College B Straf(proces)recht I UvA

Week 1

Filosofie in het strafrecht: nut en noodzaak van strafrecht

Scheiding der geesten

 • Absolute straftheorieën = vergeldingstheorie
  • Immanuel Kant
  • Je straft om leed toe te voegen.
  • Klassieke richting (Franse Revolutie)
   • Vrijheidsideaal: bescherming van de burger tegen de staat
   • Nadruk op de daad
   • Rechtszekerheid à legaliteitsbeginsel
   • Vergelding
   • Proportionaliteit misdaad-straf
   • Alleen repressief optreden
 • Relatieve straftheorieën = preventietheorie
  • Jeremy Bentham
  • Moderne richting
   • Wetenschappelijk-sociologische achtergrond: de overwinning van de exacte wetenschappen
   • Leentjebuur spelen bij criminologie: de meetbare mens (wat drijft iemand om een strafbaarfeit te plegen)
   • Accent op de dader à Lombroso doet onderzoek naar potentiele daders
   • Bescherming van de maatschappij

Invloed moderne richting: maatvoering in het Strafrecht

 • 1901: kinderwetten, strafstelsel voor minderjarigen
 • 1915: voorwaardelijke veroordeling
 • 1925: geldboetewet
 • 1928: psychopatenwetten: TBR/TBS
 • 1929: wet op bewaring van beroeps- en gewoontemisdadigers (niet ingevoerd)

Verenigingstheorie

 • Strafmaximum is de maat voor de vergelding.
 • Doelen die worden gebruikt bij straftoemeting:
  • Afschikking
  • Speciale preventie
  • Normexpressie
  • Conflictoplossing
  • Bescherming van samenleving

Richtingen van denken over het strafrecht

Utrechte school

 • Geïntegreerde strafrechtswetenschap
 • Humanisering van het strafrecht

T.o.v. Utrechte school: het ‘sub-sociale element’ van Prof. M.P. Vrij

 1. Herhalingsdrang dader
 2. Onvoldaanheid slachtoffer
 3. Neiging tot navolging derden
 4. Ontdaanheid samenleving

Juridiseringsrichting: strafproces als wapen (Neo-Utrechtse school)

 • Richting na WO2.
 • Het strafrecht is een botsing tussen overheid en verdachte.

T.ov. juridiseringsrichting: welzijnsrichting: schaf het strafrecht af

 • Hulsman
 • Abolitionisme
 • Tegen het strafrecht.
 • We moeten naar vormen van conflictoplossing.
 • Je moet herstellen.

Maatschappelijke ontwikkelingen beinvloeden het Strafrecht

 • Opkomst van het Ordeningsstrafrecht
 • Versterkte positie van het slachtoffer
 • Verzakelijking/ verharding van het strafrecht

Versterking positie slachtoffers

 • Kenningname processtukken (art.51b Sv)
 • Voeging als benadeelde partij (art.51f Sv)
 • Spreekrecht (art.302 Sv)
 • Schadevergoedingsmaatregel (art.36f Sr)
 • Contactverbod (art.38v, lid 2 Sr)

Kenmerken internationaal strafrecht

 • Berechting van zeer ernstige misdrijven
 • Op grote schaal gepleegd
 • (vaak) betrokkenheid van de staat
 • Vizier op militaire en politieke kopstukken

Week 2

Voorwaarden voor strafbaarheid

 1. Menselijke gedraging
 2. Die valt onder een delictsomschrijving
 3. En aan schuld te wijten is

Mogelijke gronden voor strafbaarstelling

Harm principle à private harm & public harm

Offence principle

Legal paternalism : de overheid als vader (geen drugs gebruiken)

Legal moralism : de overheid als moralist (je mag geen overspel spelen)

Public Harm : het publiek belasten zoals bv. Vervuiling

Harm principle:... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining WorldSupporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Sem_H
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
26
Connect & Continue
WorldSupporter Resources
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering