Learning Disabilities: Historical Perspectives

European Foundation Periode [1800-1920]

 • Aantal baanbrekende bevindingen op gebied van neurologie
 • Opkomst van artikelen over leesproblemen komen op

Neurologie & brein

Opkomst van onderzoek naar een bepaald hersengebied en gedrag. Opzoek naar de relatie tussen herenbeschadigingen en mentale stoornissen.

 • Borca’s area en afasie: frontale kwab, problemen met spraak en ook met het nazeggen van woorden
 • Wernicke’s area en afasie: linker temporale kwab, woorden wel goed uitspreken maar de betekenis van de woorden is weg.

Opkomst onderzoek naar leesproblemen

 • Kussmau komt met begrip Word Blindness [“although the power of the sight, intellect and speech are intact.”]
 • Hinshelwood komt met aangeboren Word Blindness, stelt dat het het meeste bij mannen voorkomt en waarschijnlijk erfelijk is. Zijn advies: train het visueel geheugen voor woorden en letters in een-op-een-instructie.

US Foundation Periode [1920-1960]

Door Europese resultaten komt er meer interesse en dus onderzoek.

Samuel Orton: sleutelfiguur in de studie. Bleek net als bij Hinshelwood dat zijn onderzochten een normaal IQ hadden. Orton zette hier wel vraagtekens bij, “het matthew-effect”, de IQ-score is wellicht niet zuiver omdat delen van leesvaardigheid afhankelijk zijn.

3 andere verschillen met Hinshelwood:

 1. Orton stelde dat het vaker voorkwam (10%) dan Hinshelwood vond (1 op 1000).
 2. Orton stelde dat het niet in 1 hersengebied zat maar in het hele brein
 3. Orton gebruikt een andere term voor ‘word-blindness’.

Orton bekritiseerde de ‘kijk&zeg’ en ‘kijkend lezen’ benadering. Zijn ideeën:

 • Intensieve training die gericht is op het vormen van de juiste klank observatie, met de juiste letters, zowel visueel als gereproduceerd in ’t schrijven. Daarna ook het blenden van deze geluiden.
 • Multi sensorische training: kinesthetisch, leren door te doen, via tast/gevoel

Orton-Gillingham benadering: klank gebaseerd, Multi sensorisch met gebruik van visuele, auditieve en kinesthetische wijze voor lezen en spelling.

Grace Fernald: benadrukte juist het lezen en schrijven van hele woorden. Startte UCLA: een aparte school waar kinderen remedial teaching kregen. Groeide snel, maar geen controlegroep.

VAKT: visual auditory kinesthetic tactual methode. 5 stages:

 1. Losse woorden, naar wens van leerling, op het bord, opzeggen, meevoelen en zelf schrijven
 2. Zelfde als “1”, maar dan met korte zinnen
 3. Kind kiest een boek: samen lezen, paragraaf voor paragraaf en bij moeite van een woord, opschrijven en overschrijven
 4. Zelf lezen, en na elk stukje verslaggeven
 5. Kind alleen laten lezen.

Marion Monroe: was assistent van Orton. Probeerde zijn methoden uit in Iowa, bij... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.


Access options

   How do you get full online access and services on JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Go to www JoHo.org, and join JoHo WorldSupporter by choosing a membership + online access
    
   2 - Return to WorldSupporter.org and create an account with the same email address
    
   3 - State your JoHo WorldSupporter Membership during the creation of your account, and you can start using the services
   • You have online access to all free + all exclusive summaries and study notes on WorldSupporter.org and JoHo.org
   • You can use all services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • You can make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (Dutch service)
   Already an account?
   • If you already have a WorldSupporter account than you can change your account status from 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' into 'I am a JoHo WorldSupporter Member with full online access
   • Please note: here too you must have used the same email address.
   Are you having trouble logging in or are you having problems logging in?

   Toegangsopties (NL)

   Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Ga naar www JoHo.org, en sluit je aan bij JoHo WorldSupporter door een membership met online toegang te kiezen
   2 - Ga terug naar WorldSupporter.org, en maak een account aan met hetzelfde e-mailadres
   3 - Geef bij het account aanmaken je JoHo WorldSupporter membership aan, en je kunt je services direct gebruiken
   • Je hebt nu online toegang tot alle gratis en alle exclusieve samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • Je kunt gebruik maken van alle diensten op JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • Op JoHo.org kun je gebruik maken van de tools voor werken in het buitenland, verre reizen, vrijwilligerswerk, stages en studeren in het buitenland
   Heb je al een WorldSupporter account?
   • Wanneer je al eerder een WorldSupporter account hebt aangemaakt dan kan je, nadat je bent aangesloten bij JoHo via je 'membership + online access ook je status op WorldSupporter.org aanpassen
   • Je kunt je status aanpassen van 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' naar 'I am a JoHo WorldSupporter Member with 'full online access'.
   • Let op: ook hier moet je dan wel hetzelfde email adres gebruikt hebben
   Kom je er niet helemaal uit of heb je problemen met inloggen?

   Join JoHo WorldSupporter!

   What can you choose from?

   JoHo WorldSupporter membership (= from €5 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use the basic features of JoHo WorldSupporter.org
   JoHo WorldSupporter membership + online access (= from €10 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use full services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • For access to the online book summaries and study notes on JoHo.org and Worldsupporter.org
   • To make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (NL service)

   Sluit je aan bij JoHo WorldSupporter!  (NL)

   Waar kan je uit kiezen?

   JoHo membership zonder extra services (donateurschap) = €5 per kalenderjaar
   • Voor steun aan de JoHo WorldSupporter en Smokey projecten en een bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
   • Voor gebruik van de basisfuncties van JoHo WorldSupporter.org
   • Voor het gebruik van de kortingen en voordelen bij partners
   • Voor gebruik van de voordelen bij verzekeringen en reisverzekeringen zonder assurantiebelasting
   JoHo membership met extra services (abonnee services):  Online toegang Only= €10 per kalenderjaar
   • Voor volledige online toegang en gebruik van alle online boeksamenvattingen en studietools op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • voor online toegang tot de tools en services voor werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor emigratie of lang verblijf in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor competentieverbetering en kwaliteitenonderzoek
   • Voor extra steun aan JoHo, WorldSupporter en Smokey projecten

   Meld je aan, wordt donateur en maak gebruik van de services

   Check page access:
   JoHo members
   Work for WorldSupporter

   Image

   JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

   Working for JoHo as a student in Leyden

   Parttime werken voor JoHo

   How to use and find summaries?


   Online access to all summaries, study notes en practice exams

   Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

   There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

   1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
   2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
   3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
   4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

   Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

   Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

   Field of study

   Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

   Follow the author: DesireevanderVeen
   Comments, Compliments & Kudos:

   Add new contribution

   CAPTCHA
   This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
   Image CAPTCHA
   Enter the characters shown in the image.