Oefenvragen bij het boek Psychologie en de multiculturele samenleving van Knipscheer, 3e druk


Vragen

Wat is de rol van cultuur in de psychologie? Ch.1

 1. Door welke drie fenomenen kan de sociaalculturele factor niet meer worden genegeerd door psychologen?

 2. Hoe wordt cultuur onderzocht? Benoem hoe de culturele antropologie en psychologie dit doet.

 3. Benoem minstens drie kenmerken van het begrip ‘cultuur’

 4. Het acculturatiemodel van Berry (1980) noemt vier manieren waarop mensen in een minderheidscultuur zich identificeren met de meerderheidscultuur. Benoem deze vier begrippen en hun betekenis.

Psychonomie en cultuur: wat zijn de verschillen in cognitieve processen? Ch.2

 1. Welke conclusie kan je trekken uit de Muller-Lyer-illusie?

 2. Wat bleek uit het experiment van Tse & Cavanagh (2000)?

 3. Benoem de vier factoren waarop de verschillen tussen culturen terug te voeren zijn.

 4. Welke vaardigheid ontbreekt bij mensen uit traditionele culturen op het gebied van logisch denken en waarom?

 5. Nuanceer het gedachtegoed van Piaget over formeel denken.

 6. Wat bleek uit het onderzoek van Gladwin (1974)?

 7. Zijn psychologische (basis)functies algemeen voor alle culturen of bestaan er verschillen?

Wat is de relatie tussen cultuur en persoonlijkheid? Ch.3

 1. Benoem de drie postulaten uit het onderzoek van Kardiner naar de basispersoonlijkheid van een cultuur.

 2. Kardiner & DuBois deden onderzoek op het eiland Alor. Wat namen zij waar met betrekking tot het opvoedingspatroon van de eilandbewoners?

 3. Wat stelt Roher (2004) wat betreft ouderlijke warmte en latere persoonlijkheid?

 4. In de Six Culture Study (Whiting & Whiting, 1975) werd een keten gevonden van vier variabelen. Benoem dit keten.

 5. Welke waarden (5) en emoties (2) kenmerken het individualisme?

 6. Welke waarden (4) en emoties (3) kenmerken het collectivisme?

 7. Uit welke vijf persoonlijkheidsdimensies bestaat de Big Five?

 8. Uit welke vier persoonlijkheidsdimensies bestaat de CPAI (Cross-Cultural (Chinese) Personality Assessment Inventory, Cheung et al., 1996)?

Hoe geschiedt de ontwikkeling in een multiculturele samenleving? Ch.4

 1. Omschrijf de visie van Piaget op de ontwikkeling van het kind. Beschrijf de rol van het kind en de rol van de omgeving in het ontwikkelingsproces.

 2. Omschrijf de visie van Vygotsky op de

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Psychologie World Supporter
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
21 1
Selected Categories