tot de ontdekking dat Hannes en Brauwrits op 23 december 2014 failliet is verklaard. Zij vraagt zich af wat de gevolgen zijn voor de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

Geef de gevolgen aan voor de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht (6 ptn).

Vraag 7

Stel dat Bertha gedurende het jaar een garantievoorziening heeft gevormd.

Wat is het effect van de aanwending van deze voorziening op (leg uit!) (8 ptn):

 • de solvabiliteit

 • de liquiditeit

Vraag 8

Bertha betaalt de huur steeds aan het begin van elke maand. Stel dat zij niet maandelijks de huur betaalt, maar aan het eind van het jaar het gehele jaarlijkse huurbedrag in één keer betaalt.

Wat zijn hiervan de gevolgen voor de balans per 31 december 2014 en de winst- en verliesrekening over 2014? (6 pnt)

Vraag 9

Bertha overweegt om de marktwaarde van het pand in de balans op te nemen. Stel dat deze hoger is dan de huidige boekwaarde. Wat is het effect hiervan op de marktwaarde van de onderneming (6 ptn)?

Vraag 10

Heeft de bank een voor de wijze van waardering van het pand? (6 ptn)

Antwoordindicatie

Vraag 1

Pand

Inventaris

Voorraad grondstof

Vooruitbet. leasetermijn

 

 

300.000

20.000

20.000

2.000

342.000

Aandelenkapitaal

Hypothecaire lening

Crediteuren

Bank

50.000

270.000

15.000

7.000

342.000

Vraag 2

Pand

Inventaris

Voorraad grondstof

Voorraad kaarten

Debiteuren

Vooruitbetaalde en.

Bank

 

 

292.500

18.000

9.000

35.000

5.000

1.000

88.800

449.300

Aandelenkapitaal

Winstreserve

Hypothecaire lening

Crediteuren

Vooruit ontvangen

Te betalen loon

 

50.000

101.300

261.000

20.000

10.000

7.000

 

449.300

Vraag 3

Omzet

KP omzet 20+155 – 44

Bruto winst

Lonen 12*8 +7

Interest 6% * 270

Afschrijvingen 7,5 +2

Energie 12 * 5 – 1

Lease 12 * 2

Netto winst

 

400.000

131.000

269.000

103.000

16.200

9.500

5.000

24.000

111.300

Vraag 4

Voorzieningen vloeien voort uit operationele activiteiten. Bij de oprichting hebben die nog niet plaatsgevonden.

Vraag 5

Het uitgangspunt bij het opstellen van het indirect operationele kasstroomoverzicht is: winst = kas. Echter afschrijvingen zijn kosten, maar geen uitgaven. Als de winst wordt omgevormd tot de cash flow moeten de kosten die niet zijn uitgegeven worden gecorrigeerd. De afschrijvingen hebben de winst verlaagd, maar niet de kas.

Vraag 6

 • Gevolgen balans: Debiteuren omlaag, winst(reserve) omlaag
 • Gevolgen winst- en verliesrekening: algemene kosten omhoog, winst omlaag
 • Gevolgen kasstroomoverzicht: geen gevolgen (de kas verandert niet)

Vraag 7

 • Effect solvabiliteit: Door de aanwending neemt het vreemd vermogen af en de kas. De solvabiliteit stijgt hierdoor.
 • Effect liquiditeit: Door de aanwending neemt het vreemd vermogen op lange termijn af en de kas. De liquiditeit neemt hierdoor af.

Vraag 8

Er zijn geen gevolgen. In het jaar is dan hetzelfde betaald en verbruikt.

Vraag 9

De marktwaarde wordt niet beïnvloed door de boekwaarde van het pand op de balans. De marktwaarde van de onderneming stijgt niet door een hogere waarde aan het pand toe te kennen. Alleen indien hierdoor nieuwe informatie beschikbaar komt die van invloed is op beleggers kan de marktwaarde veranderen.

Vraag 10

Het verhaalsrecht van de bank en de zekerheid die dit biedt is onafhankelijk van de waarde op de balans. De bank heeft daarom geen voorkeur.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Follow the author: Law Supporter
Check more of topic:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering